Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz Lotników Polskich w Newark-on-Trent hr. Nottinghamshire (Anglia)

Cmentarz w Newark-on-Trent jest jedną z największych polskich nekropolii w Wielkiej Brytanii, a także największym polskim cmentarzem lotniczym na świecie. Spoczywa na nim łącznie 351 lotników Polskich Sił Powietrznych (w tym ośmiu zmarłych w trakcie służby w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia). Poza lotnikami na cmentarzu pochowano trzech prezydentów RP na uchodźstwie oraz 45 żołnierzy armii, których gros stanowią spadochroniarze. Pochowane były tam także ofiary katastrofy gibraltarskiej (w tym Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski), jednak w latach 1993 i 2007 odbyły się ekshumacje, po których przeniesiono je do Polski. W Newark-on-Trent leży również ok. 130 żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej. Trzech spoczywających niegdyś w Newark-on-Trent polskich lotników zostało przeniesionych do prywatnych grobów: kpr. obs. Jan Bychowski z 300 Dywizjonu (poległy nocą z 22 na 23 maja 1944 r., ekshumowany 24 kwietnia 1974 r.), szer. ucz. pil. Edmund Rewers z polskiej szkoły pilotażu podstawowego 16 (Polish) Service Flying Training School w Newton (poległy 19 września 1942 r., ekshumowany 16 listopada 1949 r.) oraz ppor. bomb. Michał Wiśniewski z 1662 Heavy Conversion Unit w Blyton (poległy nocą z 11 na 12 listopada 1944 r., ekshumowany 24 stycznia 1964 r.). Grobów dwóch lotników (plut. Kazimierza Karpowicza z 302 Dywizjonu Myśliwskiego "Poznańskiego" oraz plut. Józefa Sawickiego z 6317 Eszelonu Obsługowego) nie udało się zlokalizować, a informacje o ich ewentualnych ekshumacjach nie są znane.

Pierwsze groby polskich lotników na cmentarzu pojawiły się w październiku 1940 r. Z upływem czasu mogił robiło się coraz więcej, aż w końcu zapadła decyzja, by cmentarz otrzymał miano Cmentarza Lotników Polskich. Uroczystość poświęcenia dużego krzyża stojącego w centralnym punkcie miała miejsce 15 lipca 1941 r. Na krzyżu umieszczono tablicę z cytatem z Pisma Świętego: "Toczyłem dobry bój, zawodu dokonałem, wiarym dochował", a poniżej napis "Za wolność". Odsłaniającym był Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski, zaś błogosławieństwa udzielał ks. bp. Józef Gawlina. Na cmentarzu znajdują się groby przede wszystkim lotników z jednostek bombowych: 300 Dywizjonu "Ziemi Mazowieckiej", 301 Dywizjonu "Ziemi Pomorskiej", 304 Dywizjonu "Ziemi Śląskiej" oraz 305 Dywizjonu "Ziemi Wielkopolskiej". Sporą część stanowią również lotnicy z jednostek szkolnych, głównie jednostki szkolenia bojowego 18 Operational Training Unit w Bramcote (potem Finningley), polskiej szkoły pilotażu podstawowego 16 (Polish) Service Flying Training School w Newton oraz jednostki przeszkalania na sprzęt ciężki 1662 Heavy Conversion Unit stacjonującej w Blyton. Spacerując alejkami cmentarza spotkać można także pojedyncze groby lotników z polskich dywizjonów myśliwskich oraz dywizjonów brytyjskich.

Po 1947 r. w Newark-on-Trent chować zaczęto także weteranów Polskich Sił Powietrznych zmarłych w cywilu, już po wojnie. W sekcji tej, zwanej sekcją Stowarzyszenia Lotników Polskich, spoczęło dotychczas 36 lotników (stan na grudzień 2009 r.). Wśród tych najbardziej znanych są: mjr Roman Czerniawski (pilot i równocześnie jeden z najbardziej zasłużonych oficerów polskiego wywiadu), płk Wacław Makowski (pierwszy dowódca 300 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Mazowieckiej"), gen. bryg. Aleksander Gabszewicz (as i dowódca I oraz II Skrzydła Myśliwskiego) oraz kpt. Józef Jeka (as i dowódca 306 Dywizjonu Myśliwskiego "Toruńskiego").

Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
kpt. obs. (F/Lt)P-0031Alberti Stefan21.10.194318 Operational Training Unit
mjr pil. (S/Ldr)P-1404Alexandrowicz Antoni14.02.1943219 Dywizjon RAF
plut. rtg. (F/Sgt)794340Andruszków Marian14.11.1943305 Dywizjon
plut. (Cpl)781252Andrzejczyk Wacław11.06.1941301 Dywizjon
kpr. (LAC)782081Andrzejewski Edward18.12.1940304 Dywizjon
sierż. pil. (F/Sgt)782801Anglik Henryk14.11.1943305 Dywizjon
kpr. obs. (Sgt)705472Babiacki Stanisław11/12.11.19441662 Heavy Conversion Unit
st. sierż. pil. (F/Sgt)793747Badowski Zygmunt24.06.1944300 Dywizjon
kpr. ucz. pil. (LAC)794400Baj Władysław05.02.194316 (P)SFTS
kpr. rtg. (Sgt)780721Bala Eugeniusz13/14.03.1942305 Dywizjon
plut. rtg. (Sgt)781148Barącz Eugeniusz23/24.12.1941305 Dywizjon
por. pil. (F/Lt)P-0538Baster Bronisław25.05.1943305 Dywizjon
plut. pil. (Sgt)705587Bauerek Zygmunt29.05.194558 Operational Training Unit
ppor. bomb. (P/O)P-1700Bączkiewicz Egon16/17.05.194218 Operational Training Unit
mjr pil. (F/O)76826Bąk Jan15/16.01.1942300 Dywizjon
sierż. pil. (Sgt)792129Benedyk Józef11/12.12.194316 (P)SFTS
plut. (Cpl)781055Berdecha Jan25.05.1943305 Dywizjon
ppor. strz. (P/O)P-1541Berdys Stefan15/16.01.1942300 Dywizjon
plut. rtg. (Sgt)793337Berger Antoni15.04.1941304 Dywizjon
plut. pil. (F/Sgt)782690Białecki Roman21.03.1944577 Dywizjon RAF
st. szer. strz. (Sgt)703895Białobrzeski Kazimierz25.05.1943305 Dywizjon
st. sierż. rtg. (F/Sgt)792267Biały Czesław06/07.02.1942300 Dywizjon
por. obs. (F/O)P-1368Biegański Tadeusz30/31.01.194218 Operational Training Unit
sierż. bomb. (Sgt)794721Bluj Feliks19.12.1943300 Dywizjon
ppor. ucz. pil. Bobitko Michał **28.07.194425 Szkoła Pilotażu Początkowego
sierż. rtg. (Sgt)782812Bogusiak Józef16/17.05.194218 Operational Training Unit
st. szer. (LAC)782088Boguszewski Władysław20.10.1941304 Dywizjon
plut. (LAC)780446Bolesławski Jerzy18.07.194116 (P)SFTS
kpr. strz. (Sgt)782481Bosek Henryk22.01.1942305 Dywizjon
sierż. pil. (Sgt)792176Brill Eugeniusz08/09.11.194218 Operational Training Unit
por. obs. (F/O)P-2506Brodzikowski Witold08.01.1946300 Dywizjon
plut. (LAC)782092Broś Władysław18.12.1940304 Dywizjon
st. sierż. rtg. (W/O)793023Brzeziński Wacław04.02.1946300 Dywizjon
sierż. pil. (Sgt)780447Buszko Eugeniusz26/27.09.1941305 Dywizjon
sierż. pil. (Sgt)784720Cegliński Kazimierz18/19.08.1941300 Dywizjon
kpr. pchor. obs. (Sgt)704065Chmielowiec Andrzej12/13.07.194418 Operational Training Unit
por. pil. (F/O)P-0006Christman Rudolf15.04.1941304 Dywizjon
plut. rtg. (Sgt)793330Chrzanowski Bernard20/21.03.1941301 Dywizjon
szer. (AC2)706446Churchał Mieczysław26.03.1945300 Dywizjon
sierż. pil. (Sgt)792071Chylewski Franciszek15/16.01.1942300 Dywizjon
kpt. pil. (F/Lt)76667Cichowski Władysław06/07.08.1941300 Dywizjon
por. pil. (F/O)P-1545Ciepliński Filip01.03.19437 Anti Aircraft Cooperation Unit
plut. strz. (Sgt)782182Cymborski Jan06.02.1941304 Dywizjon
kpr. ucz. pil. (LAC)704863Czaplicki Zbigniew16.05.194416 (P)SFTS
kpr. bomb. (Sgt)794403Czarkowski Henryk21.06.1943300 Dywizjon
kpr. ucz. pil. (AC2)706585Czarniecki Tadeusz21.04.194516 (P)SFTS
kpr. strz. (Sgt)793025Czerniejewski Marian17/18.07.1941304 Dywizjon
plut. pchor. rtg. (Sgt)794333Czopik Roman19.08.194218 Operational Training Unit
plut. ucz. pil. (AC2)706450Dąbrowski Wacław16.03.194516 (P)SFTS
por. pil. (F/Lt)P-2460Dąbrowski Zygmunt23.08.1946304 Dywizjon
kpr. rtg. (Sgt)704993Doda Władysław12/13.07.194418 Operational Training Unit
por. robs. (F/O)P-1814Domański Zbigniew14.02.1943219 Dywizjon RAF
sierż. strz. (Sgt)781693Dorosz Stanisław12/13.01.1943305 Dywizjon
ppor. pil. (P/O)P-1796Dranicki Mieczysław13/14.03.1942305 Dywizjon
kpr. rtg. (Sgt)783307Drapała Roman12.05.194318 Operational Training Unit
plut. rtg. (Sgt)793787Droździok Paweł11.08.1942304 Dywizjon
por. pil. (F/O)P-0379Dubas Stefan25.11.194116 (P)SFTS
sierż. (F/Sgt)784882Dusza Edward05.11.194516 (P)SFTS
st. sierż. pil. (F/Sgt)782231Dusza Stanisław19.08.194218 Operational Training Unit
st. sierż. pchor. rtg. (Sgt)794313Dutkiewicz Karol12/13.01.1943305 Dywizjon
plut. (Cpl)780454Dymek Stanisław21.12.1942300 Dywizjon
por. pil. (P/O)P-1372Dziubiński Tadeusz01/02.01.1941301 Dywizjon
chor. (F/Sgt)780103Dziwak Władysław *06.12.1946Polish Resettlement Corps
kpr. ucz. pil. (LAC)703657Eret Tadeusz27.09.194316 (P)SFTS
kpr. pil. (Sgt)793780Fatyga Stanisław19.08.194218 Operational Training Unit
sierż. pil. (W/O)780559Feluś Kazimierz06.08.19431485 Eskadra RAF
por. obs. (F/O)76828Firley-Bielański Stanisław29.10.1940300 Dywizjon
st. szer. (AC1)703000Fisch Henryk11.02.194316 (P)SFTS
ppłk pil. (S/Ldr)76622Floryanowicz Stefan01/02.01.1941301 Dywizjon
plut. rtg. (F/Sgt)783556Formaniewicz Edmund27.09.194318 Operational Training Unit
