Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

"Obrońcy Warszawy"

Poniższa lista to wykaz polskich lotników, którzy podczas trwania powstania warszawskiego (1 sierpnia - 5 października 1944 r.) wystartowali z zadaniem zrzucenia walczącej stolicy zaopatrzenia. Wszyscy ci lotnicy - a było ich około 132 (poniższa lista może być niekompletna) - należeli do 1586 Eskadry do Zadań Specjalnych, która stacjonowała na lotnisku Campo Casale koło Brindisi w południowych Włoszech. W uznaniu zasług i niezwykłej odwagi załóg eskadry, 15 września 1944 r. nadano jej imię "Obrońców Warszawy".

O tym, jak niebezpieczne były loty z pomocą powstańcom, świadczą gigantyczne straty, jakie eskadra poniosła. Podczas lotów do Warszawy utracono 10 samolotów. Spośród 70 lotników, którzy znajdowali się na pokładzie tych maszyn, 62 poległo, 5 dostało się do niewoli, zaś 3 uniknęło niewoli i powróciło do Campo Casale. Ogółem straty w zabitych i wziętych do niewoli wyniosły ponad połowę (50,8%) wszystkich, którzy choć raz byli nad Warszawą... Dalsze i nieuwzględnione w powyższych wyliczeniach straty związane były ze zrzutami do Puszczy Kampinoskiej oraz na inne placówki w Polsce.

Polegli w boju "Obrońcy Warszawy" spoczywają na Brytyjskich Cmentarzach Wojennych w Solymar (Węgry; 28 lotników), Krakowie (14 lotników) oraz Belgradzie (obecnie Serbia; 9 lotników); siedmiu lotników nie ma opisanego grobu. Lata powojenne wykruszyły szeregi tych, którzy zdołali przeżyć. W 2013 r. zmarło dwóch ostatnich mieszkających w Polsce weteranów lotów do Warszawy: Włodzimierz Bernhardt i Antoni Tomiczek.

Poniższa lista, a także wcześniejsze skrótowe omówienie strat, nie uwzględnia lotników latających ze zrzutami do Polski na placówki znajdujące się poza Warszawą.

Poza 1586 Eskadrą ze zrzutami dla powstańców latały także załogi amerykańskie, brytyjskie, południowoafrykańskie oraz polsko-radzieckie z 2 Pułku Nocnych Bombowców "Kraków".

Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Uwagi
ppor. strz. (P/O)P-2695Aniołek Wiktor 
kpr. obs. (Sgt)704100Augustyn Włodzimierzzginął 26/27.08.1944
plut. mech. pokł. (Sgt)780000Balcarek Wilhelmzginął 27/28.08.1944
plut. mech. pokł. (Sgt)781389Baran Marian 
st. sierż. mech. pokł. (Sgt)781382Becker Stanisław 
por. bomb. (F/O)P-0399Bednarski Józef 
plut. pil. (F/Sgt)794890Beer Ryszard 
ppor. bomb. (P/O)P-2696Bernhardt Włodzimierz 
sierż. pil. (W/O)793845Bielicki Józefzginął 14/15.08.1944
plut. strz. (F/Sgt)794421Bogdanowicz Henrykw niewoli po zestrzeleniu 10/11.09.1944
plut. rtg. (W/O)784633Bohanes Stefan 
plut. bomb. (F/Sgt)793442Bronisz Mieczysław 
kpt. obs. (F/Lt)P-0449Chmiel Roman 
sierż. pil. (W/O)783090Cholewa Jan 
ppor. strz. (P/O)P-2580Czarnota Jan 
kpt. obs. (F/Lt)P-0735Daniel Stanisławzginął 14/15.08.1944
kpr. rtg. (Sgt)704995Danilkiewicz Aleksanderw niewoli po zestrzeleniu 27/28.08.1944
st. sierż. mech. pokł. (F/Sgt)781373Denisienko Grzegorz 
plut. bomb. (W/O)794215Dubowski Tadeuszzginął 14/15.08.1944
kpr. rtg. (F/Sgt)703905Dudziak Józefzginął 16/17.08.1944
ppor. bomb. (P/O)P-2484Dunin-Horkawicz Konstantyzginął 27/28.08.1944
kpr. strz. (Sgt)705431Dziaduła Franciszekzginął 10/11.09.1944
kpr. obs. (Sgt)703909Falc Stefanw niewoli po zestrzeleniu 10/11.09.1944
plut. pil. (F/Sgt)793958Fedziński Włodzimierzzginął 10/11.09.1944
plut. strz. (F/Sgt)782375Florkowski Janzginął 16/17.08.1944
ppor. pil. (F/O)P-2403Foczpaniak Mieczysławzginął 10/11.09.1944
sierż. strz. (F/Sgt)704998Folta Józefuniknął niewoli po zestrzeleniu 10/11.09.1944
ppor. pil. (P/O)P-2649Franczak Stanisławzginął 10/11.09.1944
kpr. strz. (Sgt)705432Gieraga Jan 
plut. pil. (F/Sgt)794418Górny Kazimierz 
ppor. obs. (P/O)P-2698Grabowski Roman 
plut. pil. (F/Sgt)793165Graff Bolesławzginął 27/28.08.1944
kpr. obs. (F/Sgt)703913Hanusz Lesław 
kpt. obs. (F/Lt)P-1964Helwig Edmund 
kpr. strz. (F/Sgt)704207Imielski Antoni 
plut. pil. (F/Sgt)794178Jankowski Kazimierz 
ppor. obs. (F/O)P-2256Jasiński Bolesławzginął 27/28.08.1944
sierż. pil. (W/O)784107Jastrzębski Henryk 
por. obs. (F/O)P-1708Jencka Tadeuszzginął 16/17.08.1944
kpr. strz. (Sgt)705008Jodis Edwardzginął 26/27.08.1944
kpr. bomb. (Sgt)703048Kantowski Janzginął 26/27.08.1944
ppor. obs. (P/O)P-2578Kleniewski Stefanzginął 26/27.08.1944
ppor. obs. (F/O)P-2416Kleybor Stanisław 
kpr. strz. (Sgt)705642Kłosowski Bronisławzginął 26/27.08.1944
kpr. strz. (Sgt)706522Konior Fryderyk 
sierż. strz. (Sgt)705013Korszuń Leonuniknął niewoli po zestrzeleniu 10/11.09.1944
ppor. obs. (P/O)P-2701Korwin-Łopuszański Witold 
ppor. bomb. (P/O)P-2488Kozioł Władysławzginął 27/28.08.1944
kpr. rtg. (Sgt)705014Kozłowski Mieczysław 
ppor. bomb. (P/O)P-2489Kozłowski Zbigniewzginął 10/11.09.1944
kpr. strz. (Sgt)705568Krall Aleksander 
plut. pil. (Sgt)794930Kretowicz Lucjan 
plut. mech. pokł. (Sgt)780162Kühn Kazimierz 
por. obs. (P/O)P-2630Lach Tadeuszzginął 10/11.09.1944
kpt. pil. (F/Lt)76701Ladro Edmund 
kpr. strz. (Sgt)705647Leszczyński Antoni 
ppor. bomb. (F/O)P-1763Lipiński Zygmunt 
plut. strz. (F/Sgt)704621Lück Jan 
plut. strz. (Sgt)705448Majewski Rudolfzginął 26/27.08.1944
plut. strz. (W/O)793506Malczyk Stanisławzginął 14/15.08.1944
sierż. pil. (W/O)782328Malejka Brunonzginął 16/17.08.1944
sierż. rtg. (W/O)793712Marchlewski Edmund 
plut. mech. pokł. (Sgt)781707Marecki Janzginął 16/17.08.1944
plut. strz. (Sgt)705517Martyniuk Julian 
kpr. obs. (Sgt)704012Milewski Henryk 
kpt. pil. (F/Lt)P-0771Mioduchowski Jan 
kpr. strz. (Sgt)705433Mirowski Władysław 
ppor. bomb. (P/O)P-2720Moliński Zygmunt 
ppor. strz. (P/O)P-2703Mroczko Tadeuszzginął 27/28.08.1944
