Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Karykatury polskich lotników

Przedwojenna st. szer. strz. Aleksandra Zejdlera, walczącego we wrześniu 1939 r. w 211 Eskadrze Bombowej. Autorem rysunku jest Jotes, czyli Jerzy Szweycer.
Przedwojenna karykatura kpt. pil. Adama Kowalczyka, we wrześniu 1939 r. dowódcy IV/1 Dywizjonu Myśliwskiego. Autorem rysunku jest Jotes, czyli Jerzy Szweycer.
Karykatura namalowana kredą na tablicy jednego z zabudowań szkoły pilotażu początkowego 15 Elementary Flying Training School w Carlisle. Przedstawia polskiego lotnika i brytyjskiego górnika, który zwraca się do Polaka słowami: "What a bloody name you've got", czyli: "Ależ ty masz cholerne nazwisko". Obok widoczne hasło "Dig for victory" ("Drąż dla zwycięstwa").
Oficer sztabowy z Hotelu "Rubens" w Londynie, w którym mieścił się Inspektorat Sił Powietrznych. Autorem rysunku jest Walentynowicz.
Dzieło kpr. Tadeusza Karwowskiego: podobizna mjr. pil. Wacława Króla (z dystyncjami "monarchy"). W ręku dzierży atrybut królewskiej władzy jabłko z liczbą "302", co nawiązuje do objęcia przezeń dowództwa 302 Dywizjonu Myśliwskiego "Poznańskiego" w październiku 1943 r. (Król był wówczas kapitanem).
Karykatura kpt. obs. Antoniego Kiełkiewicza autorstwa kpr. Tadeusza Karwowskiego.
Karykatura pilota 307 Dywizjonu Myśliwskiego Nocnego "Lwowskiego", kpt. Jana Malińskiego, narysowana w przez kpr. Tadeusza Karwowskiego.
Sportretowany przez Karwowskiego płk pil. Wacław Makowski w okresie gdy był komendantem bazy RAF Lindholme.
Inspektor Sił Powietrznych gen. bryg. Stanisław Ujejski według kpr. Tadeusza Karwowskiego.
Karykatura przedstawiająca płk. pil. Aleksandra Gabszewicza. Przedstawioną scenką autor nawiązuje do awansu pod względem stopnia i stanowiska oraz dużej liczby odznaczeń jaką pilot ten zdobył w ciągu 4 lat. Podobnie jak inne obrazy obok, powstał na ścianie jednego z lotnisk 131 Skrzydła Myśliwskiego - prawdopodobnie na terenie okupowanych Niemiec.
Kolejne ścienne malowidło przedstawiająca dwóch asów: mjr. Stanisława Skalskiego (z lewej) oraz mjr. Jana Zumbacha. Zestrzelony Messerschmitt Bf 109 oraz liczba "50%" dotyczą faktu, że w czasie bitwy o Anglię Zumbachowi zaliczono 8 pewnych zestrzeleń, a Skalskiemu tylko 4, a więc połowę.
Strażacy z personelu naziemnego 131 Skrzydła Myśliwskiego gaszący Spitfire'a. Karykatura odnosi się do niemieckiego nalotu na lotnisko Sint-Denijs-Westrem koło Gandawy w Belgii, przeprowadzonego 1 stycznia 1945 r. W nalocie zniszczono wiele samolotów należących do trzech polskich dywizjonów.
Duszpasterz 131 Skrzydła Myśliwskiego, ks. kpt. Walenty Nowacki, przedstawiony na naściennym malunku w roli okrutnego inkwizytora.
Cztery rysunki ukazujące polskich lotników w tańcu: swingu...
...walczyku (karykatura por. pil. Stanisława Bochniaka)...
...tańcu klasycznym...
...i tangu.
Powojenna karykatura por. pil. Tadeusza Góry, wybitnego szybownika i oficera 316 Dywizjonu Myśliwskiego "Warszawskiego". Autorem jest Edward Ałaszewski.
Powojenna karykatura ppłk. dypl. pil. Jana Koźmińskiego. Autorem jest J. Żebrowski.
Powojenna karykatura płk. dypl. obs. Tadeusza Lewkowicza. Autorem jest J. Żebrowski.