kpr. bomb. (Sgt)783091Frankiewicz Mieczysław12.05.194318 Operational Training Unit
por. obs. (F/O)P-1551Fuchs Walery14.11.1943305 Dywizjon
plut. strz. (Sgt)780728Gackowski Ludwik01/02.01.1941301 Dywizjon
plut. (Cpl)782519Gajosiński Jerzy29.04.1942300 Dywizjon
st. szer. (LAC)781568Gawąd Stanisław02.10.1941301 Dywizjon
szer. ucz. pil. (LAC)781260Gawkowski Józef19.07.194216 (P)SFTS
plut. rtg. (Sgt)703431Gawlik Jan13.11.194318 Operational Training Unit
sierż. pil. (W/O)784745Gawłowski Leon12/13.07.194418 Operational Training Unit
por. robs. (F/O)P-2115Gąsecki Józef17/18.09.1944307 Dywizjon
sierż. pil. (Sgt)780040Goebel Gerhard29.10.1940300 Dywizjon
por. pil. (P/O)P-1554Gołacki Czesław23/24.12.1941305 Dywizjon
plut. pil. (F/Sgt)783087Gołaszewski Jerzy09.08.1943305 Dywizjon
kpr. ucz. pil. (LAC)703911Górski Józef07.07.194316 (P)SFTS
por. pil. (F/O)P-1599Góźdź Czesław27.09.194318 Operational Training Unit
st. szer. rtg. (Sgt)794422Grabarczyk Stanisław29/30.03.194318 Operational Training Unit
kpr. ucz. pil. (LAC)704883Grejciun Bolesław09.06.194416 (P)SFTS
ppor. obs. (F/O)P-2406Groblicki Andrzej24.06.1944300 Dywizjon
ppor. pil. (P/O)P-2653Grubski Wiesław01.08.194418 Operational Training Unit
kpr. (Sgt)781338Grzechnik Szymon14.03.194616 (P)SFTS
kpr. strz. (Sgt)706599Gutowski Mieczysław01.08.194418 Operational Training Unit
plut. strz. (Sgt)793336Guzowski Adam01/02.01.1941301 Dywizjon
sierż. rtg. (Sgt)780324Hejnowski Jan01/02.01.1941301 Dywizjon
kpr. pil. (Sgt)783205Hesse Marian02/03.10.194218 Operational Training Unit
ppor. bomb. (Sgt)704258Hryniewiecki Stanisław12/13.07.194418 Operational Training Unit
sierż. pil. (Sgt)784737Illg Mieczysław28.01.1944305 Dywizjon
kpr. strz. (Sgt)706780Jaguszczak Stanisław21.11.19441662 Heavy Conversion Unit
kpr. mech. pokł. (Sgt)704208Jameliniec Aleksander13.02.1945300 Dywizjon
szer. strz. (Sgt)794580Janek Stanisław25/26.07.1942300 Dywizjon
mjr pil. (F/Lt)P-0579Janicki Zygmunt29.07.1943304 Dywizjon
st. szer. strz. (Sgt)706902Jankowski Antoni01.08.194418 Operational Training Unit
sierż. pil. (Sgt)782247Januszkiewicz Wacław24/25.06.1941305 Dywizjon
ppor. bomb. (F/O)P-2250Jarnicki Henryk07/08.03.1944300 Dywizjon
plut. pil. (Sgt)792047Jarno Ryszard20.08.1942304 Dywizjon
por. pil. (F/O)P-1757Jasiński Zygmunt15/16.08.1944305 Dywizjon
por. obs. (F/O)P-2516Jędrzejczyk Władysław04.02.1946300 Dywizjon
plut. pil. (Sgt)793311Jończyk Józef06.02.1941304 Dywizjon
st. sierż. pil. (W/O)782478Julski Tadeusz18/19.08.194412 (P) Advanced Flying Unit
mjr strz. (F/O)P-0671Jura Edmund06/07.08.1941300 Dywizjon
kpr. strz. (Sgt)706472Jurka Stanisław21.11.19441662 Heavy Conversion Unit
ppor. pil. (F/O)P-2347Juza Stanisław08.09.194416 (P)SFTS
szer. strz. (Sgt)784277Kaliciecki Eugeniusz16/17.05.194218 Operational Training Unit
sierż. (Sgt)782545Kalinowski Bronisław21.12.194516 (P)SFTS
ppor. pil. (F/O)P-1758Kamiński Józef28.04.194316 (P)SFTS
kpr. strz. (Sgt)783767Kamiński Stanisław20.02.1943300 Dywizjon
plut. strz. (Sgt)781658Kasianowski Gustaw01/02.01.1941301 Dywizjon
st. szer. bomb. (Sgt)794280Kempski Wojciech17/18.05.194218 Operational Training Unit
ppor. obs. (P/O)P-1967Kępiński Stefan19.08.194218 Operational Training Unit
ppłk pil. (S/Ldr)P-0055Kielich Kazimierz24/25.06.1941305 Dywizjon
por. pil. (F/O)P-1989Kisielewicz Jerzy21.11.19441662 Heavy Conversion Unit
kpt. obs. (F/O)P-0486Klatt Bronisław17/18.07.1941304 Dywizjon
ppłk dypl. pil. (W/Cdr)P-0054Kleczyński Bohdan20.03.1944Wyższa Szkoła Lotnicza
kpr. strz. (Sgt)706635Klepacki Lucjan12/13.07.194418 Operational Training Unit
ppor. pil. (P/O)P-1601Klimczyk Jan17/18.05.194218 Operational Training Unit
kpr. ucz. pil. (Sgt)783357Kocoń Wacław04.06.194216 (P)SFTS
por. obs. (P/O)P-1830Koczapski Władysław25.05.1943305 Dywizjon
kpt. pil. (S/Ldr)P-0965Kohut Stanisław02.12.1944307 Dywizjon
por. pil. (F/Lt)P-0980Kołacz Henryk24/25.05.1944305 Dywizjon
plut. obs. (F/Sgt)705701Konas Jędrzej *31.10.1947Polish Resettlement Corps
plut. ucz. pil. (F/Sgt)794710Koper Bogdan19.07.194416 (P)SFTS
plut. pil. (Sgt)780686Korczyk Tadeusz27.09.1941305 Dywizjon
plut. strz. (F/Sgt)704802Kordyś Stanisław08.01.1946300 Dywizjon
kpr. obs. (Sgt)704006Korol Sergiusz01.08.194418 Operational Training Unit
kpr. ucz. pil. (AC2)705543Korwin-Kossakowski Mikołaj08.09.194416 (P)SFTS
por. obs. (F/O)76670Koryciński Józef20/21.03.1941301 Dywizjon
st. szer. bomb. (Sgt)782472Korzeniowski Antoni02.01.194318 Operational Training Unit
st. szer. strz. (Sgt)781721Kosmalski Czesław22/23.01.1942301 Dywizjon
st. sierż. pil. (F/Sgt)793332Kosturkiewicz Antoni11.07.1942304 Dywizjon
plut. rtg. (F/Sgt)780477Kosznik Edmund24.06.1944300 Dywizjon
kpr. strz. (Sgt)704008Kot Bernard21.06.1943300 Dywizjon
