Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

16 Eskadra Obserwacyjna

Odprawa personelu latającego 16 Eskadry Obserwacyjnej. W środku (w skórzanym płaszczu) por. obs. Jerzy Stachurski. Wrzesień 1939 r. Autorem tej unikalnej fotografii (a także kolejnych z kampanii wrześniowej) jest ppor. obs. Antoni Kiełkiewicz.
Odpoczynek pilotów 16 Eskadry wśród drzew. Stoi st. sierż. pil. Feliks Murzynowski, a trzeci od prawej (na drugim planie, bez nakrycia głowy) siedzi por. obs. Jan Lemieszonek. Wrzesień 1939 r.
Gra w karty lotników 16 Eskadry w oczekiwaniu na rozkazy. Wrzesień 1939 r.
Odpoczywający w lesie obok zamaskowanego samolotu LWS-3 Mewa personel 16 Eskadry. W środku w tle, patrzący w obiektyw siedzi por. obs. Jan Lemieszonek.
Zamaskowana LWS-3 Mewa i odpoczywający w jej pobliżu lotnicy, m.in. por. obs. Jan Lemieszonek (pierwszy od lewej z tyłu) i por. obs. Jerzy Stachurski (drugi od prawej z tyłu, z gazetą). Wrzesień 1939 r.
Skraj lasu użyty przez personel 16 Eskadry do maskowania (w środkowej części zdjęcia, nieco na lewo, dostrzec można samolot). Wrzesień 1939 r.
Zbiórka personelu 16 Eskadry na jednym z lotnisk polowych w czasie kampanii wrześniowej.
Lotnik 16 Eskadry wraz z pilotem Polskich Linii Lotniczych "LOT" pod skrzydłem jednego z samolotów jednostki zamaskowanego pod drzewami. Prawdopodobnie lądowisko Ogrodzieniec, 3-4 września 1939 r.
Lublin R-XIIID (56.145) z 16 Eskadry po kapotażu. Na samolocie widoczne jest godło "świerszcz" 13 Eskadry Obserwacyjnej (która we wrześniu 1939 r. operowała na samolotach RWD-14 Czapla), co wskazuje, że samolot przed wojną należał do tej właśnie jednostki. Przypuszczalnie lotnisko Hutniki, 14 września 1939 r.
Lublin R-XIIID (56.145) z 16 Eskadry po kapotażu. Przypuszczalnie lotnisko Hutniki, 14 września 1939 r.
Ten sam samolot co na fotografii obok, podpalony przez polskich lotników przed opuszczeniem lotniska wobec niemożliwości naprawy i ewakuacji maszyny. Przypuszczalnie lotnisko Hutniki, 14 września 1939 r.
Inna fotografia płonącego Lublina R-XIIID z 16 Eskadry. Przypuszczalnie lotnisko Hutniki, 14 września 1939 r.
Rzut kołowy 16 Eskadry na błotnistej szosie gdzieś w Polsce.
Rzut kołowy 16 Eskadry po przekroczeniu granicy rumuńskiej. Wrzesień 1939 r.
Lotnicy 16 Eskadry otoczeni przez ludność rumuńską. Wrzesień 1939 r.
Por. obs. Jerzy Stachurski (z lewej) i nierozpoznany porucznik obserwator siedzący pod rumuńską chatą. Wrzesień 1939 r.
Personel 16 Eskadry (w towarzystwie trojga cywilów) zajadający się winogronami po przekroczeniu granicy z Rumunią. Pierwszy z prawej dowódca jednostki kpt. obs. Eugeniusz Lech.
Plut. pil. Mieczysław Halicki.
Por. obs. Józef Kwieciński.
Ppor. obs. Jerzy Homan.
Ppor. obs. Antoni Kiełkiewicz.
Kpt. obs. Eugeniusz Lech, dowódca 16 Eskadry Obserwacyjnej.
Por. obs. Jan Lemieszonek, dowódca I/16 plutonu.
Por. obs. Jerzy Stachurski, dowódca II/16 plutonu.
Okładka wojskowej legitymacji osobistej pilota 16 Eskadry plut. Mieczysława Halickiego.
Strona tytułowa legitymacji plut. pil. Mieczysława Halickiego.
Fotografia plut. pil. Mieczysława Halickiego w jego legitymacji wojskowej.
Strona legitymacji wojskowej plut. pil. Mieczysława Halickiego z adnotacją o jego przeniesieniu do 16 Eskadry.
Należąca do ppor. obs. Antoniego Kiełkiewicza przedwojenna mapa Polski z zaznaczonym na zielono szlakiem bojowym 16 Eskadry Obserwacyjnej we wrześniu 1939 r.
Odznaka 1 Pułku Lotniczego w Warszawie, noszona przez personel 16 Eskadry Obserwacyjnej.