Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Zalecenia dla pilotów 1/145 Dywizjonu Myśliwskiego "Warszawskiego"

Poniżej prezentowana jest treść komunikatu informacyjnego przygotowanego przez dowódcę 1/145 Dywizjonu Myśliwskiego "Warszawskiego" mjr. Józefa Kępińskiego dla podległych mu pilotów. Choć wielu z nich miało już za sobą walki w kampanii wrześniowej, dowódca przypomniał podwładnym o typach nieprzyjacielskich maszyn spotykanych nad Francją i zaleceniach dotyczących najskuteczniejszych sposobów ataku na nie. Dokument pochodzi z dnia 26 maja 1940 r. (czyli okresu, kiedy 1/145 Dywizjon jeszcze nie brał udziału w walkach, stacjonował na tyłach frontu w Villacoublay) i jest ciekawym świadectwem stanu wiedzy polskich pilotów o nieprzyjacielskich samolotach.

KOMUNIKAT INFORMACYJNY NR 1 o samolotach nieprzyjacielskich na froncie północnym francuskim

Na froncie północnym franc.[uskim] spotyka się następujące typy samolotów npla:
a/ myśliwskie: Messerschmitt 109 i Me 110
b/ bombardujące: Dorniery i Heinkel 111k

Samoloty myśliwskie Messerschmitt latają przeważnie grupowo i atakują samoloty myśliwskie w wypadkach, gdy posiadają przewagę wysokości i liczebną. Atakują tylko kluczami.

Samoloty bombardujące Dornier i Heinkel latają na rozpoznanie ponad 6000 metrów. Natomiast na bombardowanie na wysokościach od 1000 do 4000 m.

Atakowane przez myśliwców samoloty "Dornier" i "Heinkel" gwałtownie obniżają lot i "esami" schodzą ku ziemi.

Samoloty "Dornier" należy atakować od tyłu ze względu na słabą obronę.

Samoloty "Heinkel" należy atakować z przodu ze względu na słabą obronę, ewentualnie od tyłu, ale ściśle w linii lotu.

Samoloty "Heinkel" posiadają boczne K-M-y, strzelające z boku przez drzwi samolotu z lewej i prawej strony.

D-ca Dyonu 1/145

/-/ Kępiński mjr pil.

Otrzymują do wiadomości:

D-ca 1-szej Eskadry

D-ca 2-giej Eskadry

Wojciech Zmyślony

Mjr pil. Józef Kępiński na fotografii wykonanej już na terenie Wielkiej Brytanii.
Oryginalna treść przytaczanego powyżej komunikatu informacyjnego nr 1.