kpr. mech. pokł. (Sgt)794211Kot Bolesław07/08.03.1944300 Dywizjon
st. sierż. rtg. (F/Sgt)780470Kot Roman21.10.194318 Operational Training Unit
ppor. strz. (F/O)P-0080Kowalcze Stanisław12.06.1941305 Dywizjon
plut. strz. (Sgt)704718Kozłowski Mieczysław11/12.11.19441662 Heavy Conversion Unit
kpr. strz. (Sgt)794276Kozłowski Zdzisław17/18.05.194218 Operational Training Unit
kpr. rtg. (Sgt)780580Kramarz Julian20.02.1943300 Dywizjon
kpr. ucz. pil. (LAC)793822Kraus Jan11/12.12.194216 (P)SFTS
kpr. pil. (Sgt)792022Krauz Józef25/26.04.1942288 Dywizjon RAF
kpr. rtg. (Sgt)781563Krawczyk Jerzy12.06.1941305 Dywizjon
sierż. rtg. (Sgt)780831Krenżel Paweł15/16.01.1942300 Dywizjon
st. szer. (AC2)782942Kręcik Jan27.08.194116 (P)SFTS
por. obs. (F/O)P-1834Kretkowski Zbigniew21.06.1943300 Dywizjon
st. szer. strz. (Sgt)794444Krukowski Leonard30.11.194218 Operational Training Unit
kpr. rtg. (Sgt)705020Kruszczak Franciszek21.11.19441662 Heavy Conversion Unit
kpr. pchor. obs. (Sgt)704263Kruszyński Franciszek24/25.05.1944305 Dywizjon
por. ucz. pil. (F/Lt)P-7842Krwawicz Mieczysław16.03.194516 (P)SFTS
mjr pil. (F/Lt)76611Kryński Stefan28/29.12.1940300 Dywizjon
plut. pchor. rtg. (Sgt)705419Krzesiński Tadeusz01.08.194418 Operational Training Unit
st. szer. pil. (Sgt)781174Kubera Władysław16/17.05.194218 Operational Training Unit
kpt. pil. (F/Lt)P-0115Kujawa Czesław30/31.01.194218 Operational Training Unit
por. obs. (F/O)76626Kulbacki Hieronim01/02.01.1941301 Dywizjon
och. (ACW1)2792152Kulińska Anastazja06.07.1946300 Dywizjon
sierż. rtg. (Sgt)706495Kułagowski Piotr14/15.10.194418 Operational Training Unit
plut. pil. (Sgt)782286Kuropatwa Stanisław18/19.08.1941300 Dywizjon
kpr. strz. (Sgt)781880Kurowski Zdzisław23/24.12.1941305 Dywizjon
por. pil. (F/O)P-0009Kuszczyński Bronisław27/28.05.1941304 Dywizjon
kpt. pil. (F/O)P-0401Kuzian Bolesław17/18.07.1941304 Dywizjon
kpr. bomb. (Sgt)703925Lasko Zbigniew01.08.194418 Operational Training Unit
por. obs. (F/O)P-2280Lenartowicz Kazimierz07/08.03.1944300 Dywizjon
sierż. pil. (Sgt)780108Lenczowski Kazimierz20/21.03.1941301 Dywizjon
kpr. rtg. (Sgt)704444Leszkowicz Antoni22/23.05.1944300 Dywizjon
kpr. (LAC)780889Lewczuk Michał05.03.194318 Operational Training Unit
kpr. pchor. strz. (Sgt)706290Lewicki Marian12/13.07.194418 Operational Training Unit
plut. rtg. (Sgt)780482Lewoniec Zbigniew24/25.06.1941305 Dywizjon
plut. rtg. (Sgt)781385Leyche Jerzy26/27.09.1941305 Dywizjon
sierż. rtg. (Sgt)781604Lichota Wojciech06.02.1941304 Dywizjon
sierż. strz. (Sgt)792920Lis Stanisław19.08.194218 Operational Training Unit
kpr. rtg. (Sgt)782035Liśkiewicz Gustaw07/08.03.1944300 Dywizjon
st. szer. strz. (Sgt)784658Łagodziński Marian15/16.01.1942300 Dywizjon
kpr. strz. (Sgt)703437Łóksza Aleksander07/08.03.1944300 Dywizjon
plut. strz. (Sgt)703158Machulak Bolesław07/08.03.1944300 Dywizjon
kpr. ucz. pil. (LAC)783162Maciński Bernard14.09.194116 (P)SFTS
kpr. ucz. pil. (AC2)704930Maciuła Zdzisław12.10.194416 (P)SFTS
por. pil. (F/Lt)P-1687Madej Stanisław17/18.09.1944307 Dywizjon
plut. strz. (W/O)781538Madejowski Andrzej24.06.1944300 Dywizjon
kpr. pil. (Sgt)783846Majewski Stefan27.09.194318 Operational Training Unit
chor. mech. pokł. (W/O)782016Maksymowicz Józef *27.05.1947Polish Resettlement Corps
plut. ucz. pil. (Cpl)780056Małczyński Marian25.07.194216 (P)SFTS
ppor. obs. (P/O)P-2852Małkowski Jan21.11.19441662 Heavy Conversion Unit
kpr. mech. pokł. (Sgt)780277Manek Stefan11/12.11.19441662 Heavy Conversion Unit
st. szer. ucz. pil. (LAC)782800Mańka Emil25.11.194116 (P)SFTS
szer. (AC2)784447Martowicz Piotr18.07.194116 (P)SFTS
kpt. obs. (F/Lt)P-0770Maślanka Ludwik11.08.1942304 Dywizjon
kpt. pil. (F/Lt)P-1176Matylis Nikodem23.08.1946304 Dywizjon
ppor. pil. (P/O)P-1606Mazurkiewicz Michał11.07.1942304 Dywizjon
st. sierż. mech. pokł. (F/Sgt)792092Michalak Stanisław23.08.1946304 Dywizjon
st. sierż. pil. (W/O)780164Mierniczek Stanisław19.07.194416 (P)SFTS
st. szer. rtg. (F/Sgt)794664Miksza Edward25.05.1943305 Dywizjon
plut. mech. pokł. (F/Sgt)783490Mikuła Feliks04.02.1946300 Dywizjon
kpr. pil. (Sgt)704218Milewski Leszek11/12.11.19441662 Heavy Conversion Unit
kpr. pil. (Sgt)792685Minge Jan06.12.194216 (P)SFTS
kpr. pchor. rtg. (Sgt)794315Mistecki Edmund02/03.10.194218 Operational Training Unit
kpr. strz. (Sgt)780903Modrzewski Marian11.08.1942304 Dywizjon
kpr. strz. (Sgt)792226Molenda Józef14/15.01.1943305 Dywizjon
mjr obs. (F/O)P-1156Mosiewicz Wacław15/16.01.1942300 Dywizjon
st. szer. ucz. pil. (LAC)794593Mroczek Euzebiusz24/25.05.194316 (P)SFTS
sierż. (Cpl)780281Mrówczyński Bronisław *06.06.1947Polish Resettlement Corps
sierż. pil. (Sgt)782362Mruk Kazimierz12.06.1941305 Dywizjon
plut. (Cpl)784479Mucha Henryk18.07.194318 Operational Training Unit
