Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

123 Eskadra Myśliwska

Fotografia personelu naziemnego 123 Eskadry Myśliwskiej z lat 30. XX wieku przed drzwiami jednego z pomieszczeń zajmowanych przez ten oddział na lotnisku Kraków-Rakowice. Pierwszy z lewej klęczy szer. Wilhelm Świecznik.
Przedwojenni piloci 123 Eskadry, od prawej: kpt. Antoni Wczelik i ppor. Wacław Król przed samolotem PZL P.7 nr 7 z widocznym godłem jednostki. Choć obaj lotnicy walczyli i odnieśli sukcesy jako myśliwcy we wrześniu 1939 r., żaden z nich nie służył już w 123 Eskadrze (Wczelik walczył w sformowanej doraźnie eskadrze obronnej Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1, a Król w 121 Eskadrze).
PZL P.7 nr 1 (6.110) ze 123 Eskadry Myśliwskiej na fotografii wykonanej w Warszawie w sierpniu 1936 r. Samolot, przydzielony do osobistego użytku dowódcy eskadry, ma namalowany błękitny pas z tyłu kadłuba.
Kadłub PZL P.7 nr 9 ze 123 Eskadry porzucony na lotnisku 2 Pułku Lotniczego w Krakowie-Rakowicach po tym, jak z lotniska tego wycofały się polskie oddziały. W tle widoczny jest m.in. samolot PZL.23 Karaś z 24 Eskadry Rozpoznawczej oraz hangary.
PZL P.7 nr 1 (numer taktyczny oraz godło eskadrowe zamalowano) porzucony na lotnisku Bełżyce po tym, jak uszkodził go sierż. pchor. Władysław Bożek podczas lądowania po zmroku 6 września 1939 r.
Ppor. pil. Władysław Bożek.
Ppor. pil. Stanisław Chałupa.
Ppor. pil. Jerzy Czerniak.
Sierż. pchor. pil. Stanisław Czternastek.
Sierż. pchor. pil. Antoni Danek.
Kpr. pil. Henryk Flame.
Kpt. pil. Mieczysław Olszewski, dowódca 123 Eskadry Myśliwskiej.
Ppor. pil. Feliks Szyszka.
Kpr. pil. Stanisław Widlarz.
Podziękowanie rodziny ppor. pil. Antoniego Danka dla uczestników pogrzebu lotnika. Danek (w chwili wybuchu wojny w stopniu sierżanta podchorążego) został ciężko ranny 1 września 1939 r. Mimo długotrwałego leczenia w Warszawie i Krakowie, zmarł na skutek zakażenia 18 marca 1940 r. Pochowano go cztery dni później na Cmentarzu Rakowickim.
PZL P.7 nr 1 (6.110) ze 123 Eskadry Myśliwskiej, lata 30. XX wieku (rys. Wojciech Sankowski).
PZL P.7 nr 5 (6.85) ze 123 Eskadry Myśliwskiej, wrzesień 1939 r. (rys. Wojciech Sankowski).
Odznaka 2 Pułku Lotniczego w Krakowie, noszona przez personel III/2 Dywizjonu Myśliwskiego.