Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Udostępnij swoje zbiory

Historia XX wieku ma do siebie to, że w przeciwieństwie do poprzednich epok, bogato "zilustrowana" została niezliczoną liczbą zdjęć, wykonywanych także w czasie wojen, w tym także II wojny światowej. Na ile można, staram się korzystać z tej dogodności i wszelkie informacje podawane na tej stronie wzbogacam w miarę możliwości materiałem zdjęciowym.

Postanowiłem wobec tego zaapelować do wszystkich, którzy w swoich zbiorach posiadają jakiekolwiek zdjęcia związane z historią Polskich Sił Powietrznych w II wojnie światowej, o udostępnienie ich na potrzeby strony. Nie mogę niestety zaoferować w zamian żadnych korzyści materialnych, gwarantuję natomiast, że ewentualne udostępnione zdjęcia wykorzystywać będę wyłącznie na warunkach postawionych przez osobę udostępniającą, a także, że na stronie zostanie umieszczona informacja o źródle zdjęcia (czyli imię i nazwisko osoby udostępniającej). Jestem przekonany, że mój apel nie pozostanie bez odpowiedzi. Już wcześniej dzięki Internautom otrzymywałem różnego rodzaju materiały ikonograficzne - czasem prawdziwe perełki, jak np. zdjęcia odznak wszystkich dywizjonów Polskich Sił Powietrznych...

A teraz konkrety. Jak udostępnić zdjęcia? Można mi je wypożyczyć celem wykonania kopii, jednak rozumiem, że nie zawsze taka forma odpowiada osobie udostępniającej. Bardzo mile widziane będą zatem także kopie (skany) w formie cyfrowej. Będę wdzięczny za wszelkie fotografie, niezależnie od jakości, jednak aby zeskanowane zdjęcie nadawało się do obróbki i wykorzystania, powinno mieć:

Wszystkich Państwa, którzy zechcieliby wypożyczyć lub udostępnić skany jakichkolwiek fotografii, dokumentów czy innego rodzaju pamiątek, uprzejmie proszę o kontakt.

Wojciech Zmyślony