por. pil. (P/O)76678Murawski Bolesław01/02.01.1941301 Dywizjon
sierż. pil. (W/O)792387Mykietyn Marian13/14.02.1945300 Dywizjon
st. szer. rtg. (Sgt)783759Najda Roman06/07.12.1942305 Dywizjon
kpr. strz. (Sgt)784833Niczewski Stefan06/07.02.1942300 Dywizjon
kpr. strz. (Sgt)792833Niżnik Adam25.05.1943305 Dywizjon
kpr. pil. (Sgt)792042Nocoń Piotr22/23.01.1942301 Dywizjon
kpt. obs. (F/O)P-0092Nowak Alfons23/24.12.1941305 Dywizjon
por. pil. (F/O)P-1729Ochędzan Jan19.12.1943300 Dywizjon
kpr. bomb. (F/Sgt)704316Ogorzał Mieczysław13/14.02.1945300 Dywizjon
por. pil. (P/O)76680Olszyna Marian01/02.01.1941301 Dywizjon
sierż. pil. (Sgt)781303Omieljaszko Michał11.08.1942304 Dywizjon
st. szer. ucz. pil. (LAC)794488Opuchlik Jan18.11.194216 (P)SFTS
kpt. pil. (F/O)P-1091Opulski Tadeusz12.05.194318 Operational Training Unit
por. obs. (F/O)P-0093Ostaszewski Stanisław13/14.03.1942305 Dywizjon
kpr. obs. (Sgt)794586Ostrowski Edmund22.02.1944305 Dywizjon
plut. strz. (Sgt)784835Pasich Kazimierz14/15.04.1942305 Dywizjon
kpr. rtg. (Sgt)794026Pasierski Józef09/10.01.1943301 Dywizjon
kpr. strz. (Sgt)704094Pasternak Tadeusz12.05.194318 Operational Training Unit
plut. pil. (Sgt)780953Pawlik Józef20.05.194418 Operational Training Unit
kpr. strz. (Sgt)705430Pawłowski Piotr19/20.05.194418 Operational Training Unit
sierż. (Sgt)780061Petry Tadeusz *22.10.1946Polish Resettlement Corps
kpt. ucz. pil. (F/Lt)76725Pęski Włodzimierz12.05.194416 (P)SFTS
por. obs. (F/O)P-2112Piekarski Leon05.10.1944305 Dywizjon
kpr. pchor. pil. (Sgt)793339Pietruszewski Wiesław15.04.1941304 Dywizjon
por. pil. (P/O)P-1379Pietruszka Stanisław22/23.06.1941301 Dywizjon
por. ucz. pil.14103Piotrowski Wacław **16.03.194516 (P)SFTS
kpr. pchor. obs. (Sgt)703858Piórek Stanisław29.09.194318 Operational Training Unit
kpr. rtg. (Sgt)706546Piwoda Franciszek11/12.11.19441662 Heavy Conversion Unit
por. obs. (P/O)P-1969Płusa Andrzej12/13.01.1943305 Dywizjon
plut. strz. (Sgt)781767Podziemski Jan17/18.07.1941304 Dywizjon
por. pil. (F/O)P-0086Pokorniewski Fabian21.06.1943300 Dywizjon
ppor. pil. (P/O)P-1615Polczyk Jerzy30/31.01.194218 Operational Training Unit
st. sierż. pil. (W/O)782474Popek Mieczysław15.01.194416 (P)SFTS
sierż. mech. pokł. (Sgt)782374Popowicz Tadeusz24.06.1944300 Dywizjon
chor. (W/O)703531Pożdżał Hilary19.09.1945Baza Sił Powietrznych
sierż. pil. (F/Sgt)782599Prusak Klemens27.02.1945303 Dywizjon
kpr. ucz. pil. (LAC)704945Pulnarowicz Zbigniew09.06.194416 (P)SFTS
kpr. bomb. (Sgt)704017Radoński Jan21.11.19441662 Heavy Conversion Unit
por. pil. (F/O)P-1394Ramert Jerzy28.08.19427 Anti Aircraft Cooperation Unit
por. pil. (P/O)P-1162Rebuszyński Włodzimierz25.07.1941301 Dywizjon
por. obs. (P/O)P-0088Reda Wacław22/23.01.1942301 Dywizjon
plut. pil. (F/Sgt)792391Robaszewski Władysław08.01.1946300 Dywizjon
plut. pil. (Sgt)792246Rodziewicz Lech29.07.1943304 Dywizjon
szer. (LAC)794677Rolecki Jan19.03.1943304 Dywizjon
plut. pil. (Sgt)782473Rozpara Henryk23/24.12.1941305 Dywizjon
plut. bomb. (W/O)782342Rózga Roman08.01.1946300 Dywizjon
plut. strz. (Sgt)793003Różewicki Bolesław18.11.1940301 Dywizjon
sierż. mech. pokł. (F/Sgt)792655Ruciński Witold21.11.19441662 Heavy Conversion Unit
kpr. strz. (Sgt)794248Rueger Stefan28/29.08.1942305 Dywizjon
plut. rtg. (Sgt)794191Ruszel Ludwik20.08.1942304 Dywizjon
plut. mech. pokł. (Sgt)780062Rybiński Czesław22/23.05.1944300 Dywizjon
por. pil. (F/O)P-0518Rymkiewicz Czesław13/14.03.1942305 Dywizjon
plut. strz. (Sgt)704227Rzetelny Jan11/12.11.19441662 Heavy Conversion Unit
kpt. obs. (F/O)P-1414Sadowski Bolesław01/02.01.1941301 Dywizjon
sierż. rtg. (Sgt)792642Sadowski Jan30/31.01.194218 Operational Training Unit
kpt. pil. (F/Lt)P-0121Sadowski Stanisław16.03.194516 (P)SFTS
st. szer. strz. (Sgt)784033Sadurski Zygmunt06/07.02.1942300 Dywizjon
kpr. strz. (Sgt)781342Sasin Wacław13/14.03.1942305 Dywizjon
sierż. bomb. (Sgt)793799Sawicki Jerzy21.10.194318 Operational Training Unit
plut. rtg. (Sgt)780200Sawicz Kazimierz01/02.01.1941301 Dywizjon
por. pil. (F/Lt)P-2428Schandler Jan02.01.1946303 Dywizjon
kpr. pchor. ucz. pil. (LAC)703844Schmidt Stanisław05.05.194316 (P)SFTS
por. pil. (F/O)P-0783Schultz Adam15.10.1942304 Dywizjon
kpr. strz. (Sgt)780511Sędzimir Bronisław01/02.06.1942305 Dywizjon
chor. pil. (W/O)782220Siemiński Wacław *06.05.1947Polish Resettlement Corps
st. szer. ucz. pil. (LAC)704460Sierżęga Marian25/26.02.194416 (P)SFTS
kpr. strz. (Sgt)794876Siudak Władysław06/07.12.1942305 Dywizjon
por. pil. (F/O)P-0184Siuzdak Tadeusz11.08.1942304 Dywizjon
por. strz. (P/O)P-1148Siwiec Jan23/24.12.1941305 Dywizjon
kpr. (AC2)703795Skibiński Józef21.03.194316 (P)SFTS
ppor. rtg. (P/O)P-1671Skóra Aleksander18.05.194218 Operational Training Unit
