Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

III/3 Dywizjon Myśliwski

Dowództwo dywizjonu (personel latający w momencie wybuchu wojny).
Stopień
Nazwisko, imię
kapral pilotChojnacki Włodzimierz
major pilotMümler Mieczysław
porucznik pilotWiśniewski Kazimierz
131 Eskadra (personel latający w momencie wybuchu wojny).
Stopień
Nazwisko, imię
kapral pilotGabriel Tomasz
podporucznik pilotGedymin Włodzimierz
podporucznik pilotGrzybowski Leszek
sierżant podchorąży pilot *Kabat Alfons
[?] podchorąży pilot *Kortus Florian
kapral pilotKroczyński Brunon
kapral pilotMatuszak Stanisław
porucznik pilotMoszyński Zbigniew
sierżant podchorąży pilot *Nowak Mirosław
podporucznik rezerwy pilotRowiński Zbigniew
kapral podchorąży rezerwy pilotRychlicki Bolesław
sierżant podchorąży pilot *Salski Jerzy
[?] podchorąży rezerwy pilotWróblewski Aleksander
kapitan pilotZaremba Jerzy
kapral pilotŻerkowski Romuald
132 Eskadra (personel latający w momencie wybuchu wojny).
Stopień
Nazwisko, imię
sierżant podchorąży pilot *Anders Bohdan
podporucznik pilotBibrowicz Henryk
podporucznik rezerwy pilotCzachowski Józef
podporucznik pilotGudelis-Kostecki Mikołaj
[?] podchorąży pilot *Jaroszka Witold
kapral pilotJasiński Wawrzyniec
kapitan pilotJastrzębski Franciszek
kapral pilotKuik Władysław
podporucznik rezerwy pilotŁazowski Jerzy
podporucznik pilotŁuczyński Paweł
sierżant podchorąży pilot *Maliński Jan
kapral pilotMazur Kazimierz
[?] podchorąży pilot *Olewiński Kazimierz
[?] podchorąży pilot *Pudelewicz Jan
kapral pilotRaszewski Bronisław
kapral pilotSkarbecki Leon
sierżant podchorąży pilot *Wapniarek Stefan
* promowany w czasie kampanii wrześniowej na podporucznika ze starszeństwem 1 sierpnia 1939 r.