Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Zwycięstwa i straty polskich lotników w dywizjonach bojowych RAF

Oficjalnie zaliczone zestrzelenia i uszkodzenia samolotów wroga w jednostkach bojowych RAF.
Data
Samolot
Pilot
Jednostka
Zniszczony
na pewno
Zniszczony
prawdo-
podobnie
Uszkodzony
19.07.1940Hurricane I, SO-[?] (N2496)por. pil. (F/O) Antoni Ostowicz145 Dywizjon RAF1/2 x He 111
31.07.1940Hurricane I, SO-[?]por. pil. (F/O) Antoni Ostowicz145 Dywizjon RAFDo 215
08.08.1940Hurricane I, VK-[?]sierż. pil. (Sgt) Marian Domagała238 Dywizjon RAFBf 109
08.08.1940Hurricane I, VK-[?]sierż. pil. (Sgt) Marian Domagała238 Dywizjon RAFBf 110
08.08.1940Hurricane I, SO-[?] (P3391)por. pil. (F/O) Antoni Ostowicz145 Dywizjon RAFBf 109
08.08.1940Hurricane I, SO-[?] (N2496)por. pil. (F/O) Antoni Ostowicz145 Dywizjon RAFHe 113
08.08.1940Hurricane I, VK-[?] (P3819)kpt. pil. (F/O) Michał Stęborowski238 Dywizjon RAFBf 110
09.08.1940Spitfire I, AZ-[?] (R6985)plut. pil. (Sgt) Józef Szlagowski234 Dywizjon RAFDo 215
11.08.1940Hurricane I, VK-[?]sierż. pil. (Sgt) Marian Domagała238 Dywizjon RAFBf 109
11.08.1940Hurricane I, SO-[?] (R4177)plut. pil. (Sgt) Józef Kwieciński145 Dywizjon RAFBf 109
11.08.1940Hurricane I, SO-[?] (P3391)por. pil. (F/O) Witold Urbanowicz145 Dywizjon RAFBf 110
12.08.1940Spitfire I, KL-[?] (L1042)sierż. pil. (Sgt) Wojciech Kloziński54 Dywizjon RAFBf 109
12.08.1940Spitfire I, KL-[?] (L1042)sierż. pil. (Sgt) Wojciech Kloziński54 Dywizjon RAFBf 109
12.08.1940Hurricane I, GZ-[?] (R4106)ppor. pil. (P/O) Karol Pniak32 Dywizjon RAFBf 109
12.08.1940Hurricane I, SO-[?] (R4177)por. pil. (F/O) Witold Urbanowicz145 Dywizjon RAFBf 109
12.08.1940Hurricane I, SD-H (V7230)por. pil. (F/O) Stefan Witorzeńć501 Dywizjon RAFBf 110
12.08.1940Hurricane I, SD-M (P3397)ppor. pil. (P/O) Paweł Zenker501 Dywizjon RAFJu 87
13.08.1940Spitfire I, ZP-[?] (N3091)kpt. pil. (F/Lt) Stanisław Brzezina74 Dywizjon RAFDo 215
13.08.1940Spitfire I, ZP-[?] (N3091)kpt. pil. (F/Lt) Stanisław Brzezina74 Dywizjon RAFDo 215
13.08.1940Spitfire I, PR-A (L1082)por. pil. (F/O) Tadeusz Nowierski609 Dywizjon RAFBf 109
13.08.1940Spitfire I, PR-A (L1082)por. pil. (F/O) Tadeusz Nowierski609 Dywizjon RAFBf 109
13.08.1940Spitfire I, ZP-O (K9871)por. pil. (F/O) Henryk Szczęsny74 Dywizjon RAFDo 17
15.08.1940Hurricane I, SD-A (V7234)sierż. pil. (Sgt) Antoni Głowacki501 Dywizjon RAFJu 87
15.08.1940Hurricane I, SD-A (V7234)sierż. pil. (Sgt) Antoni Głowacki501 Dywizjon RAFDo 215
15.08.1940Spitfire I, PR-E (L1065)por. pil. (F/O) Piotr Ostaszewski-Ostoja609 Dywizjon RAFBf 110