st. szer. strz. (Sgt)781592Słabikowski Mieczysław26/27.03.1942300 Dywizjon
st. sierż. elektryk (F/Sgt)793279Sobczyk Bolesław27.10.194416 (P)SFTS
kpt. obs. (F/O)P-0204Sokoliński Tadeusz09/10.01.1943301 Dywizjon
sierż. pil. (Sgt)793230Sołecki Mieczysław21.10.194318 Operational Training Unit
kpt. pil. (F/Lt)P-0257Staerz Zbigniew18.02.194516 (P)SFTS
st. sierż. bomb. (F/Sgt)782318Staniewski Józef24.06.1944300 Dywizjon
ppor. pil. (F/O)P-1737Stankiewicz Ryszard15.12.1942303 Dywizjon
plut. (Cpl)781875Stańczuk Edmund10.09.194318 Operational Training Unit
st. szer. (AC2)792397Staszek Zygmunt30.11.194116 (P)SFTS
st. sierż. strz. (F/Sgt)794733Stec Władysław24.06.1944300 Dywizjon
kpt. pil. (F/Lt)P-0057Stefanicki Tadeusz12.06.1941305 Dywizjon
ppłk pil. (W/Cdr)76647Suliński Romuald04.02.1946300 Dywizjon
ppor. strz. (P/O)P-2930Sułgut Czesław04.02.1946300 Dywizjon
sierż. rtg. (Sgt)793771Sylwestrowicz Jan17/18.07.1941304 Dywizjon
plut. pchor. pil. (W/O)783434Szafran Edward20.02.1943300 Dywizjon
plut. pil. (F/Sgt)792039Szarek Stefan22.02.1944305 Dywizjon
kpr. rtg. (Sgt)784796Szczurzyński Tadeusz21.06.1943300 Dywizjon
por. obs. (F/O)P-0007Szela Zbigniew01/02.06.1942305 Dywizjon
por. (F/O)P-2563Szklarski Tadeusz *26.08.1947Polish Resettlement Corps
sierż. rtg. (Sgt)780068Szmajdowicz Tadeusz29.10.1940300 Dywizjon
kpt. pil. (F/O)P-0612Sznidel Stefan14/15.04.1942305 Dywizjon
st. szer. (LAC)792539Sztuba Stanisław14.01.1942301 Dywizjon
sierż. bomb. (W/O)794532Szwandt Michał04.02.1946300 Dywizjon
ppor. pil. (F/O)P-2353Szwede Tadeusz25.03.194416 (P)SFTS
chor. pil. (W/O)780128Szwedowski Henryk26.07.1946Central Gunnery School
kpr. pchor. ucz. pil. (LAC)704281Szylling Jerzy23.08.194316 (P)SFTS
por. obs. (F/O)P-0869Świtalski Aleksander16/17.05.194218 Operational Training Unit
st. sierż. (Sgt)784873Tabaczyński Antoni *19.05.1947Polish Resettlement Corps
kpr. strz. (Sgt)793717Tabaczyński Ernest09/10.01.1943301 Dywizjon
kpr. ucz. pil. (LAC)784257Talik Jan28.04.194316 (P)SFTS
ppor. strz. (Sgt)781654Tęgowski Czesław22/23.06.1941301 Dywizjon
st. sierż. pil. (Sgt)782062Tofin Stanisław06.02.1941304 Dywizjon
kpr. strz. (Sgt)782024Tokarzewski Jan30/31.01.194218 Operational Training Unit
kpr. ucz. pil. (AC2)704806Tomaszewski Ignacy19.07.194416 (P)SFTS
ppor. pil. (Sgt)783678Tomaszewski Janusz17/18.07.1941304 Dywizjon
ppor. obs. (P/O)P-2740Trznadel Jan15/16.08.1944305 Dywizjon
plut. rtg. (Sgt)793782Tuliszka Edmund19.08.194218 Operational Training Unit
kpr. strz. (Sgt)703085Twardowski Jan14.11.1943305 Dywizjon
szer. strz. (Sgt)794730Tycholis Antoni20.08.1942304 Dywizjon
por. pil. (F/O)P-1128Tyrała Tadeusz09/10.01.1943301 Dywizjon
st. szer. strz. (Sgt)794201Ulicki Józef01/02.06.1942305 Dywizjon
por. pil. (F/Lt)P-0878Urbański Józef16.06.1944Central Flying School
ppor. pil. (P/O)P-1630Veit Wojciech06/07.02.1942300 Dywizjon
por. pil. (F/Lt)P-1808Walawski Janusz20.05.1945316 Dywizjon
kpt. pil. (F/Lt)P-1442Walczak Radomir18.02.194516 (P)SFTS
st. sierż. (F/Sgt)784386Wanicki Stefan14.11.1945306 Dywizjon
kpt. pil. (P/O)P-0016Waroczewski Jan27/28.05.1941304 Dywizjon
kpr. strz. (Sgt)781021Wasilenko Wiktor26/27.09.1941305 Dywizjon
por. obs. (F/O)P-0795Wasilewski Leszek20.08.1942304 Dywizjon
st. szer. ucz. pil. (LAC)793142Waśkowiak Stanisław25.11.194116 (P)SFTS
sierż. pchor. ucz. pil. (Sgt)703229Waydowicz Stanisław02.09.194316 (P)SFTS
plut. strz. (Sgt)794279Wesołowski Zygmunt05.07.1942301 Dywizjon
sierż. strz. (Sgt)781192Węgrzyn Henryk28/29.12.1940300 Dywizjon
por. pil. (F/Lt)P-1632Widawski Antoni24.09.1944305 Dywizjon
kpt. obs. (F/O)P-0040Wieczorek Cezary27/28.05.1941304 Dywizjon
por. pil. (F/O)P-0341Wieliczko Kazimierz01/02.06.1942305 Dywizjon
kpt. pil. (F/Lt)P-0650Winiarek Jan06.09.194516 (P)SFTS
por. obs. (F/O)P-1222Wiśniewski Andrzej17/18.05.194218 Operational Training Unit
por. rtg. (F/O)P-2441Wize Antoni22.11.194553 Dywizjon RAF
plut. rtg. (Sgt)784126Wojteczko Stefan07.07.1942301 Dywizjon
kpr. strz. (Sgt)784066Wojtowicz Stanisław11.08.1942304 Dywizjon
por. pil. (F/O)76656Wójcicki Kazimierz25.10.1942305 Dywizjon
por. obs. (F/O)P-0076Wójtowicz Marian12.06.1941305 Dywizjon
st. sierż. robs. (W/O)780215Zakrocki Mieczysław02.12.1944307 Dywizjon
kpt. pil. (S/Ldr)P-0062Zakrzewski Edward12.05.194318 Operational Training Unit
sierż. pil. (Sgt)784772Zarębowicz Michał29/30.03.194318 Operational Training Unit
kpr. rtg. (Sgt)793168Zawistowski Józef01/02.06.1942305 Dywizjon
ppor. pil. (P/O)P-1954Zieliński Antoni20.08.1942304 Dywizjon
por. strz. (F/O)P-0074Zirkwitz Aleksander12.06.1941305 Dywizjon
kpr. ucz. pil. (LAC)792020Żmuda Adam14.04.194316 (P)SFTS
st. sierż. pil. (Sgt)792950Żołnowski Władysław06/07.05.1941304 Dywizjon
ppor. obs. (P/O)P-2535Żywicki Juliusz23.02.194418 Operational Training Unit
 
