Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Indywidualna lista zestrzeleń polskich pilotów myśliwskich z września 1939 r.

Oficjalnie zaliczone zestrzelenia i uszkodzenia samolotów wroga (zgodne z "listą Bajana").
Pozycja
Stopień
Nazwisko, imię
Zniszczone
na pewno
Zniszczone
prawdo-
podobnie
Uszkodzone
1.ppor.Skalski Stanisław4 i 1/4 1/3
2.ppor.Dudwał Hieronim4  
3.ppor.Główczyński Czesław3 i 1/2 1
4.ppor.Gedymin Włodzimierz3 i 1/2  
5.kpt.Leśniewski Mirosław3 1/3
6.por.Januszewicz Wojciech3  
7.kpt.Jastrzębski Franciszek3  
8.mjrMümler Mieczysław3  
9.ppor.Wapniarek Stefan3  
10.por.Pisarek Marian2 i 1/2 1
11.ppor.Łuczyński Paweł2 i 1/3  
12.ppor.Pniak Karol2 i 1/4 1 i 1/3
13.kpt.Kowalczyk Adam2 i 1/5  
14.por.Szczęsny Henryk211
15.ppor.Palusiński Jerzy21 
16.ppor.Grzybowski Lech25/6 
17.ppor.Pudelewicz Jan21/2 
18.ppor.Sawicz Tadeusz2 2 i 1/2
19.kpt.Rolski Tadeusz2 2
20.ppor.Bibrowicz Henryk2  
21.ppor.Bury-Burzymski Jan2  
22.ppor.Gnyś Władysław2  
23.kpr.Kremski Jan2  
24.ppor.Nowak Mirosław2  
25.por.Okrzeja Stefan2  
26.por.Woliński Kazimierz2  
27.ppor.Miksa Włodzimierz1 i 5/6 1/2
28.ppor.Koc Tadeusz1 i 5/6  
29.ppor.Kalpas Rajmund1 i 7/12  
30.ppor.Borowski Jan1 i 8/15  
31.kpr.Mazur Kazimierz1 i 1/21/3 
32.sierż.Flanek Leopold1 i 1/2  
33.plut.Prętkiewicz Franciszek1 i 1/2  
34.kpr.Urbańczyk Zbigniew1 i 1/2  
35.ppor.Radomski Jerzy1 i 1/3 1
36.kpr.Czerniak Jerzy1 i 1/3  
37.ppor.Ferić Mirosław1 i 1/3  
38.kpt.Frey Juliusz1 i 1/3  
39.por.Łapkowski Wacław1 i 1/3  
40.ppor.Maliński Jan1 i 1/3  
41.kpr.Widlarz Stanisław1 i 1/3  
42.ppor.Klawe Włodzimierz1 i 1/41 
43.kpr.Cwynar Michał11 
44.kpt.Opulski Tadeusz11/2 
45.ppor.Szalewicz Marian11/3 
46.kpr.Bełc Marian1  
47.ppor.Daszewski Jan1  
48.ppor.Drybański Zygmunt1  
49.kpr.Karubin Stanisław1  
50.ppor.Kogut Stanisław1  
51.ppor.Kostecki Mikołaj1  
52.ppor.Kozłowski Franciszek1  
53.kpr.Kuik Władysław1  
54.ppor.Lachowicki-Czechowicz Lech1  
55.kpr.Malinowski Jan1  
56.plut.Markiewicz Antoni1  
57.ppor.Olewiński Kazimierz1  
58.ppor.Piotrowski Anatol1  
59.ppor.Różycki Władysław1  
60.ppor.Szmejl Stanisław1  
61.ppor.Trzebiński Marian1  
62.kpr.Wieprzkowicz Stanisław1  
63.por.Wiśniewski Kazimierz1  
64.ppor.Zadroziński Zdzisław1  
65.por.Zieliński Stanisław1  
66.ppor.Szumowski Tadeusz2/3 1/2
67.ppor.Mierzwa Bogusław2/3 1/2
68.ppor.Barański Wieńczysław8/15  
69.plut.Kiedrzyński Władysław8/15  
70.kpt.Zaremba Jerzy1/25/6 
71.ppor.Dzwonek Jan1/2  
72.por.Gabszewicz Aleksander1/2  
73.ppor.Kramarski Edward1/2  
74.ppor.Król Wacław1/2  
75.plut.Majchrzyk Władysław1/2  
76.kpr.Mielczyński Benedykt1/2  
77.por.Moszyński Zbigniew1/2  
78.kpr.Niewiara Andrzej1/2  
79.ppor.Nowak Tadeusz1/2  
80.ppor.Własnowolski Bolesław1/2  
81.ppor.Wróblewski Zbigniew1/2  
82.kpr.Zaniewski Piotr1/2  
83.st. szer.Adamek Mieczysław9/20  
84.kpr.Jasiński Wawrzyniec1/31/2 
85.por.Cebrzyński Arsen1/3  
86.ppor.Kawnik Erwin1/3  
87.kpr.Kaźmierczak Mieczysław1/3  
88.kpt.Krasnodębski Zdzisław1/3  
89.st. szer.Lipiński Jan1/3  
90.ppor.Malarowski Andrzej1/3  
91.ppor.Marciniak Janusz1/3  
92.ppor.Rębalski Kazimierz1/3  
93.st. szer.Wieraszka Władysław1/3  
94.kpr.Klein Zygmunt1/4  
95.ppor.Stefankiewicz Henryk1/4  
96.ppor.Zenker Paweł1/4  
97.por.Bursztyn Kazimierz 1 
98.ppor.Łokuciewski Witold 1/2 
99.kpt.Wczelik Antoni  2
100. 123 Eskadra2/3  
101. IV/1 Dywizjon 2/3 
   
Razem
126
10
14