plut. mech. pokł. (Sgt)792740Mucha Stanisławzginął 10/11.09.1944
ppor. strz. (P/O)P-2582Mühln Adamzginął 27/28.08.1944
por. obs. (F/Lt)P-1846Nawalany Tadeuszw niewoli po zestrzeleniu 10/11.09.1944
kpr. rtg. (Sgt)705713Nikodon Aleksander 
ppor. rtg. (P/O)P-2669Nowicki Zygmunt 
sierż. rtg. (W/O)783176Obuch Franciszek 
kpr. strz. (Sgt)705552Ogrodnik Tadeuszzginął 26/27.08.1944
kpt. obs. (F/Lt)P-2043Omylak Franciszekzginął 27/28.08.1944
plut. pil. (W/O)793200Owsiany Leszek 
kpr. rtg. (Sgt)705033Ozga Janzginął 27/28.08.1944
kpr. strz. (Sgt)705571Paszkiewicz Janzginął 27/28.08.1944
plut. rtg. (Sgt)703538Paździor Witoldzginął 10/11.09.1944
plut. pchor. strz. (F/Sgt)703534Piziura Tadeusz 
kpt. pil. (F/Lt)76658Pluta Zygmuntzginął 16/17.08.1944
kpr. strz. (Sgt)705034Podsiadły Bolesławzginął 10/11.09.1944
sierż. mech. pokł. (Sgt)794962Posłuszny Mieczysław 
plut. pil. (Sgt)703934Przybylak Zenon 
por. pil. (F/Lt)P-1395Radecki Zygmunt 
kpr. pil. (F/Sgt)782669Radwan-Kużelewski Janzginął 26/27.08.1944
plut. strz. (W/O)781897Ratliński Stanisławw niewoli po zestrzeleniu 10/11.09.1944
plut. mech. pokł. (Sgt)793406Roubo Władysławw niewoli po zestrzeleniu 10/11.09.1944
kpr. strz. (F/Sgt)704326Ruman Tadeusz 
plut. mech. pokł. (F/Sgt)792934Rutkowski Wincentyzginął 14/15.08.1944
ppor. pil. (P/O)P-2675Rygiel Edmundzginął 13/14.09.1944
kpr. strz. (Sgt)705041Sajewicz Mieczysław 
ppor. obs. (P/O)P-2706Schedlin-Czarliński Leon 
por. obs. (F/O)P-1961Schöffer Władysław 
plut. strz. (W/O)784389Sikorski Romanzginął 13/14.09.1944
plut. strz. (Sgt)705778Skorczyk Józefzginął 27/28.08.1944
kpr. pil. (F/Sgt)783029Sobol Włodzimierz 
kpr. rtg. (Sgt)705042Socha Wacław 
ppor. bomb. (F/O)P-2245Sorówka Kazimierzzginął 26/27.08.1944
kpr. rtg. (Sgt)705043Sowiński Czesław 
kpr. strz. (W/O)794245Stasiak Edward 
kpr. rtg. (Sgt)705038Storek Tadeuszw niewoli po zestrzeleniu 10/11.09.1944
sierż. mech. pokł. (F/Sgt)782592Szczerba Emil 
plut. mech. pokł. (Sgt)784087Szejner Rajmund 
st. sierż. rtg. (W/O)783263Szewczyk Kazimierz 
kpr. mech. pokł. (Sgt)794035Szmigielski Alfredzginął 26/27.08.1944
kpt. pil. (F/Lt)76684Szostak Zbigniewzginął 14/15.08.1944
kpr. mech. pokł. (Sgt)782648Szyller Antonizginął 27/28.08.1944
kpr. bomb. (F/Sgt)794682Śrutwa Tadeusz 
sierż. pil. (F/Sgt)794979Tomiczek Antoni 
plut. rtg. (W/O)792959Truszkowski Jerzyzginął 10/11.09.1944
kpr. rtg. (Sgt)705052Wałaszek Karolzginął 26/27.08.1944
kpr. rtg. (Sgt)705049Wantulok Ludwikzginął 26/27.08.1944
plut. strz. (W/O)782847Wawrzak Bolesławzginął 13/14.09.1944
kpr. pil. (F/Sgt)703044Weber Bernardzginął 13/14.09.1944
plut. rtg. (W/O)782398Weinz Edwardzginął 13/14.09.1944
plut. bomb. (F/Sgt)794153Wichrowski Bernardzginął 16/17.08.1944
ppor. pil. (P/O)P-2708Widacki Kazimierzzginął 27/28.08.1944
sierż. pil. (F/Sgt)783338Wieczorkiewicz Lucjanw niewoli po zestrzeleniu 10/11.09.1944
plut. rtg. (F/Sgt)794534Witek Józefzginął 14/15.08.1944
plut. mech. pokł. (Sgt)784799Witkowski Leonzginął 26/27.08.1944
sierż. bomb. (F/Sgt)782817Wołoncewicz Edwarduniknął niewoli po zestrzeleniu 10/11.09.1944
plut. pil. (F/Sgt)794986Woroch Józefzginął 26/27.08.1944
por. obs. (F/O)P-2126Woytanowicz Lucjanzginął 13/14.09.1944
por. obs. (F/O)P-2007Zagórski Antoni 
plut. mech. pokł. (Sgt)781375Zeiske Zygfrydw niewoli po zestrzeleniu 10/11.09.1944
kpr. mech. pokł. (Sgt)780928Zieliński Edmundzginął 13/14.09.1944
sierż. strz. (W/O)783882Zieliński Stanisław 
sierż. mech. pokł. (Sgt)780636Zientek Henryk 
kpr. pil. (F/Sgt)794520Zygnerski Stanisław 
kpr. strz. (F/Sgt)794823Żołnierewicz Michał 
 
Razem
133
 

Wojciech Zmyślony