Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

III/5 Dywizjon Myśliwski

Dowódcy.
Nazwisko, imię
Od
Do
mjr Edward Więckowski (III/5 Dywizjon Myśliwski) * 20.10.1937 18.09.1939
por. Józef Brzeziński (151 Eskadra) 24.11.1937 18.09.1939
kpt. Włodzimierz Łazoryk (152 Eskadra) ** 24.11.1937 18.09.1939
* w czasie mobilizacji III/5 Dywizjon Myśliwski podzielono na dwie operujące niezależnie od siebie części: 151 Eskadrę oraz 152 Eskadrę wzmocnioną kluczem dowódcy dywizjonu; Więckowski stał się tym samym de facto dowódcą 152 Eskadry Myśliwskiej
** awansowany na kapitana 19 marca 1938 r., w okresie dowodzenia eskadrą

 

Sprzęt operacyjny w momencie wybuchu wojny.
Typ samolotu
Liczba
Jednostka
PZL P.11a 1 sztuka dowództwo dywizjonu
RWD-8 1 sztuka dowództwo dywizjonu
PZL P.7 10 sztuk 151 Eskadra
PZL P.11c 9 sztuk 152 Eskadra
Lotniska - 151 Eskadra.
Lotnisko
Od
Do
Wilno-Porubanek ??.11.1937 24.08.1939
Jaszuny (pow. wileńsko-trocki, woj. wileńskie) * 24.08.1939 31.08.1939
Biel (pow. ostrowski, woj. mazowieckie) 31.08.1939 07.09.1939
Ceranów (pow. sokołowski, woj. mazowieckie) 07.09.1939 08.09.1939
Adamków (pow. brzeski nadbużański, woj. poleskie) * 08.09.1939 11.09.1939
Liliatyn (pow. brzeżański, woj. tarnopolskie) * 11.09.1939 18.09.1939 (do ewakuacji)
Lotniska - dowództwo III/5 Dywizjonu Myśliwskiego i 152 Eskadra.
Lotnisko
Od
Do
Wilno-Porubanek ??.11.1937 24.08.1939
Jaszuny (pow. wileńsko-trocki, woj. wileńskie) * 24.08.1939 31.08.1939
Szpondowo (pow. płoński, woj. mazowieckie) 31.08.1939 05.09.1939
Kroczewo (pow. płoński, woj. mazowieckie) 05.09.1939 06.09.1939
Poniatów (pow. legionowski, woj. mazowieckie) 06.09.1939 07.09.1939
Wieruchów (pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie) 07.09.1939 08.09.1939
Kierz (pow. lubelski, woj. lubelskie) 08.09.1939 10.09.1939
Zielonka (pow. wołomiński, woj. mazowieckie) 10.09.1939 11.09.1939
Wielgolas (pow. miński, woj. mazowieckie) 11.09.1939 12.09.1939
Adamków (pow. brzeski nadbużański, woj. poleskie) * 12.09.1939 13.09.1939
Ostrożec (pow. dubieński, woj. wołyńskie) * 13.09.1939 14.09.1939
Liliatyn (pow. brzeżański, woj. tarnopolskie) * 14.09.1939 18.09.1939 (do ewakuacji)
* według podziału administracyjnego z 1939 r.