Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

III/3 Dywizjon Myśliwski

PZL P.11c nr 1 ze 132 Eskadry Myśliwskiej sfotografowany w 1937 r.
Przedwojenna fotografia samolotów PZL P.11c ze 131 Eskadry Myśliwskiej.
Por. Piotr Łaguna (z lewej) ściskający dłoń por. Jerzego Zaremby, który w listopadzie 1937 r. zastąpił go na stanowisku dowódcy 131 Eskadry Myśliwskiej. W tle PZL P.11c nr 6 ze 131 Eskadry Myśliwskiej.
Zdewastowany przez Niemców PZL P.11c nr 4 ze 131 Eskadry Myśliwskiej na lotnisku w Małaszewiczach, którym 17 września 1939 r. z okrążenia w rejonie walk Armii "Poznań" odlecieli na wschód ppor. Henryk Bibrowicz i ppor. Leszek Grzybowski.
Podoficerowie, uwiecznieni na fotografii ze swoim instruktorem w czasie nauki w Szkole Pilotażu w Grudziądzu w 1938 r. Od lewej: kpr. Leon Skarbecki, kpr. Tomasz Gabriel, kpr. Edward Adamski, kpr. Romuald Żerkowski, por. Henryk Szczęsny, kpr. Władysław Kuik, kpr. Brunon Kroczyński i kpr. Wawrzyniec Jasiński. Wszyscy, poza Szczęsnym i Adamskim, we wrześniu 1939 r. byli pilotami III/3 Dywizjonu Myśliwskiego.
Podchorążowie XII promocji Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie w czasie gry w karty, od lewej: Franciszek Kornicki oraz trzech pilotów III/3 Dywizjonu Myśliwskiego: Jan Maliński, Kazimierz Olewiński i Jan Pudelewicz. Ułęż (siedziba Szkoły Pilotażu), wiosna 1939 r.
Sierż. pchor. pil. Bohdan Anders ze 132 Eskadry Myśliwskiej.
Ppor. rez. pil. Józef Czachowski ze 132 Eskadry Myśliwskiej.
Najskuteczniejszy według "listy Bajana" pilot III/3 Dywizjonu Myśliwskiego, ppor. Włodzimierz Gedymin ze 131 Eskadry Myśliwskiej, z zaliczonymi 3 i 1/2 pewnymi zestrzeleniami.
Pchor. pil. Witold Jaroszka ze 132 Eskadry Myśliwskiej.
Kpt. pil. Franciszek Jastrzębski, dowódca 132 Eskadry Myśliwskiej.
Pchor. Alfons Kabat na wykonanej pod koniec wojny fotografii, gdy służył w lotnictwie ludowego Wojska Polskiego. Na piersi jego munduru widoczna jest odznaka 3 Pułku Lotniczego.
Kpr. pil. Brunon Kroczyński ze 131 Eskadry Myśliwskiej.
Ppor. pil. Paweł Łuczyński ze 132 Eskadry Myśliwskiej.
Sierż. pchor. pil. Jan Maliński ze 132 Eskadry Myśliwskiej.
Mjr pil. Mieczysław Mümler, dowódca III/3 Dywizjonu Myśliwskiego.
Pchor. pil. Mirosław Nowak ze 131 Eskadry Myśliwskiej.
St. szer. Mieczysław Pszczoła z personelu naziemnego 132 Eskadry Myśliwskiej.
Kpr. pil. Leon Skarbecki ze 132 Eskadry Myśliwskiej.
Sierż. pchor. pil. Stefan Wapniarek ze 132 Eskadry Myśliwskiej.
Legitymacja sierż. pchor. pil. Stefana Wapniarka ze 132 Eskadry Myśliwskiej wydana mu w okresie internowania na Węgrzech, dokąd przedarł się po przedostaniu się po kampanii wrześniowej. W polu "zawód" wpisano: "student polit. Gdańskiej" (Wapniarek istotnie przed wojną ukończył tam I rok studiów).
Wnętrze legitymacji sierż. pchor. pil. Stefana Wapniarka z odciskiem jego palca oraz adnotacjami władz węgierskich.
PZL P.11c nr 6 ze 131 Eskadry Myśliwskiej, Poznań-Ławica, 1937 r. (rys. Wojciech Sankowski).
PZL P.11c nr 1 ze 132 Eskadry Myśliwskiej, 1938 r. (rys. Wojciech Sankowski).
Odznaka 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu, noszona przez personel III/3 Dywizjonu Myśliwskiego.