:: Lotnictwo Wojskowe 1939 :: Polskie Siły Powietrzne
we Francji 1939-1940
:: Polskie Siły Powietrzne
w Wlk. Brytanii 1940-1946
:: Armia Polska na Wschodzie i 2 Korpus Polski 1941-1946 :: Polacy w USAAF
1943-1945
:: Lotnictwo ludowego Wojska Polskiego
1943-1945
:: Wojenne relacje lotników :: Życiorysy lotników :: Loty bojowe i operacyjne :: Cmentarze wojenne :: Szkoła Podchorążych Lotnictwa 1925-1939 :: "Lista Bajana" :: "Lista Krzystka" :: Pozostałe artykuły :: Podziękowania i źródła :: Księga gości :: O stronie - kontakt :: Wyszukiwanie :: "Poszukuję informacji
o lotniku..."
:: Udostępnij swoje zbiory :: Linki

Cmentarze wojenne

Choć wszystkie wojenne groby wyglądają podobnie - w wypadku lotników Polskich Sił Powietrznych są to zwykle pięciokątne, podłużne tablice z białego piaskowca - warto fotografie tych grobów publikować i opisywać, ku pamięci zabitych i zmarłych na wojnie. Z takim zamysłem powstał dział niniejszej strony, w którym będą umieszczane zdjęcia i dane dotyczące cmentarzy polskich lotników.

Poniżej znajdują się odnośniki do trzech podstron zawierających wykazy cmentarzy, na których spoczywają polscy lotnicy polegli, zmarli i zamordowani na II wojnie światowej. Osobno wymieniono cmentarze ofiar września 1939 r. (w tym zawarto także zamordowanych i zmarłych jeńców, którzy do niewoli dostali się w 1939 r. w Polsce), lotników zabitych w Polskich Siłach Powietrznych we Francji (w 1940 r.) oraz żołnierzy Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii (lata 1940-1946). Na podstronach tych znajdują się tabele zawierające dane takie jak nazwa cmentarza, miasto oraz państwo, w którym się znajduje, oraz liczba pochowanych na nim lotników. Lista jest niepełna, nie wszystkie dane są uzupełnione, jednak systematycznie wykaz ten będzie kompletowany i poprawiany. W wypadku niektórych nekropolii aktywny jest odnośnik do podstrony, na której znajduje się lista pochowanych żołnierzy oraz fotografie z cmentarza.

Wszystkich, którzy mogliby nadesłać do publikacji fotografie z innych cmentarzy albo uzupełnić lub poprawić dane z przygotowanych już stron, uprzejmie proszę o kontakt e-mailem.

 

:: wstecz