Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Polish Fighting Team

Personel latający.
Stopień brytyjski
Stopień polski
Nazwisko, imię
Flying Officerporucznik pilotArct Bohdan
Flying Officerporucznik pilotDrecki Władysław
Flight Lieutenantporucznik pilotHorbaczewski Eugeniusz
Group Captainpułkownik pilotIżycki Mateusz
Pilot Officerpodporucznik pilotKowalski Jan
Flight Lieutenantkapitan pilotKról Wacław
Flight Sergeantstarszy sierżant pilotMachowiak Marcin
Warrant Officerstarszy sierżant pilotMajchrzyk Władysław
Warrant Officerstarszy sierżant pilotMalinowski Bronisław
Flying Officerporucznik pilotMartel Ludwik
Flight Lieutenantporucznik pilotPniak Karol
Warrant Officerstarszy sierżant pilotPopek Mieczysław
Wing Commanderpodpułkownik pilotRolski Tadeusz
Squadron Leaderkapitan pilotSkalski Stanisław
Flying Officerporucznik pilotSporny Kazimierz
Flight Sergeantstarszy sierżant pilotSztramko Kazimierz
Flying Officerporucznik pilotWyszkowski Mieczysław