Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

III/6 Dywizjon Myśliwski

Para myśliwców PZL na lwowskim lotnisku w Skniłowie, należących do III/6 Dywizjon Myśliwskiego. Z prawej widoczny Potez XV, należący przypuszczalnie do Eskadry Treningowej 6 Pułku Lotniczego. Zdjęcie wykonano w 1939 r.
Pilot 161 Eskadry ppor. Jan Dzwonek pozujący przy P.11c nr 4 z namalowanym przez siebie prototypowym godłem eskadry przedstawiającym indyka.
Inne ujęcie, przedstawiający ogólny rzut na samolot ppor. Jana Dzwonka, który pozuje przy maszynie także na tym zdjęciu.
Rząd samolotów III/6 Dywizjonu Myśliwskiego: na pierwszym planie P.11c nr 3 z dowództwa dywizjonu (z namalowanymi na płatach pasami), dalej dwie P.11c nr 9 oraz nr 4. W tle widoczne zabudowania lotniska Skniłów. Lato 1939 r.
Myśliwiec P.7 nr 9 ze 162 Eskadry Myśliwskiej w locie. Na kadłubie widać zarys godła jednostki - uskrzydlonego gronostaja.
PZL P.7 ze 162 Eskadry Myśliwskiej na lotnisku Lwów-Skniłów przed wybuchem wojny.
Pilot 161 Eskadry plut. Marian Domagała pozujący przy silniku myśliwca PZL P.7.
Ciekawe ujęcie "siódemki" ze 162 Eskadry Myśliwskiej z zapuszczonym silnikiem. Pierwsze z serii zdjęć wykonanych 31 sierpnia 1939 r. na polowym lotnisku Basiówka koło Lwowa.
Pozujący przy myśliwcu P.11c ppor. Zbigniew Szubert (z prawej, 162 Eskadra) oraz ppor. Jan Dzwonek (161 Eskadra). W kabinie samolotu mechanik 161 Eskadry, kpr. Stefan Suwiński. Lotnisko Basiówka, 31 sierpnia 1939 r.
Piloci III/6 Dywizjonu Myśliwskiego pochyleni nad mapą. Pierwszy z lewej ppor. Czesław Główczyński, najskuteczniejszy pilot jednostki w czasie kampanii wrześniowej. W tle widoczny jeden z samolotów PZL P.7 ze 162 Eskadry. Basiówka, 31 sierpnia 1939 r.
Personel latający III/6 Dywizjonu Myśliwskiego na lotnisku Basiówka w przededniu wojny. Pierwszy z lewej stoi bez koszuli oficer taktyczny dywizjonu por. Tadeusz Jeziorowski. Na prawo od niego siedzi na ziemi kpt. Władysław Szczęśniewski (dowódca 161 Eskadry). Kolejno, zgodnie z ruchem wskazówek zegara: por. Bernard Groszewski (dowódca 162 Eskadry), ppor. Tadeusz Koc, sierż. pchor. Franciszek Kornicki (stoi bez koszuli), nierozpoznany, ppor. Zbigniew Szubert, pchor. Antoni Dzięgielewski, nierozpoznany, mjr Stanisław Morawski, ppor. Jan Dzwonek. Pierwszy z prawej stoi ppor. Czesław Główczyński. W tle RWD-8 SP-BBE (przydzielony z Aeroklubu Lwowskiego jako maszyna łącznikowa) oraz myśliwce P.11c.
Personel dywizjonu stojący przy łącznikowym RWD-8 SP-BBE w oczekiwaniu na odczytanie rozkazów wojennych, które zostały dostarczone na "erwudziaku" do jednostki. Zalakowaną kopertę trzyma w podniesionej dłoni por. Jan Wiśniewski ze 162 Eskadry Myśliwskiej.
Por. Kazimierz Rębalski pozujący przy myśliwcu P.11c nr 9 ze 161 Eskadry Myśliwskiej.