15.08.1940Hurricane I, GZ-[?] (N2524)ppor. pil. (P/O) Karol Pniak32 Dywizjon RAFBf 109
15.08.1940Hurricane I, GZ-[?] (N2524)ppor. pil. (P/O) Karol Pniak32 Dywizjon RAFDo 17
15.08.1940Hurricane I, DZ-[?] (V7410)ppor. pil. (P/O) Mieczysław Rozwadowski151 Dywizjon RAF1/2 x Bf 109 *
15.08.1940Hurricane I, SD-H (V7230)por. pil. (F/O) Stefan Witorzeńć501 Dywizjon RAFJu 87
15.08.1940Hurricane I, SD-H (V7230)por. pil. (F/O) Stefan Witorzeńć501 Dywizjon RAFJu 87
15.08.1940Hurricane I, GZ-[?] (N2671)ppor. pil. (P/O) Bolesław Własnowolski32 Dywizjon RAFBf 109
15.08.1940Spitfire I, AZ-[?] (X4016)ppor. pil. (P/O) Janusz Żurakowski234 Dywizjon RAFBf 110
16.08.1940Spitfire I, AZ-[?] (P9466)kpr. pil. (Sgt) Zygmunt Klein234 Dywizjon RAFBf 109
18.08.1940Hurricane I, SD-D (L1868)por. pil. (F/O) Stefan Witorzeńć501 Dywizjon RAFBf 109
18.08.1940Hurricane I, DZ-Y (P3320)ppor. pil. (P/O) Franciszek Czajkowski151 Dywizjon RAFBf 110
18.08.1940Hurricane I, GZ-[?] (N2524)ppor. pil. (P/O) Karol Pniak32 Dywizjon RAFBf 109
18.08.1940Hurricane I, GZ-[?] (N2524)ppor. pil. (P/O) Karol Pniak32 Dywizjon RAFBf 109
18.08.1940Hurricane I, GZ-[?] (P3679)ppor. pil. (P/O) Bolesław Własnowolski32 Dywizjon RAFDo 215
18.08.1940Hurricane I, GZ-[?] (P3679)ppor. pil. (P/O) Bolesław Własnowolski32 Dywizjon RAFBf 109
18.08.1940Hurricane I, SD-[?]ppor. pil. (P/O) Paweł Zenker501 Dywizjon RAFBf 109
18.08.1940Hurricane I, SD-U (R4105)ppor. pil. (P/O) Paweł Zenker501 Dywizjon RAFBf 109
22.08.1940Hurricane I, GZ-[?] (P6546)ppor. pil. (P/O) Karol Pniak32 Dywizjon RAF1/2 x Do 17
22.08.1940Spitfire I, YT-N (R6712)por. pil. (F/O) Władysław Szulkowski65 Dywizjon RAFBf 109
24.08.1940Hurricane I, DZ-[?]ppor. pil. (P/O) Franciszek Czajkowski151 Dywizjon RAFBf 109
24.08.1940Hurricane I, SD-A (V7234)sierż. pil. (Sgt) Antoni Głowacki501 Dywizjon RAFBf 109
24.08.1940Hurricane I, SD-A (V7234)sierż. pil. (Sgt) Antoni Głowacki501 Dywizjon RAFJu 88
24.08.1940Hurricane I, SD-A (V7234)sierż. pil. (Sgt) Antoni Głowacki501 Dywizjon RAFBf 109
24.08.1940Hurricane I, SD-A (V7234)sierż. pil. (Sgt) Antoni Głowacki501 Dywizjon RAFJu 88
24.08.1940Hurricane I, SD-A (V7234)sierż. pil. (Sgt) Antoni Głowacki501 Dywizjon RAFBf 109
24.08.1940Spitfire I, AZ-Y (N3279)ppor. pil. (P/O) Zbigniew Oleński234 Dywizjon RAFBf 109
24.08.1940Hurricane I, GZ-[?] (V6572)ppor. pil. (P/O) Karol Pniak32 Dywizjon RAFBf 109
24.08.1940Hurricane I, SD-Z (P3803)por. pil. (F/O) Stefan Witorzeńć501 Dywizjon RAFJu 88
