:: Lotnictwo Wojskowe 1939 :: Polskie Siły Powietrzne
we Francji 1939-1940
:: Polskie Siły Powietrzne
w Wlk. Brytanii 1940-1946
:: Armia Polska na Wschodzie i 2 Korpus Polski 1941-1946 :: Polacy w USAAF
1943-1945
:: Lotnictwo ludowego Wojska Polskiego
1943-1945
:: Wojenne relacje lotników :: Życiorysy lotników :: Loty bojowe i operacyjne :: Cmentarze wojenne :: Szkoła Podchorążych Lotnictwa 1925-1939 :: "Lista Bajana" :: "Lista Krzystka" :: Pozostałe artykuły :: Podziękowania i źródła :: Księga gości :: O stronie - kontakt :: Wyszukiwanie :: "Poszukuję informacji
o lotniku..."
:: Udostępnij swoje zbiory :: Linki
III/2 Dywizjon Myśliwski
Dowództwo dywizjonu (personel latający w momencie wybuchu wojny).
Stopień
Nazwisko, imię
kapitan pilotJasionowski Walerian
kapitan pilotMedwecki Mieczysław
porucznik pilotWielgus Stanisław
121 Eskadra (personel latający w momencie wybuchu wojny).
Stopień
Nazwisko, imię
starszy szeregowiec pilotArabski Tadeusz
sierżant podchorąży pilot *Chciuk Władysław
sierżant pilotFlanek Leopold
starszy szeregowiec pilotFutro Marian
sierżant podchorąży pilot *Gnyś Władysław
podporucznik pilotKawalecki Tadeusz
[?] podchorąży pilot *Koczor Ryszard
kapral pilotKremski Jan
podporucznik pilotKról Wacław
podporucznik pilotNowak Tadeusz
kapitan pilotSędzielowski Tadeusz
sierżant podchorąży pilot *Surma Franciszek
kapral pilotZaniewski Piotr
122 Eskadra (personel latający w momencie wybuchu wojny).
Stopień
Nazwisko, imię
sierżant podchorąży pilot *Grudziński Władysław
starszy szeregowiec pilotKowala Paweł
sierżant podchorąży pilot *Kozłowski Franciszek
starszy szeregowiec pilotKrieger Tadeusz
plutonowy pilotMajchrzyk Władysław
plutonowy pilotMarkiewicz Antoni
plutonowy pilotParafiński Mieczysław
kapral pilotPiątkowski Stanisław
kapral pilotPietrasiak Adolf
podporucznik pilotPilch Edward
podporucznik pilotSamoliński Włodzimierz
podporucznik pilotSkibiński Bronisław
starszy szeregowiec pilotUchto Edward
kapral pilotWatolski Ernest
kapitan pilotWiórkiewicz Mieczysław
sierżant podchorąży pilot *Własnowolski Bolesław
* promowany w czasie kampanii wrześniowej na podporucznika ze starszeństwem 1 sierpnia 1939 r.

 

:: wstecz
Źródła:
  • dokumenty z Instytutu Polskiego i Muzeum Sikorskiego w Londynie
  • Cynk J. B., Polskie lotnictwo myśliwskie w boju wrześniowym, AJ-Press, Gdańsk 2000