Razem
342 + [8]
   
* na ewidencji Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia
** na ewidencji armii

 

Jak wspomniano, poza lotnikami na cmentarzu spoczęli trzej prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji.

Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
  Ostrowski Stanisław22.11.1982Prezydent RP
  Raczkiewicz Władysław09.06.1947Prezydent RP
  Zaleski August07.04.1972Prezydent RP
 
Razem
3
   

Na cmentarzu spoczywa również 45 żołnierzy i oficerów armii, służących w 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej, 16 Samodzielnej Brygadzie Pancernej, 1 Brygadzie Strzelców, 10 Pułku Dragonów oraz w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia (Polish Resettlement Corps - PRC).

Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
strz. Adynkiewicz Antoni08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
sierż. Bernatowicz Karol19.08.1947Polish Resettlement Corps
strz. Białoskórski Tadeusz08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
kpr. Bieniok Paweł02.02.1947Polish Resettlement Corps
strz. Biryło Stanisław08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
strz. Bojakowski Michał08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
por. Bugielski Rudolf08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
sierż. Dąbrowski Antoni20.02.19431 Dywizja Pancerna
strz. Dobrowolski Stanisław08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
st. strz. Dukiewicz Jan26.06.19451 Samodzielna Brygada Spad.
plut. Górczyński Mieczysław08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
strz. Górski Franciszek08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
st. strz. Harasimowicz Leonard08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
strz. Jaremczuk Jakub08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
plut. Jaworski Stanisław08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
plut. Kaczmarczyk Stanisław01.04.19451 Samodzielna Brygada Spad.
st. strz. Kadej Marian08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
st. strz. Kania Kazimierz08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
st. strz. Klimenko Józef30.11.194591 Obóz Repatriacyjny
st. strz. Korzonkiewicz Teofil08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
st. strz. Kozielski Józef11.06.1946 
strz. Ksok Franciszek14.12.19467 Szpital Wojenny
strz. Kuca Bolesław13.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
kpr. Kukurowski Tadeusz20.02.19431 Dywizja Pancerna
strz. Lewandowski Paweł24.05.19451 Samodzielna Brygada Spad.
st. strz. Łysejko Józef15.08.19441 Samodzielna Brygada Spad.
kpr. Machoń Bronisław08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
chor. Małysz Ludwik25.05.19451 Samodzielna Brygada Spad.
strz. Mamończyk Aleksander27.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
strz. Mazur Michał08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
pchor. Mierzejewski Andrzej16.09.194310 Pułk Dragonów
szer. Mikiciuk Tadeusz20.09.19441 Samodzielna Brygada Spad.
por. Napieralski Edmund18.08.1947Polish Resettlement Corps
strz. Pańczyszyn Michał06.08.19441 Samodzielna Brygada Spad.
por. Pietraszek Jan11.07.19421 Brygada Strzelców
bomb. Piór Gracjan08.01.19451 Samodzielna Brygada Spad.
kpr. Piwowarczyk Jan08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
kpr. Plizga Józef08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
strz. Podolski Józef08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
strz. Siekierka Bronisław08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
strz. Sikora Jan08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
st. strz. Sokólski Eugeniusz08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
strz. Syguda Józef16.05.194716 Samodzielna Brygada Panc.
sierż. pchor. Szymoński Bronisław08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
ppor. Trybus Stanisław08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
strz. Wierzbicki Jan08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
plut. pchor. Zieliński Eryk08.07.19441 Samodzielna Brygada Spad.
 