28.08.1940Hurricane I, SD-O (P5193)sierż. pil. (Sgt) Antoni Głowacki501 Dywizjon RAFBf 109
30.08.1940Hurricane I, SD-A (V7234)sierż. pil. (Sgt) Antoni Głowacki501 Dywizjon RAFBf 110
30.08.1940Hurricane I, SD-[?] (P3820)sierż. pil. (Sgt) Antoni Głowacki501 Dywizjon RAFHe 111
30.08.1940Hurricane I, SW-[?] (P2883)ppor. pil. (P/O) Tadeusz Nowak253 Dywizjon RAFDo 215
30.08.1940Hurricane I, DZ-[?] (P3717)ppor. pil. (P/O) Michał Samoliński151 Dywizjon RAFBf 110
30.08.1940Hurricane I, SD-B (P2760)ppor. pil. (P/O) Stanisław Skalski501 Dywizjon RAFHe 111
30.08.1940Hurricane I, SD-B (P2760)ppor. pil. (P/O) Stanisław Skalski501 Dywizjon RAFHe 111
30.08.1940Hurricane I, DZ-[?]ppor. pil. (P/O) Franciszek Surma151 Dywizjon RAFHe 111
31.08.1940Hurricane I, DZ-[?]ppor. pil. (P/O) Franciszek Czajkowski151 Dywizjon RAFBf 109
31.08.1940Hurricane I, SD-P (V6540)sierż. pil. (Sgt) Antoni Głowacki501 Dywizjon RAFDo 215
31.08.1940Hurricane I, UF-[?] (R4214)por. pil. (F/O) Jerzy Jankiewicz601 Dywizjon RAFBf 109
31.08.1940Hurricane I, SW-[?] (P2883)ppor. pil. (P/O) Tadeusz Nowak253 Dywizjon RAFHe 111
31.08.1940Hurricane I, SD-J (P5194)ppor. pil. (P/O) Stanisław Skalski501 Dywizjon RAFBf 109
01.09.1940Hurricane I, SD-K (N2329)ppor. pil. (P/O) Stanisław Skalski501 Dywizjon RAFBf 110
02.09.1940Hurricane I, SD-H (V7230)ppor. pil. (P/O) Stanisław Skalski501 Dywizjon RAFBf 109
02.09.1940Hurricane I, SD-H (V7230)ppor. pil. (P/O) Stanisław Skalski501 Dywizjon RAFBf 109
02.09.1940Hurricane I, SD-D (L1868)por. pil. (F/O) Stefan Witorzeńć501 Dywizjon RAFDo 215
04.09.1940Hurricane I, UF-[?] (R4214)por. pil. (F/O) Jerzy Jankiewicz601 Dywizjon RAFBf 110
04.09.1940Spitfire I, AZ-[?] (R6896)kpr. pil. (Sgt) Zygmunt Klein234 Dywizjon RAFBf 110
04.09.1940Hurricane I, SW-[?] (P2883)ppor. pil. (P/O) Tadeusz Nowak253 Dywizjon RAFBf 110
04.09.1940Spitfire I, AZ-[?] (X4182)ppor. pil. (P/O) Zbigniew Oleński234 Dywizjon RAFBf 109
04.09.1940Hurricane I, DZ-[?]ppor. pil. (P/O) Michał Samoliński253 Dywizjon RAFBf 110
04.09.1940Spitfire I, AZ-[?] (X4251)plut. pil. (Sgt) Józef Szlagowski234 Dywizjon RAFBf 110
04.09.1940Spitfire I, AZ-[?] (X4251)plut. pil. (Sgt) Józef Szlagowski234 Dywizjon RAFDo 17
05.09.1940Spitfire I, AZ-Y (N3279)ppor. pil. (P/O) Janusz Żurakowski234 Dywizjon RAFBf 109
06.09.1940Hurricane I, UF-[?] (P3382)por. pil. (F/O) Juliusz Topolnicki601 Dywizjon RAF1/2 x Bf 109
06.09.1940Hurricane I, UF-[?] (P3382)por. pil. (F/O) Juliusz Topolnicki601 Dywizjon RAFBf 109
06.09.1940Spitfire I, AZ-Y (N3279)ppor. pil. (P/O) Janusz Żurakowski234 Dywizjon RAFBf 109
