Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

III/2 Dywizjon Myśliwski

Fotografia personelu naziemnego III/2 Dywizjonu Myśliwskiego z lat 30. XX wieku przed drzwiami kancelarii 121 Eskadry Myśliwskiej na lotnisku Kraków-Rakowice.
Piloci III/2 Dywizjonu Myśliwskiego w hangarze na lotnisku Kraków-Rakowice w latach 30. XX wieku.
St. sierż. Józef Żak, szef mechaników 121 Eskadry Myśliwskiej, przed dwoma samolotami PZL P.11c tej jednostki. Na maszynie z prawej strony widoczne jest eskadrowe godło.
Przedwojenne zdjęcie PZL P.11c nr 8 (8.115) ze 121 Eskadry Myśliwskiej.
Przedwojenne zdjęcie przedstawiające lecące P.11c ze 121 Eskadry (nr 10) i 122 Eskadry (nr II, nr 3).
PZL P.11c nr 8 (8.34) ze 122 Eskadry Myśliwskiej sfotografowany przez niemieckich żołnierzy na lotnisku Aleksandrowice koło Bielska. W samolocie złamała się goleń podwozia w czasie lądowania 1 września 1939 r., gdy za jej sterami siedział ppor. Bronisław Skibiński. Wcześniej samolot został uszkodzony w czasie walki powietrznej z Dornierem 17.
Kolejne ujęcie samolotu PZL P.11c na lotnisku w Aleksandrowicach. Samolot ma zamalowane godło eskadry, szachownicę na usterzeniu pionowym oraz numer taktyczny 8, ale pozostawiony numer podskrzydłowy 142-K.
Kolejne słabe ujęcie PZL P.11c nr 8 na lotnisku w Aleksandrowicach.
Kolejne z serii zdjęć przedstawiających "jedenastkę" dawny nr 8 ze 122 Eskadry Myśliwskiej na lotnisku w Aleksandrowicach.
Zdobyty przez Niemców w czasie kampanii wrześniowej PZL P.11c nr 2 (8.63) ze 121 Eskadry Myśliwskiej na wystawie w Berlinie.
St. szer. Tadeusz Arabski ze 121 Eskadry Myśliwskiej.
Sierż. pil. Leopold Flanek ze 121 Eskadry Myśliwskiej.
St. szer. pil. Marian Futro ze 121 Eskadry Myśliwskiej.
Sierż. pchor. pil. Władysław Gnyś ze 121 Eskadry Myśliwskiej.
Sierż. pchor. pil. Władysław Grudziński (z prawej) ze 122 Eskadry Myśliwskiej.
Kpt. pil. Walerian Jasionowski, oficer taktyczny, a potem dowódca III/2 Dywizjonu Myśliwskiego.
St. szer. pil. Paweł Kowala ze 122 Eskadry Myśliwskiej.
Kpr. pchor. pil. Ludwik Krempa, pilot 66 Eskadry Obserwacyjnej, który w czasie kampanii wrześniowej dołączył do III/2 Dywizjonu Myśliwskiego i wykonywał loty łącznikowe jako pilot RWD-8.
Plut. pil. Antoni Markiewicz ze 122 Eskadry Myśliwskiej.
Kpt. pil. Mieczysław Medwecki, dowódca III/2 Dywizjonu Myśliwskiego.
Plut. pil. Mieczysław Parafiński ze 122 Eskadry Myśliwskiej.
Ppor. pil. Edward Pilch ze 122 Eskadry Myśliwskiej, potem oficer taktyczny III/2 Dywizjonu Myśliwskiego.
Kpt. pil. Tadeusz Sędzielewski, dowódca 121 Eskadry Myśliwskiej.
Por. pil. Stanisław Wielgus, pilot 122 Eskadry Myśliwskiej.
Kpt. pil. Mieczysław Wiórkiewicz, dowódca 122 Eskadry Myśliwskiej.
Kpr. pil. Piotr Zaniewski ze 121 Eskadry Myśliwskiej.
Kabina samolotu PZL P.11c nr 2 (8.63) ze 121 Eskadry Myśliwskiej w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Lewa burta samolotu PZL P.11c nr 2 (8.63) z krakowskiego muzeum.
Widok od przodu silnik PZL-Bristol Merkury V S2 i śmigło drewniane firmy Szomański.
Ogon samolotu z naniesionymi numerem taktycznym "2", numerem ewidencyjnym 8.63, polską szachownicą lotniczą, godłem Państwowych Zakładów Lotniczych i oznaczeniem typu samolotu. Widoczny jest także podwójny pas funkcyjny, oznaczający, że maszyna jest samolotem przydzielonym do osobistego użytku dowódcy eskadry.
Tablica przyrządów PZL P.11c.
PZL P.11c z widocznymi m.in. zastrzałami, karabinem maszynowym i osłoną aerodynamiczną silnika - pierścieniem Townsenda.
Cywilny dowód osobisty mechanika III/2 Dywizjonu Myśliwskiego szer. Michała Barteczki z pieczątką polskiego konsulatu w Czerniowcach i datą 28 września 1939 r. Cywilne dokumenty po ewakuacji do Rumunii były bardzo przydatne, gdyż ułatwiały polskim lotnikom uniknięcie internowania.
PZL P.11c nr 8 (8.115) ze 121 Eskadry Myśliwskiej, wrzesień 1939 r. (rys. Wojciech Sankowski).
PZL P.11c nr 3 ze 122 Eskadry Myśliwskiej, wrzesień 1939 r. (rys. Wojciech Sankowski).
PZL P.11c nr II ze 122 Eskadry Myśliwskiej, wrzesień 1939 r. (rys. Wojciech Sankowski).
Odznaka 2 Pułku Lotniczego w Krakowie, noszona przez personel III/2 Dywizjonu Myśliwskiego.