:: Lotnictwo Wojskowe 1939 :: Polskie Siły Powietrzne
we Francji 1939-1940
:: Polskie Siły Powietrzne
w Wlk. Brytanii 1940-1946
:: Armia Polska na Wschodzie i 2 Korpus Polski 1941-1946 :: Polacy w USAAF
1943-1945
:: Lotnictwo ludowego Wojska Polskiego
1943-1945
:: Wojenne relacje lotników :: Życiorysy lotników :: Loty bojowe i operacyjne :: Cmentarze wojenne :: Szkoła Podchorążych Lotnictwa 1925-1939 :: "Lista Bajana" :: "Lista Krzystka" :: Pozostałe artykuły :: Podziękowania i źródła :: Księga gości :: O stronie - kontakt :: Wyszukiwanie :: "Poszukuję informacji
o lotniku..."
:: Udostępnij swoje zbiory :: Linki
Tadeusz Prędecki

Tadeusz Prędecki

Tadeusz Prędecki urodził się 10 października 1916 r. w Radewicach w województwie lwowskim (rodzice Andrzej i Waleria). Uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, gdzie 19 czerwca 1934 roku zdał maturę. Jesienią 1935 r. wstąpił do wojska i rozpoczął kurs unitarny w Szkole Podchorążych Piechoty w Różanie. Z początkiem 1936 r. rozpoczął naukę w Szkole Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. 15 października 1938 r. został promowany na stopień podporucznika obserwatora i rozpoczął służbę w II Dywizjonie Liniowym w 2 Pułku Lotniczym w Krakowie.

W kampanii wrześniowej jako obserwator walczył w 24 Eskadrze Rozpoznawczej przydzielonej do dyspozycji dowódcy lotnictwa Armii "Kraków". 1 września wystartował do lotu rozpoznawczego z polowego lotniska w Klimontowie pod Krakowem. Po powrocie potwierdził marsz silnej kolumny pancerno-motorowej w kierunku Spytkowice i Nowy Targ. 2 września wystartował w grupie dwóch kluczy z zadaniem zbombardowania niemieckiej kolumny pancernej w rejonie Częstochowy. Wynik tej akcji był skuteczny, stanowiąc duże zaskoczenie dla Niemców nie spodziewających się ataku. W czasie tej akcji, w wyniku ostrzału niemieckiej artylerii przeciwlotniczej, podporucznik Prędecki został ranny odłamkiem w dłoń. Następnego dnia, mimo że dowódca eskadry kapitan Wojda odradzał lot z uwagi na zraniona rękę, podporucznik Prędecki wystartował w grupie sześciu Karasi w celu bombardowania niemieckich kolumn pancernych na szosie Jabłonka-Podwilk-Rabka. Po wykonaniu zadania jego samolot został zestrzelony przez niemiecką obronę przeciwpancerną i rozbił się we wsi Orawka. Uratował się tylko kapral pilot Aleksander Rudy, który wyskoczył na spadochronie z wysokości około 150 metrów. Dwaj pozostali lotnicy, podporucznik Prędecki i kapral strzelec Rudolf Widuch zginęli.

Obaj zostali pochowani we wspólnym grobie przy kościele św. Jana Chrzciciela w Orawce pod Jabłonką. Podporucznik Tadeusz Prędecki za bohaterstwo w walkach kampanii wrześniowej został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari (nr 12074).

Bogusław Szwedo

:: wstecz
Źródła:
  • fotografia ze zbiorów pana Władysława Prędeckiego
  • dokumenty z Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzegu
  • Cumft O., Kujawa H. K., Księga lotników polskich 1939-1946, Wydawnictwo MON, Warszawa 1989
  • Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1996
  • Łukomski G., Polak B., Suchcitz A., Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1997
  • Pawlak J., Polskie eskadry w wojnie obronnej, WKiŁ, Warszawa 1991
  • Pawlak J., Samotne załogi, Bellona, Warszawa 1992
  • Szwedo B., Kawalerowie Virtuti Ziemi Tarnobrzeskiej, Tarnobrzeg 2001
  • Wesołowski Z., Order Virtuti Militari i jego kawalerowie, b.w., Miami 1992