07.09.1940Spitfire I, AZ-[?] (R6896)kpr. pil. (Sgt) Zygmunt Klein234 Dywizjon RAFDo 17
07.09.1940Spitfire I, PR-T (R6922)por. pil. (F/O) Tadeusz Nowierski609 Dywizjon RAFDo 17
11.09.1940Hurricane I, UP-[?]ppor. pil. (P/O) Witold Głowacki605 Dywizjon RAFBf 110
11.09.1940Hurricane I, UP-[?]plut. pil. (Sgt) Jan Budziński605 Dywizjon RAFBf 109
11.09.1940Hurricane I, AK-A (P3780)por. pil. (F/O) Marian Duryasz213 Dywizjon RAFBf 110
11.09.1940Hurricane I, VK-[?] (P3618)ppor. pil. (P/O) Władysław Różycki238 Dywizjon RAFHe 111
11.09.1940Spitfire I, ZP-[?] (X4167)por. pil. (F/O) Henryk Szczęsny74 Dywizjon RAFBf 110
11.09.1940Hurricane I, SD-J (P5194)por. pil. (F/O) Stefan Witorzeńć501 Dywizjon RAF1/2 x Do 215
13.09.1940Hurricane I, SW-[?] (N2455)ppor. pil. (P/O) Tadeusz Nowak253 Dywizjon RAFHe 111
15.09.1940Hurricane I, AK-Gpor. pil. (F/O) Marian Duryasz213 Dywizjon RAFDo 17
15.09.1940Hurricane I, VK-[?] (P3219)plut. pil. (Sgt) Józef Jeka238 Dywizjon RAFBf 110
15.09.1940Hurricane I, YB-[?] (P3788)por. pil. (F/O) Paweł Niemiec17 Dywizjon RAFDo 17
15.09.1940Hurricane I, AF-[?]ppor. pil. (P/O) Bolesław Własnowolski607 Dywizjon RAFDo 17
15.09.1940Hurricane I, VK-[?] (P3618)ppor. pil. (P/O) Władysław Różycki238 Dywizjon RAFHe 111
18.09.1940Hurricane I, SD-O (P5193)sierż. pil. (Sgt) Antoni Głowacki501 Dywizjon RAFBf 109
23.09.1940Hurricane I, UP-[?] (P3583)ppor. pil. (P/O) Witold Głowacki605 Dywizjon RAFBf 109
24.09.1940Hurricane I, UP-P (P3832)ppor. pil. (P/O) Witold Głowacki605 Dywizjon RAF1/2 x Do 215
25.09.1940Hurricane I, UF-J (V6666)por. pil. (F/O) Jerzy Jankiewicz601 Dywizjon RAFBf 110
25.09.1940Hurricane I, VK-[?] (P3618)ppor. pil. (P/O) Władysław Różycki238 Dywizjon RAFHe 111
26.09.1940Hurricane I, AK-Ipor. pil. (F/O) Marian Duryasz213 Dywizjon RAFHe 111
26.09.1940Hurricane I, VK-[?] (L1998)plut. pil. (Sgt) Józef Jeka238 Dywizjon RAFHe 111
26.09.1940Hurricane I, VK-[?] (L1998)plut. pil. (Sgt) Józef Jeka238 Dywizjon RAFHe 111
26.09.1940Hurricane I, AF-[?]ppor. pil. (P/O) Franciszek Surma607 Dywizjon RAFBf 109
27.09.1940Hurricane I, UP-[?]plut. pil. (Sgt) Jan Budziński605 Dywizjon RAFBf 110
27.09.1940Hurricane I, VK-[?] (P3836)plut. pil. (Sgt) Józef Jeka238 Dywizjon RAF1/2 x Bf 110
27.09.1940Spitfire I, PR-M (N3223)por. pil. (F/O) Tadeusz Nowierski609 Dywizjon RAFBf 110
28.09.1940Hurricane I, VK-[?] (P3618)ppor. pil. (P/O) Władysław Różycki238 Dywizjon RAFBf 110
29.09.1940Spitfire I, AZ-F (N3191)ppor. pil. (P/O) Janusz Żurakowski234 Dywizjon RAF1/2 x Bf 110
