Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

III/6 Dywizjon Myśliwski

Dowództwo dywizjonu (personel latający w momencie wybuchu wojny).
Stopień
Nazwisko, imię
starszy sierżant pilotGrygołowicz-Kuszlis Prymus
porucznik pilotJeziorowski Tadeusz
major pilotMorawski Stanisław
161 Eskadra (personel latający w momencie wybuchu wojny).
Stopień
Nazwisko, imię
[?] podchorąży pilot *Choms Wiesław
plutonowy pilotDomagała Marian
podporucznik pilotDzwonek Jan
kapral pilotGmur Feliks
porucznik pilotGoettel Władysław
podporucznik pilotKoc Tadeusz
[?] podchorąży pilot *Kramarski Edward
[?] podchorąży pilot *Malarowski Andrzej
plutonowy pilotPrętkiewicz Franciszek
podporucznik pilotRębalski Kazimierz
sierżant podchorąży pilot *Ruszel Piotr
kapral pilotSeredyn Antoni
starszy szeregowiec pilotSumara Karol
kapitan pilotSzczęśniewski Władysław
podporucznik pilotTrzebiński Marian
starszy szeregowiec pilotWęgliński Stanisław
162 Eskadra (personel latający w momencie wybuchu wojny).
Stopień
Nazwisko, imię
starszy szeregowiec pilotAndruszków Tadeusz (I)
starszy szeregowiec pilotAndruszków Tadeusz (II)
starszy szeregowiec pilotBrzeźniak Zbigniew
[?] podchorąży pilot *Dzięgielewski Antoni
podporucznik pilotGłówczyński Czesław
porucznik pilotGroszewski Bernard
kapral pilotKobusiński Kazimierz
sierżant podchorąży pilot *Kornicki Franciszek
starszy szeregowiec pilotKrzyszkowski Michał
sierżant podchorąży pilot *Łopacki Ryszard
kapral pilotMalinowski Jan
kapral pilotRogowski Jan
podporucznik pilotSzubert Zbigniew
kapral pilotUrbańczyk Zbigniew
porucznik pilotWiśniewski Jan
podporucznik pilotZadroziński Zdzisław
* promowany w czasie kampanii wrześniowej na podporucznika ze starszeństwem 1 sierpnia 1939 r.