:: Lotnictwo Wojskowe 1939 :: Polskie Siły Powietrzne
we Francji 1939-1940
:: Polskie Siły Powietrzne
w Wlk. Brytanii 1940-1946
:: Armia Polska na Wschodzie i 2 Korpus Polski 1941-1946 :: Polacy w USAAF
1943-1945
:: Lotnictwo ludowego Wojska Polskiego
1943-1945
:: Wojenne relacje lotników :: Życiorysy lotników :: Loty bojowe i operacyjne :: Cmentarze wojenne :: Szkoła Podchorążych Lotnictwa 1925-1939 :: "Lista Bajana" :: "Lista Krzystka" :: Pozostałe artykuły :: Podziękowania i źródła :: Księga gości :: O stronie - kontakt :: Wyszukiwanie :: "Poszukuję informacji
o lotniku..."
:: Udostępnij swoje zbiory :: Linki

III/3 Dywizjon Myśliwski

PZL P.11c nr 1 ze 132 Eskadry Myśliwskiej sfotografowany w 1937 r.
Przedwojenna fotografia samolotów PZL P.11c ze 131 Eskadry Myśliwskiej.
Por. Piotr Łaguna (z lewej) ściskający dłoń por. Jerzego Zaremby, który w listopadzie 1937 r. zastąpił go na stanowisku dowódcy 131 Eskadry Myśliwskiej. W tle PZL P.11c nr 6 ze 131 Eskadry Myśliwskiej.
Podoficerowie, uwiecznieni na fotografii ze swoim instruktorem w czasie nauki w Szkole Pilotażu w Grudziądzu w 1938 r. Od lewej: kpr. Leon Skarbecki, kpr. Tomasz Gabriel, kpr. Edward Adamski, kpr. Romuald Żerkowski, por. Henryk Szczęsny, kpr. Władysław Kuik, kpr. Brunon Kroczyński i kpr. Wawrzyniec Jasiński. Wszyscy, poza Szczęsnym i Adamskim, we wrześniu 1939 r. byli pilotami III/3 Dywizjonu Myśliwskiego.
Podchorążowie XII promocji Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie w czasie gry w karty, od lewej: Franciszek Kornicki oraz trzech pilotów III/3 Dywizjonu Myśliwskiego: Jan Maliński, Kazimierz Olewiński i Jan Pudelewicz. Ułęż (siedziba Szkoły Pilotażu), wiosna 1939 r.
Najskuteczniejszy według "listy Bajana" pilot III/3 Dywizjonu Myśliwskiego, ppor. Włodzimierz Gedymin ze 131 Eskadry Myśliwskiej, z zaliczonymi 3 i 1/2 pewnymi zestrzeleniami.
Sierż. pchor. Jan Maliński ze 132 Eskadry Myśliwskiej.
Kpr. pil. Brunon Kroczyński ze 131 Eskadry Myśliwskiej.
Kpt. pil. Franciszek Jastrzębski, dowódca 132 Eskadry Myśliwskiej.
Pchor. Alfons Kabat na wykonanej pod koniec wojny fotografii, gdy służył w lotnictwie ludowego Wojska Polskiego. Na piersi jego munduru widoczna jest odznaka 3 Pułku Lotniczego.
Sierż. pchor. pil. Bohdan Anders ze 132 Eskadry Myśliwskiej.
Sierż. pchor. pil. Stefan Wapniarek ze 132 Eskadry Myśliwskiej.
Ppor. rez. pil. Józef Czachowski ze 132 Eskadry Myśliwskiej.
Pchor. pil. Witold Jaroszka ze 132 Eskadry Myśliwskiej.
Pchor. pil. Mirosław Nowak ze 131 Eskadry Myśliwskiej.
Ppor. pil. Paweł Łuczyński ze 132 Eskadry Myśliwskiej.
Mjr pil. Mieczysław Mümler, dowódca III/3 Dywizjonu Myśliwskiego.
St. szer. Mieczysław Pszczoła z personelu naziemnego 132 Eskadry Myśliwskiej.
Legitymacja sierż. pchor. pil. Stefana Wapniarka ze 132 Eskadry Myśliwskiej wydana mu w okresie internowania na Węgrzech, dokąd przedarł się po przedostaniu się po kampanii wrześniowej. W polu "zawód" wpisano: "student polit. Gdańskiej" (Wapniarek istotnie przed wojną ukończył tam I rok studiów).
Wnętrze legitymacji sierż. pchor. pil. Stefana Wapniarka z odciskiem jego palca oraz adnotacjami władz węgierskich.
PZL P.11c nr 6 ze 131 Eskadry Myśliwskiej, Poznań-Ławica, 1937 r. (rys. Wojciech Sankowski).
PZL P.11c nr 1 ze 132 Eskadry Myśliwskiej, 1938 r. (rys. Wojciech Sankowski).
Odznaka 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu, noszona przez personel III/3 Dywizjonu Myśliwskiego.
:: wstecz
Źródła:
  • fotografie ze zbiorów: Instytutu Polskiego i Muzeum Sikorskiego w Londynie, pana Bartłomieja Belcarza, pana Michała Dydowicza, pana Chrisa Mackeya, pana Jana Malińskiego, pana Włodzimierza Pszczoły (dzięki uprzejmości pani Małgorzaty Szmidt), pana Wojciecha Sankowskiego, pana Leona Skarbeckiego (dzięki uprzejmości pana Łukasza Łydżby)