30.09.1940Hurricane I, VK-[?] (P3219)plut. pil. (Sgt) Józef Jeka238 Dywizjon RAFBf 110
30.09.1940Spitfire I, PR-P (R6961)por. pil. (F/O) Tadeusz Nowierski609 Dywizjon RAFBf 109
30.09.1940Spitfire I, PR-P (R6961)por. pil. (F/O) Tadeusz Nowierski609 Dywizjon RAFBf 109
02.10.1940Spitfire I, XT-P (X4274)ppor. pil. (P/O) Ludwik Martel603 Dywizjon RAFBf 109
05.10.1940Spitfire I, XT-R (X4348)ppor. pil. (P/O) Ludwik Martel603 Dywizjon RAFBf 109
05.10.1940Spitfire IIA, ZP-[?] (P7363)por. pil. (F/O) Henryk Szczęsny74 Dywizjon RAF1/3 x Do 215
07.10.1940Hurricane I, UP-[?]plut. pil. (Sgt) Jan Budziński605 Dywizjon RAF1/2 x Bf 109
07.10.1940Hurricane I, VK-[?] (L1889)plut. pil. (Sgt) Józef Jeka238 Dywizjon RAFJu 88
07.10.1940Spitfire I, AZ-[?] (9386)kpr. pil. (Sgt) Zygmunt Klein152 Dywizjon RAFBf 110
07.10.1940Hurricane I, US-[?] (V7605)ppor. pil. (P/O) Zbigniew Nosowicz56 Dywizjon RAFDo 17
07.10.1940Hurricane I, US-[?] (V7605)ppor. pil. (P/O) Zbigniew Nosowicz56 Dywizjon RAFBf 110
10.10.1940Hurricane I, VK-[?] (P3618)ppor. pil. (P/O) Władysław Różycki238 Dywizjon RAFBf 109
15.10.1940Spitfire I, PR-P (R6961)por. pil. (F/O) Tadeusz Nowierski609 Dywizjon RAFBf 109
15.10.1940Hurricane I, AK-P (P3641)ppor. pil. (P/O) Bolesław Własnowolski213 Dywizjon RAFBf 109
27.10.1940Hurricane I, YB-E (P2794)por. pil. (F/O) Paweł Niemiec17 Dywizjon RAF1/2 x Do 17
29.10.1940Hurricane I, YB-[?] (V6743)ppor. pil. (P/O) Tadeusz Kumiega17 Dywizjon RAF1/2 x Bf 109
29.10.1940Hurricane I, GN-L (P3463)plut. pil. (Sgt) Michał Maciejowski249 Dywizjon RAFBf 109
29.10.1940Hurricane I, SW-[?] (V6637)ppor. pil. (P/O) Tadeusz Nowak253 Dywizjon RAFDo 17
28.10.1940Hurricane I, DT-[?] (P3893)ppor. pil. (P/O) Franciszek Surma257 Dywizjon RAFHe 111
07.11.1940Hurricane I, GN-[?] (V6534)plut. pil. (Sgt) Michał Maciejowski249 Dywizjon RAFBf 109
08.11.1940Hurricane I, YB-E (P2794)ppor. pil. (P/O) Marian Chełmecki17 Dywizjon RAFJu 87
08.11.1940Hurricane I, YB-[?] (V6759)por. pil. (F/O) Paweł Niemiec17 Dywizjon RAFJu 87
08.11.1940Hurricane I, SD-[?] (V5759)ppor. pil. (P/O) Stanisław Skalski501 Dywizjon RAF1/3 x Bf 109
08.11.1940Hurricane I, SD-[?] (V5759)ppor. pil. (P/O) Stanisław Skalski501 Dywizjon RAF1/3 x Bf 109
09.11.1940Hurricane I, YB-E (P2794)ppor. pil. (P/O) Marian Chełmecki17 Dywizjon RAF1/2 x Do 17
11.11.1940Hurricane I, YB-J (V6553)ppor. pil. (P/O) Marian Chełmecki17 Dywizjon RAFBf 109
11.11.1940Hurricane I, DT-Z (V7296)ppor. pil. (P/O) Karol Pniak32 Dywizjon RAFBR.20
11.11.1940Hurricane I, DT-Z (V7296)ppor. pil. (P/O) Karol Pniak32 Dywizjon RAF1/2 x BR.20
