Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Polacy w pozostałych jednostkach USAAF

Polscy oficerowie skierowani na staż do jednostek lotnictwa amerykańskiego. Na dole od lewej: por. pil. Antoni Głowacki, mjr pil. Tadeusz Sawicz, oficer amerykański, mjr pil. Mieczysław Pronaszko, oficer amerykański, kpt. pil. Walerian Jasionowski, mjr pil. Stefan Łaszkiewicz. Na górze od lewej: kpt. obs. Lucjan Fijuth (drugi), kpt. obs. Zbigniew Osuchowski (czwarty), por. pil. Roman Stadtmüller (ósmy), kpt. Teodor Piotrowski (dziesiąty), kpt. obs. Antoni Kiełkiewicz (jedenasty), oficer techniczny kpt. Wilhelm Gierasimowicz (dwunasty), kpt. pil. Witold Łanowski (piętnasty, u dołu), por. pil. Józef Sobolewski (siedemnasty), kpt. obs. Marian Skubała (osiemnasty), oficer techniczny kpt. Edward Christman (dziewiętnasty, u góry), kpt. obs. Antoni Kaucz (dwudziesty drugi). Marzec 1944 r.
Dowódca Sił Powietrznych gen. bryg. pil. Mateusz Iżycki (w środku) w czasie odwiedzin u polskich oficerów służących w 9 Armii Powietrznej USAAF (9th Air Force). Pierwszy od lewej mjr pil. Kazimierz Konopasek, drugi od prawej kpt. obs. Antoni Kiełkiewicz. Na zdjęciu widoczni są także Amerykanie (w jaśniejszych mundurach). Budynek jezuickiej szkoły Kolegium św. Pawła w Godinne w Belgii, 12 marca 1945 r.
Dekoracja kpt. obs. Mariana Skubały amerykańskim Soldier's Medal przez Brig. Gen. Samuela E. Andersona, dowódcy IX Bomber Command. Skubała latał jako nawigator na bombowcach B-26 Marauder w 552 Dywizjonie Bombowym USAAF (552nd Bombardment Squadron) w ramach 386 Grupy Bombowej USAAF (386th Bombardment Group) w 9 Armii Powietrznej USAAF. Zasłużył się uratowaniem mimo własnych ran kolegów z wraku B-26 po przymusowym lądowaniu, do jakiego doszło w czasie nalotu na cele w Holandii. Edynburg, 1944 r.
Dekoracja kpt. obs. Zbigniewa Osuchowskiego amerykańskim Air Medalem przez dowódcę 9 Armii Powietrznej USAAF, Lt. Gen. Lewisa H. Breretona. Osuchowski latał bojowo na bombowcach B-26 Marauder w składzie 387 Grupy Bombowej USAAF (387th Bombardment Group). Francja, 1944 r.
Kpt. obs. Antoni Kiełkiewicz (trzeci z lewej) podczas wigilijnej kolacji w gronie kolegów z United States Army Air Forces, Francja, grudzień 1944 r.
Dekoracja kpt. obs. Antoniego Kiełkiewicza amerykańskim odznaczeniem Bronze Star, na które zapracował służąc w latach 1944-1945 w IX Engineer Command (służbach inżynieryjnych 9 Armii Powietrznej USAAF).
Uścisk dłoni od amerykańskiego oficera. Na battledressie Kiełkiewicza widoczna jest Bronze Star - obok baretek Krzyża Srebrnego Virtuti Militari, Krzyża Walecznych oraz Polowego Znaku Obserwatora.
Wyciąg z amerykańskiego dziennika rozkazów z potwierdzeniem nadania kpt. obs. Antoniemu Kiełkiewiczowi Bronze Star.
Wydane kpt. obs. Antoniemu Kiełkiewiczowi zaświadczenie stwierdzające, że jest oficerem Polskich Sił Powietrznych przydzielonym jako oficer łącznikowy do IX Engineer Command.