:: Lotnictwo Wojskowe 1939 :: Polskie Siły Powietrzne
we Francji 1939-1940
:: Polskie Siły Powietrzne
w Wlk. Brytanii 1940-1946
:: Armia Polska na Wschodzie i 2 Korpus Polski 1941-1946 :: Polacy w USAAF
1943-1945
:: Lotnictwo ludowego Wojska Polskiego
1943-1945
:: Wojenne relacje lotników :: Życiorysy lotników :: Loty bojowe i operacyjne :: Cmentarze wojenne :: Szkoła Podchorążych Lotnictwa 1925-1939 :: "Lista Bajana" :: "Lista Krzystka" :: Pozostałe artykuły :: Podziękowania i źródła :: Księga gości :: O stronie - kontakt :: Wyszukiwanie :: "Poszukuję informacji
o lotniku..."
:: Udostępnij swoje zbiory :: Linki

Obozy jenieckie - galeria zdjęć

Teren obozu Oflag VIIA w Murnau, utworzonego na terenie koszar Wehrmachtu, będącego drugim największym obozem dla polskich oficerów z kampanii wrześniowej (po Oflagu IIC w Woldenbergu). Gdy obóz został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r., za drutami przebywało 5457 jeńców, w tym 5114 Polaków, z czego przynajmniej kilkudziesięciu było lotnikami.
Prezentowaną serię zdjęć wykonano podczas odwiedzin por. obs. Antoniego Kiełkiewicza (z prawej), służącego wówczas w 9 Armii Powietrznej USAAF (9th Air Force), w wyzwolonym Oflagu VIIA w Murnau u swojego przyjaciela por. Stanisława Makowskiego (w środku).
Kolejne z serii zdjęć wyzwolonego obozu w Murnau w 1945 r. Na zdjęciu widoczny jest Jeep Willys armii amerykańskiej z przyczepką, którym przyjechał por. obs. Antoni Kiełkiewicz (drugi od prawej). Na zdjęciu widoczny jest także por. Stanisław Makowski (drugi od lewej).
Kolejne z serii zdjęć wyzwolonego obozu w Murnau w 1945 r. Z lewej por. Stanisław Makowski.
Kolejne z serii zdjęć wyzwolonego obozu w Murnau w 1945 r. W tle widoczne Alpy, których widok budził w jeńcach nadzieję na ucieczkę do Szwajcarii. W środku por. Stanisław Makowski.
Kolejne z serii zdjęć wyzwolonego obozu w Murnau w 1945 r. Z prawej por. Stanisław Makowski.
Kolejne z serii zdjęć wyzwolonego obozu w Murnau w 1945 r. W środku por. Stanisław Makowski.
Polscy lotnicy-jeńcy Oflagu VIB Dössel w towarzystwie mjr. pil. Bolesława Orlińskiego (pierwszy z lewej).
St. szer. rtg. Roman Rosołowski z 216 Eskadry Bombowej, jeniec obozów Stalag IIIA w Luckenwalde, Stalag XIIA w Limburg an der Lahn i Stalag XIIC w Wiebelsheim, w 1945 r. tuż po odzyskaniu wolności.
Jeńcy Stalagu IIIA w Luckenwalde w 1939 r. - wśród nich st. szer. rtg. Roman Rosołowski (drugi od prawej).
Skierowani do pracy w ogrodnictwie jeńcy ze Stalagu XIIC w Wiebelsheim w miejscu zakwaterowania - wieży murów miejskich w Andernach. Wśród nich st. szer. rtg. Roman Rosołowski z 216 Eskadry Bombowej (na dole z prawej, oznaczony krzyżykiem).
St. szer. rtg. Roman Rosołowski (z lewej) podczas pracy u niemieckiego gospodarza Georga Weidmanna (z prawej) w Andernach, dokąd został skierowany ze Stalagu XIIC.
Por. obs. Jan Wajda, w czasie kampanii wrześniowej dowódca I plutonu 36 Eskadry Towarzyszącej, na fotografii wykonanej w Oflagu IIC w Woldenbergu.
Por. pil. Robert Janota był bodaj jedynym jeńcem Polskich Sił Powietrznych, który został wzięty do niewoli w czasie kampanii francuskiej i przebywał w obozach niemieckich. Przez kolejne lata wojny trzymany był razem z polskimi lotnikami września 1939 r., a nie tymi z Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Na fotografii pozuje w nieustalonym obozie (być może Oflagu VIIB w Eichstätt) w 1942 r.
Por. pil. Robert Janota w słynnym obozie Oflag IVC w Colditz, mieszczącym się w położonym malowniczo na skale zamku. Zdjęcie wykonano pod koniec 1942 r.
:: wstecz
Źródła:
  • fotografie ze zbiorów: pani Wandy Kardasz, pani Elżbiety Kiełkiewicz-Korenc, pana Romana Rosołowskiego, pana Wojciecha Sankowskiego