Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

III/6 Dywizjon Myśliwski

Dowódcy.
Nazwisko, imię
Od
Do
mjr Stanisław Morawski (III/6 Dywizjon Myśliwski) ??.10.1937 18.09.1939
kpt. Władysław Szczęśniewski (161 Eskadra) * ??.10.1937 18.09.1939
por. Bernard Groszewski (162 Eskadra) ??.10.1937 18.09.1939
* awansowany na kapitana 19 marca 1938 r., w okresie dowodzenia eskadrą

 

Sprzęt operacyjny w momencie wybuchu wojny.
Typ samolotu
Liczba
Jednostka
PZL P.11c 2 sztuki dowództwo dywizjonu
RWD-8 1 sztuka dowództwo dywizjonu
PZL P.11a 2 sztuki 161 Eskadra
PZL P.11c 7 sztuk 161 Eskadra
PZL P.7 10 sztuk 162 Eskadra
Lotniska.
Lotnisko
Od
Do
Lwów-Skniłów ??.10.1937 31.08.1939
Łódź-Widzew 31.08.1939 06.09.1939
Drwalew (pow. poddębicki, woj. łódzkie) 06.09.1939 07.09.1939
Matczyn (pow. lubelski, woj. lubelskie) 07.09.1939 08.09.1939
Radawiec Duży (pow. lubelski, woj. lubelskie) 08.09.1939 10.09.1939
Młynów (pow. dubieński, woj. wołyńskie) * 10.09.1939 11.09.1939
Łuszczów (pow. hrubieszowski, woj. lubelskie) 11.09.1939 14.09.1939
Liliatyn (pow. brzeżański, woj. tarnopolskie) * 14.09.1939 17.09.1939
Mikulińce (pow. śniatyński, woj. stanisławowskie) * 16.09.1939 18.09.1939 (do ewakuacji)
* według podziału administracyjnego z 1939 r.