Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Stary cmentarz kościelny w Dyce hr. Grampian (Szkocja)

Pochowani na cmentarzu lotnicy polscy - 1.
Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
por. pil. (F/O)P-0321Śniechowski Wilhelm08.12.1941310 Dywizjon RAF (czechosł.)
 
Razem
1
   

Wojciech Zmyślony