Oparty o ogon samolotu P.11c (osobistej maszyny dowódcy III/6 Dywizjonu Myśliwskiego, mjr. Stanisława Morawskiego) ppor. Czesław Główczyński. Lotnisko Basiówka koło Lwowa, sierpień 1939 r.
Wybudowany w 1897 r. pałac Kindlerów w Widzewie, w którym we wrześniu 1939 r. kwaterowali piloci III/6 Dywizjonu Myśliwskiego. Zdjęcie zostało wykonane ręką jednego z myśliwców lwowskiej jednostki.
Trzej koledzy z XII promocji Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie przydzieleni do 162 Eskadry Myśliwskiej pozują przy furmance, z miejscową ludnością. Od lewej: Antoni Dzięgielewski, Franciszek Kornicki i Ryszard Łopacki. Zdjęcie pokazuje, że choć o promocji na stopień oficerski dowiedzieli się już w warunkach wojennych, zdążyli "załatwić" dla siebie gwiazdki na pagony.
Jedna z najbardziej dramatycznych fotografii lotniczego września 1939 r.: płonący wrak samolotu por. Tadeusza Jezierowskiego, rozbity na lotnisku Widzew w czwartym dniu wojny po tym, jak został zestrzelony przez Messerschmitty.
Inne ujęcie PZL P.11c nr 3 por. Jeziorowskiego na polowym lądowisku III/6 Dywizjonu Myśliwskiego pod Łodzią.
Koledzy pilota mogli jedynie bezradnie patrzeć, jak wrak dopala się. Lotnik zginął na miejscu.
PZL P.7 nr 10 (6.133) ze 162 Eskadry Myśliwskiej, sfotografowany w zagajniku przy drodze Sieradz-Zduńska Wola. 4 września 1939 r. lądował tam na nim ppor. Zdzisław Zadroziński, zestrzelony przez Messerschmitta 109.
Inne ujęcie "siódemki" ppor. Zadrozińskiego. Polskie wraki we wrześniu 1939 r. przyciągały jak magnes niemieckich żołnierzy pozujących do pamiątkowych fotografii z "wojenki"...
Mjr pil. Stanisław Morawski, dowódca III/6 Dywizjonu Myśliwskiego.
Por. pil. Tadeusz Jeziorowski, oficer taktyczny III/6 Dywizjonu Myśliwskiego. Zginął zestrzelony przez niemieckiego myśliwca 4 września 1939 r.
Por. pil. Władysław Goettel, zastępca dowódcy 161 Eskadry Myśliwskiej.
Plut. pil. Marian Domagała ze 161 Eskadry Myśliwskiej.
Ppor. pil. Andrzej Malarowski ze 161 Eskadry Myśliwskiej.
Plut. pil. Franciszek Prętkiewicz ze 161 Eskadry Myśliwskiej.
Ppor. pil. Kazimierz Rębalski ze 161 Eskadry Myśliwskiej.
Ppor. pil. Piotr Ruszel ze 161 Eskadry Myśliwskiej.
Kpt. pil. Władysław Szczęśniewski, dowódca 161 Eskadry Myśliwskiej.
Ppor. pil. Antoni Dzięgielewski był jednym trzech podchorążych XII promocji Szkoły Podchorążych Lotnictwa, przydzielonych w czerwcu 1939 r. do 162 Eskadry Myśliwskiej. W czasie kampanii wrześniowej otrzymał promocję oficerską ze starszeństwem 1 sierpnia 1939 r.
Ppor. pil. Franciszek Kornicki ze 162 Eskadry Myśliwskiej, inny pilot wywodzący się z XII promocji Szkoły Podchorążych
Plut. Józef Zubrzycki ze 162 Eskadry Myśliwskiej.
PZL P.11c nr 9 ze 161 Eskadry Myśliwskiej, wrzesień 1939 r. (rys. Wojciech Sankowski).