Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

III/5 Dywizjon Myśliwski

Podoficerowie piloci 151 Eskadry Myśliwskiej sfotografowani latem 1939 r. przy basenie kąpielowym na Porubanku w Wilnie. Na górze stoją od lewej: st. szer. Henryk Marchewicz i st. szer. Michał Brzezowski. Na dole siedzą od lewej: kpr. Czesław Cichoń, kpr. Tadeusz Kawałkowski i st. szer. Bronisław Kościk.
Jedyne znane przedwojenne zdjęcie przedstawiające PZL P.11c nr 4 (8.110) i zarazem jedno z nielicznych wykonanych przed kampanią wrześniową zdjęć maszyn III/5 Dywizjonu Myśliwskiego. W tle P.11c nr 9, także ze 152 Eskadry Myśliwskiej.
PZL P.11c nr 4 (8.110) leżący w rowie koło wsi Baby jakiś czas po odnalezieniu. Samolot pilotował kpr. Stanisław Brzeski ze 152 Eskadry Myśliwskiej. Wylądował przymusowo z powodu przestrzelenia zbiornika paliwa. W tle widoczne maszerujące szosą oddziały Wehrmachtu.
Kolejne ujęcie, z lewej niemiecki samochód sztabowy. Widoczne liczne wyłamane klapki (wzięte przez niemieckich żołnierzy na pamiątkę) i ziejące dziury w metalowych skrzydłach i kadłubie myśliwca.
Wrak samolotu cieszył się powszechnym zainteresowaniem, zarówno oficerów (z prawej), żołnierzy Heer oraz lotników z Luftwaffe (z tyłu, w ciemniejszych mundurach).
Inne ujęcie P.11c nr 4 z tą samą grupką oficerów i żołnierzy, co na zdjęciu obok.
Choć Niemcy znaleźli samolot kpr. Stanisława Brzeskiego w pełni sprawny (jedynie z przestrzelonym zbiornikiem paliwa), kolejne mijające go oddziały dokonywały coraz dalej idącej dewastacji.
Samolot P.11c nr 6 ze 152 Eskadry Myśliwskiej utracony prawdopodobnie 10 września 1939 r. przez kpr. Antoniego Jodę. Pilot po uszkodzeniu silnika przez obronę przeciwlotniczą wylądował przymusowo na boisku Szkoły Podchorążych Łączności w Zegrzu i być może podpalił maszynę, by nie dostała się w ręce Niemców.
Myśliwiec P.7 nr 1 (6.120) ze 151 Eskadry Myśliwskiej, porzucony 11 września 1939 r. na lotnisku Adamków koło Brześcia nad Bugiem. Maszyna została uszkodzona na skutek kapotażu, gdy na samolocie lądował ppor. Stanisław Andrzejewski.
Mjr pil. Edward Więckowski, dowódca III/5 Dywizjonu Myśliwskiego.
Por. pil. Kazimierz Woliński, oficer taktyczny III/5 Dywizjonu Myśliwskiego.
Kpr. pil. Czesław Cichoń ze 151 Eskadry Myśliwskiej.
Kpr. pil. Eugeniusz Hofman ze 151 Eskadry Myśliwskiej.
Ppor. pil. Zygmunt Kinel, oficer techniczny 151 Eskadry Myśliwskiej.
Pchor. pil. Marian Łukaszewicz ze 151 Eskadry Myśliwskiej.
Kpr. pil. Marian Bełc ze 152 Eskadry Myśliwskiej.
Kpr. pil. Stanisław Brzeski ze 152 Eskadry Myśliwskiej.
Ppor. pil. Jan Bury-Burzymski ze 152 Eskadry Myśliwskiej.
Por. pil. Marian Imiela ze 152 Eskadry Myśliwskiej.
Por. pil. Włodzimierz Łazoryk, dowódca 152 Eskadry Myśliwskiej.
Kpr. pil. Aleksander Popławski ze 152 Eskadry Myśliwskiej.
Spisany w Paryżu 21 listopada 1939 r. wniosek mjr. Edwarda Więckowskiego (dowódcy III/5 Dywizjonu Myśliwskiego) o odznaczenie kpr. Stanisława Brzeskiego Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari za kampanię wrześniową.
PZL P.11c nr 4 (8.110) ze 152 Eskadry Myśliwskiej. Szpondowo, początek września 1939 r. (rys. Wojciech Sankowski).