17.11.1940Hurricane I, YB-[?] (V6759)por. pil. (F/O) Paweł Niemiec17 Dywizjon RAF1/2 x Bf 110
01.12.1940Spitfire IIA, ZP-[?] (P7363)por. pil. (F/O) Henryk Szczęsny74 Dywizjon RAFBf 109
02.12.1940Spitfire I, PR-R (X4471)por. pil. (F/O) Tadeusz Nowierski609 Dywizjon RAF1/2 x Do 17
02.12.1940Spitfire IIA, ZP-[?] (P7363)por. pil. (F/O) Henryk Szczęsny74 Dywizjon RAFBf 109
05.12.1940Hurricane I, GN-[?] (V6614)plut. pil. (Sgt) Michał Maciejowski249 Dywizjon RAFBf 109
05.12.1940Spitfire IIA, ZP-[?] (P7363)por. pil. (F/O) Henryk Szczęsny74 Dywizjon RAFBf 109
10.02.1941Hurricane I, GN-[?] (V6614)plut. pil. (Sgt) Michał Maciejowski249 Dywizjon RAFBf 109
16.01.1941Hurricane II, GZ-[?] (Z2984)por. pil. (F/O) Jan Falkowski32 Dywizjon RAFHe 111
10.02.1941Hurricane I, GN-[?] (R4178)sierż. pil. (Sgt) Stanisław Brzeski249 Dywizjon RAFBf 109
13.02.1941Spitfire I, PR-[?] (X4773)por. pil. (F/O) Tadeusz Nowierski609 Dywizjon RAFJu 88
06.04.1941Hurricane II, US-U (Z2636)ppor. pil. (P/O) Gustaw Radwański56 Dywizjon RAFDo 17
07.04.1941Spitfire IIA, ZP-[?] (P8199)sierż. pil. (Sgt) Jan Rogowski74 Dywizjon RAFBf 109
05.05.1941Spitfire IIA, RN-[?] (P7376)por. pil. (F/O) Jerzy Godlewski72 Dywizjon RAF1/2 x Ju 88
07.10.1940Hurricane I, UF-[?] (P3831)por. pil. (F/O) Jerzy Jankiewicz601 Dywizjon RAFBf 110
22.05.1941Hurricane II, UF-M (Z3268)ppor. pil. (P/O) Ryszard Malczewski601 Dywizjon RAF1/2 x Ju 52
02.07.1941Spitfire VB, QJ-[?] (W3245)plut. pil. (Sgt) Adolf Pietrasiak92 Dywizjon RAFBf 109
04.07.1941Spitfire VB, QJ-[?] (W3245)plut. pil. (Sgt) Adolf Pietrasiak92 Dywizjon RAFBf 109
04.07.1941Spitfire VB, QJ-[?] (W3245)plut. pil. (Sgt) Adolf Pietrasiak92 Dywizjon RAF1/2 x Bf 109
08.07.1941Spitfire VB, QJ-[?] (R7195)plut. pil. (Sgt) Adolf Pietrasiak92 Dywizjon RAFBf 109
09.07.1941Spitfire VB, QJ-[?] (W3245)plut. pil. (Sgt) Adolf Pietrasiak92 Dywizjon RAFBf 109
09.07.1941Spitfire VB, QJ-[?] (W3245)plut. pil. (Sgt) Adolf Pietrasiak92 Dywizjon RAFBf 109
11.07.1941Spitfire VB, QJ-[?] (W3128)plut. pil. (Sgt) Adolf Pietrasiak92 Dywizjon RAFBf 109
29.08.1941Spitfire VB., RN-[?] (W3511)kpt. pil. (F/Lt) Bronisław Kosiński72 Dywizjon RAFBf 109
29.08.1941Spitfire VB., RN-[?] (W3511)kpt. pil. (F/Lt) Bronisław Kosiński72 Dywizjon RAFBf 109
01.10.1941Spitfire VB, RN-[?] (P8783)kpt. pil. (F/Lt) Bronisław Kosiński72 Dywizjon RAFBf 109
01.10.1941Spitfire VB, RN-[?] (P8783)kpt. pil. (F/Lt) Bronisław Kosiński72 Dywizjon RAFBf 109
06/07.12.1941Havoc I, YP-T (BD112)por. pil. (F/O) Stanisław Reymer-Krzywicki
