Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Miejsca pochówku lotników Polskich Sił Powietrznych we Francji 1939-1940

Poniższa lista jest zestawieniem cmentarzy i miejsc pochówku żołnierzy Polskich Sił Powietrznych we Francji. Ujęto w niej wszystkich zabitych podczas służby w 1940 r. W kolejnych rubrykach tabeli przedstawiono kolejno: nazwę cmentarza, miasto oraz państwo, w którym dany cmentarz się znajduje, oraz liczbę polskich lotników spoczywających na danym cmentarzu. Myślniki umieszczone w rubrykach oznaczają brak precyzyjnych danych o nazwie cmentarza lub liczbie pochowanych na nim polskich lotników.

Wykaz powstał po to, żeby uporządkować wiadomości o polskich cmentarzach wojennych. W dotychczasowych publikacjach, nawet tych najnowszych, wielokrotnie mylnie podawano miejsca pochówku lotników: przekręcając nazwy miast lub cmentarzy lub nie uwzględniając przeprowadzonych po wojnie ekshumacji, lub podając wyłącznie nazwę miasta, bez nazwy cmentarza, etc. Na samych zaś zarządzanych przez Francuzów cmentarzach panuje duży nieporządek: imiona i nazwiska polskich lotników są w sposób znaczący zniekształcone tak, że nieraz odbiegają od poprawnej wersji w sposób prawie uniemożliwiający identyfikację.

Miejsca, w których spoczywają żołnierze polegli w szeregach Polskich Sił Powietrznych we Francji znajdują się: we Francji (12) oraz w Maroku (1).

Opracowanie jest wynikiem dopiero wstępnych prac nad sporządzeniem pełnych list cmentarzy i lotników na nich pochowanych. Lista może być więc niekompletna, toteż autor opracowania bardzo prosi wszystkich, którzy listę tę mogą skorygować lub uzupełnić, o kontakt na adres e-mail.

Cmentarz
Miasto
Kraj
Region
Po-
cho-
wani
Lotnicy o nieznanym miejscu pochówkuwykaz  5
Polski Cmentarz WojennyAuberiveFrancjadepartament Marne (51)7
Polski Cmentarz WojennyGrainville-LangannerieFrancjadepartament Calvados (14)2
Cmentarz miejskiLuxeuil-les-BainsFrancjadepartament Haute-Saône (70)1
Cmentarz miejskiMoulinsFrancjadepartament Allier (03)1
Cmentarz La TargetteNeuville-St VaastFrancjadepartament Pas-de-Calais (62)1
Czechosłowacki Cmentarz Wojenny NazdarNeuville-St VaastFrancjadepartament Pas-de-Calais (62)1
Cmentarz Cimetière du CentreRambouilletFrancjadepartament Yvelinnes (78)1
Cmentarz komunalnySt Jean-d'AngélyFrancjadepartament Charente-Maritime (17)1
Cmentarz miejskiTrouville-sur-MerFrancjadepartament Calvados (14)1
Cmentarz FrancazalTuluzaFrancjadepartament Haute-Garonne (31)1
Cmentarz wojskowy La DouaVilleurbanneFrancjadepartament Rhône (69)24
Cmentarz komunalny Des Gonards w WersaluWersalFrancjadepartament Yvelinnes (78)1
Cmentarz EuropejskiMarrakeszMaroko 1

Grzegorz Zaleski, Wojciech Zmyślony