Razem
47
   

Krzysztof Mruk, Wojciech Zmyślony

Krzyż stojący w centralnym punkcie cmentarza. Na jego froncie widnieje 12 lotniczych orłów (ze skrzydłami husarskimi), które zamiast korony mają małe krzyżyki. Obok znajduje się maszt, na który wciągana jest polska flaga państwowa podczas uroczystości odbywających się na cmentarzu.
Widok na krzyż oraz prawe rzędy grobów. W tle widoczne groby brytyjskie, o prostokątnym kształcie.
Brytyjski pomnik w formie krzyża-miecza. W tle widoczna cywilna część cmentarza.
Widok na rzędy grobów i pomnik.
Nagrobki załogi Lancastera I BH-U (PA269) z 300 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Mazowieckiej", który rozbił się po trafieniu pioruna 4 lutego 1946 r. - od lewej spoczywają: mjr pil. Romuald Suliński, ppor. strz. Czesław Sułgut, por. obs. Władysław Jędrzejczyk, plut. mech. pokł. Feliks Mikuła oraz st. sierż. rtg. Wacław Brzeziński (na zdjęciu nie widać grobu sierż. bomb. Michała Szwandta).
Ogólny widok na Cmentarz Lotników Polskich w Newark-on-Trent.
Widok na rzędy grobów w kierunku ulicy.
Grób dwukrotnego dowódcy 300 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Mazowieckiej", mjr. pil. Romualda Sulińskiego.
Miejsce dawnego grobu Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego. Ciało Sikorskiego, złożone w Newark-on-Trent w 1943 r., w 1993 r. zostało ekshumowane i przeniesione do krypty pod Katedrą św. Stanisława i Wacława na Wawelu w Krakowie. W miejscu dotychczasowego spoczynku umieszczono kamienną tablicę informacyjną.
Grób Władysława Raczkiewicza, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w czasie II wojny światowej.
Grób Augusta Zaleskiego, prezydenta RP na uchodźctwie w latach 1947-1972.
Grób Stanisława Ostrowskiego, prezydenta RP na uchodźctwie w latach 1972-1979.
Grób sierż. pil. Kazimierza Mruka, zabitego 11 lipca 1942 r. w katastrofie Wellingtona IC SM-K (R1017) z 305 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Wielkopolskiej" - samolot zderzył się w powietrzu z Oxfordem II (T1334) ze szkoły pilotażu podstawowego 2 SFTS.
Grób kpt. pil. Stefana Sznidla, dowódcy załogi Wellingtona II SM-W (Z8586), który w nocy z 14 na 15 kwietnia 1942 r. został uszkodzony nad Dortmund, a następnie rozbił się po przymusowym lądowaniu w miejscowości Wroot w Anglii.
Cmentarz w Newark-on-Trent jest miejscem uroczystości patriotyczno-rocznicowych. Na zdjęciu spotkanie z 24 września 2006 r. z udziałem weteranów. Na środku były pilot 303 Dywizjonu Myśliwskiego im. Tadeusza Kościuszki, Józef Polilejko wita się z historykiem lotnictwa Piotrem Sikorą. Na lewo od nich siedzi weteran 301 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Pomorskiej", Henryk Bolcewicz.
Znajdujący się na terenie cmentarza pomnik upamiętniający poległych lotników wszystkich narodowości, którzy stracili życie podczas lotów ze zrzutami zaopatrzenia dla Armii Krajowej podczas powstania warszawskiego w 1944 r.
Kościół z portalem wiodącym na cmentarz.
Plan cmentarza.
Widok na rzędy grobów i krzyż, fotografia z lat wojny.
Główna aleja cmentarza, jeszcze bez grobu gen. Sikorskiego pod krzyżem.
Fotografia z czasów wojny - drewniany krzyż na mogile ppor. pil. Michała Mazurkiewicza, zabitego 11 lipca 1942 r. w katastrofie Wellingtona IC NZ-G (Z1072) z 304 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Śląskiej".
Fotografia z czasów wojny - drewniany krzyż na mogile por. pil. Jana Ochędzana, zabitego 19 grudnia 1943 r. w katastrofie Wellingtona X BH-M (HF598) z 300 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Mazowieckiej".
Fotografia z czasów wojny - drewniany krzyż na mogile gen. Władysława Sikorskiego, Naczelnego Wodza. Na górze pionowej belki widać litery "CWG" w koronie - skrót od Commonwealth War Graves Commission, czyli organizacji opiekującej się grobami wojennymi Wspólnoty Brytyjskiej.
Na cmentarzu w Newark-on-Trent przedstawiciele 305 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Wielkopolskiej", m.in. mjr Tadeusz Czołowski (drugi od lewej) oraz sierż. pil. Henryk Kwiatkowski (pierwszy z prawej) w dniu dywizjonowego święta, 24 czerwca 1943 r.
Pogrzeb załogi z 18 Operational Training Unit w składzie: ppor. pil. Jerzy Polczyk, kpt. pil. Czesław Kujawa, por. obs. Tadeusz Biegański, sierż. rtg. Jan Sadowski, kpr. strz. Jan Tokarzewski, zabitej 30 stycznia 1942 r. w wypadku lotniczym. Kapelanem z lewej jest ks. kpt. Alojzy Kowalkowski. Newark-on-Trent, luty 1942 r.
Inne ujęcie z pogrzebu ppor. pil. Jerzego Polczyka, kpt. pil. Czesława Kujawy, por. obs. Tadeusza Biegańskiego, sierż. rtg. Jana Sadowskiego i kpr. strz. Jana Tokarzewskiego. Newark-on-Trent, luty 1942 r.
Pogrzeb plut. pil. Władysława Robaszewskiego z 300 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Mazowieckiej", zabitego w wypadku lotniczym 8 stycznia 1946 r. Pierwszy od prawej w przednim rzędzie trumnę niesie plut. rtg. Stanisław Kondracki.