kpt. robs. (F/O) Andrzej Strasburger
kpt. strz. (F/O) Kazimierz Bokowiec
23 Dywizjon RAFJu 88
06/07.12.1941Havoc I, YP-T (BD112)por. pil. (F/O) Stanisław Reymer-Krzywicki
kpt. robs. (F/O) Andrzej Strasburger
kpt. strz. (F/O) Kazimierz Bokowiec
23 Dywizjon RAFJu 88
14.03.1942Kittyhawk I, GA-[?] (AK913)plut. pil. (Sgt) Zbigniew Urbańczyk112 Dywizjon RAF1/2 x MC.202
17.04.1942Spitfire VB, AZ-[?] (BL828)por. pil. (F/O) Bronisław Wydrowski234 Dywizjon RAFBf 109
31.05.1942Spitfire VA, FJ-[?] (R6801)ppor. pil. (P/O) Stanisław Blok164 Dywizjon RAFJu 88
03/04.06.1942Beaufighter IF, FK-[?] (X7683)por. pil. (S/Ldr) Antoni Alexandrowicz
ppor. robs. (P/O) Zbigniew Domański
219 Dywizjon RAFHe 111
03.06.1942Beaufighter IF, FK-[?] (X7683)por. pil. (S/Ldr) Antoni Alexandrowicz
ppor. robs. (P/O) Zbigniew Domański
219 Dywizjon RAFJu 88
10/11.06.1942Beaufighter IF, FK-[?] (X7683)por. pil. (S/Ldr) Antoni Alexandrowicz
ppor. robs. (P/O) Zbigniew Domański
219 Dywizjon RAFDo 217
11.12.1942Spitfire VB, FJ-[?] (BM354)plut. pil. (Sgt) Witold Nowoczyn164 Dywizjon RAFJu 88
16.12.1942Typhoon I, PR-U (R7849)plut. pil. (Sgt) Tadeusz Turek609 Dywizjon RAFFw 190
20.12.1942Typhoon I, PR-M (R8837)plut. pil. (Sgt) Tadeusz Turek609 Dywizjon RAFFw 190
20.12.1942Typhoon I, PR-M (R8837)plut. pil. (Sgt) Tadeusz Turek609 Dywizjon RAFFw 190
14.02.1943Typhoon I, PR-X (R8889)por. pil. (F/O) Antoni Polek609 Dywizjon RAFFw 190
14.02.1943Typhoon I, PR-X (R8889)por. pil. (F/O) Antoni Polek609 Dywizjon RAFFw 190
16.02.1943Boston III, UP-X (W8399)szer. pil. (Sgt) Jerzy Brochocki
Sgt F. C. H. Johns
Sgt A. H. Wettone
605 Dywizjon RAFDo 217
04.06.1943Spitfire XII, EB-B (MB800)por. pil. (F/Lt) Jerzy Solak41 Dywizjon RAFFw 190
04.09.1943Spitfire F.IX, FT-7 (MA259)kpt. pil. (S/Ldr) Eugeniusz Horbaczewski43 Dywizjon RAFBf 109
15.09.1943Spitfire VIII, FT-13 (JF571) **kpt. pil. (S/Ldr) Eugeniusz Horbaczewski43 Dywizjon RAFFw 190
16.09.1943Spitfire VIII, FT-13 (JF571)kpt. pil. (S/Ldr) Eugeniusz Horbaczewski43 Dywizjon RAFFw 190
16.09.1943Spitfire VIII, FT-13 (JF571)kpt. pil. (S/Ldr) Eugeniusz Horbaczewski43 Dywizjon RAFFw 190
04.07.1944Spitfire LF.IX, LZ-J (MK569)por. pil. (F/Lt) Michał Kolubiński66 Dywizjon RAFBf 109 ***
   
Razem
 
112
21
38 i 1/2
* zwycięstwo uwzględnione na "liście Bajana" jako zestrzelenie zespołowe, ale uznane przez RAF jako zestrzelenie indywidualne
** według innych źródeł Spitfire F.IX FT-1 (JG936)
*** zwycięstwo uwzględnione na "liście Bajana" jako zestrzelenie indywidualne, ale uznane przez RAF jako zestrzelenie zespołowe