Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Obozy jenieckie - galeria zdjęć

Oficerowie polskiego lotnictwa w niewoli w Oflagu VIIA w Murnau. W pierwszym rzędzie od lewej: ppor. Zbigniew Hampel (1 Batalion Balonowy), nierozpoznany, mjr obs. Maksymilian Kowalewski (1 Batalion Balonowy), mjr dypl Jan Koźmiński (dowództwo lotnictwa Armii "Poznań"), por. obs. Stanisław Roubo (Szkoła Podchorążych Lotnictwa) oraz por. pil. Jerzy Szałowski (114 Eskadra Myśliwska).
Oficerowie polskiego lotnictwa w niewoli w Oflagu VIIA w Murnau. W pierwszym rzędzie od lewej: nierozpoznany, kpt. Stanisław Miękina (dowództwo lotnictwa Armii "Poznań"), mjr pil. Stanisław Pawluć (dowództwo lotnictwa Armii "Kraków"), mjr dypl. pil. Wiktor Willmann (Dowództwa Okręgu Korpusu nr I), mjr obs. Maksymilian Kowalewski (1 Batalion Balonowy), mjr dypl Jan Koźmiński (dowództwo lotnictwa Armii "Poznań"), kpt. obs. Władysław Dawidek (43 Eskadra Obserwacyjna), kpt. pil. Tadeusz Siewierski (Szkoła Podchorążych Lotnictwa). Stoją od lewej: por. obs. Jan Wronka (46 Eskadra Obserwacyjna), por. obs. Stanisław Martyni (34 Eskadra Rozpoznawcza), dwóch nierozpoznanych, por. pil. Jerzy Szałowski (114 Eskadra Myśliwska; u dołu), czterech nierozpoznanych, por. obs. Józef Borucki (Szkoła Podchorążych Lotnictwa; patrzy w swoje prawo), ppor. Zbigniew Hampel (1 Batalion Balonowy), czterech nierozpoznanych, ppor. pil. Józef Ryński (51 Eskadra Rozpoznawcza; u góry), trzech nierozpoznanych, kpt. obs. Janusz Badowski (34 Eskadra Rozpoznawcza; u dołu, w skórzanym płaszczu), nierozpoznany, por. obs. Stanisław Roubo (Szkoła Podchorążych Lotnictwa). Murnau, druga połowa 1940 r.
Teren obozu Oflag VIIA w Murnau, utworzonego na terenie koszar Wehrmachtu, będącego drugim największym obozem dla polskich oficerów z kampanii wrześniowej (po Oflagu IIC w Woldenbergu). Gdy obóz został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r., za drutami przebywało 5457 jeńców, w tym 5114 Polaków, z czego przynajmniej kilkudziesięciu było lotnikami.
Prezentowaną serię zdjęć wykonano podczas odwiedzin por. obs. Antoniego Kiełkiewicza (z prawej), służącego wówczas w 9 Armii Powietrznej USAAF (9th Air Force), w wyzwolonym Oflagu VIIA w Murnau u swojego przyjaciela por. Stanisława Makowskiego (w środku).
Kolejne z serii zdjęć wyzwolonego obozu w Murnau w 1945 r. Na zdjęciu widoczny jest Jeep Willys armii amerykańskiej z przyczepką, którym przyjechał por. obs. Antoni Kiełkiewicz (drugi od prawej). Na zdjęciu widoczny jest także por. Stanisław Makowski (drugi od lewej).
Kolejne z serii zdjęć wyzwolonego obozu w Murnau w 1945 r. Z lewej por. Stanisław Makowski.
Kolejne z serii zdjęć wyzwolonego obozu w Murnau w 1945 r. W tle widoczne Alpy, których widok budził w jeńcach nadzieję na ucieczkę do Szwajcarii. W środku por. Stanisław Makowski.
Kolejne z serii zdjęć wyzwolonego obozu w Murnau w 1945 r. Z prawej por. Stanisław Makowski.
Kolejne z serii zdjęć wyzwolonego obozu w Murnau w 1945 r. W środku por. Stanisław Makowski.
Polscy lotnicy-jeńcy Oflagu VIB Dössel w towarzystwie mjr. pil. Bolesława Orlińskiego (pierwszy z lewej).
Zbiorowa fotografia polskich oficerów, w większości lotników, w Oflagu IIA w Prenzlau. W środkowym rzędzie siedzą od lewej: dwóch nierozpoznanych, kpt. obs. Eugeniusz Paszkowski, mjr. pil. Wit Budziński, mjr obs. Zygmunt Zbrowski, kpt. obs. Tadeusz Nowacki, kpt. Piotr Ignut, nierozpoznany. Na ziemi w środku ppor. obs. Wacław Gąssowski. W górym rzędzie siódmy od lewej por. obs. Julian Zych-Płodowski. Wszyscy widoczni na zdjęciu (w tym nieznany z nazwiska marynarz) walczyli w Lotniczym Batalionie Szturmowym w oblężonej Warszawie. Prenzlau, lata 1940-1941.
Jeńcy Stalagu IIIA w Luckenwalde w 1939 r. - wśród nich st. szer. rtg. Roman Rosołowski (drugi od prawej).
Skierowani do pracy w ogrodnictwie jeńcy ze Stalagu XIIC w Wiebelsheim w miejscu zakwaterowania - wieży murów miejskich w Andernach. Wśród nich st. szer. rtg. Roman Rosołowski z 216 Eskadry Bombowej (na dole z prawej, oznaczony krzyżykiem).
St. szer. rtg. Roman Rosołowski (z lewej) podczas pracy u niemieckiego gospodarza Georga Weidmanna (z prawej) w Andernach, dokąd został skierowany ze Stalagu XIIC.
Grupa polskich jeńców sfotografowana w niewoli w nieustalonym stalagu. Pierwszy z prawej, w towarzystwie kolegów z armii, stoi szeregowy lotnictwa. Wszyscy jeńcy na nakryciach głowy nie mają polskich orzełków wojskowych.
St. szer. rtg. Roman Rosołowski z 216 Eskadry Bombowej, jeniec obozów Stalag IIIA w Luckenwalde, Stalag XIIA w Limburg an der Lahn i Stalag XIIC w Wiebelsheim, w 1945 r. tuż po odzyskaniu wolności.
Por. obs. Jan Wajda, w czasie kampanii wrześniowej dowódca I plutonu 36 Eskadry Towarzyszącej, na fotografii wykonanej w Oflagu IIC w Woldenbergu.
Por. pil. Robert Janota był bodaj jedynym jeńcem Polskich Sił Powietrznych, który został wzięty do niewoli w czasie kampanii francuskiej i przebywał w obozach niemieckich. Przez kolejne lata wojny trzymany był razem z polskimi lotnikami września 1939 r., a nie tymi z Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Na fotografii pozuje w nieustalonym obozie (być może Oflagu VIIB w Eichstätt) w 1942 r.
Por. pil. Robert Janota w słynnym obozie Oflag IVC w Colditz, mieszczącym się w położonym malowniczo na skale zamku. Zdjęcie wykonano pod koniec 1942 r.