Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

III/2 Dywizjon Myśliwski

Dowództwo dywizjonu (personel latający w momencie wybuchu wojny).
Stopień
Nazwisko, imię
kapitan pilotJasionowski Walerian
kapitan pilotMedwecki Mieczysław
121 Eskadra (personel latający w momencie wybuchu wojny).
Stopień
Nazwisko, imię
starszy szeregowiec pilotArabski Tadeusz
sierżant podchorąży pilot *Chciuk Władysław
sierżant pilotFlanek Leopold
starszy szeregowiec pilotFutro Marian
sierżant podchorąży pilot *Gnyś Władysław
podporucznik pilotKawalecki Tadeusz
[?] podchorąży pilot *Koczor Ryszard
kapral pilotKremski Jan
podporucznik pilotKról Wacław
podporucznik pilotNowak Tadeusz
kapitan pilotSędzielowski Tadeusz
sierżant podchorąży pilot *Surma Franciszek
kapral pilotZaniewski Piotr
122 Eskadra (personel latający w momencie wybuchu wojny).
Stopień
Nazwisko, imię
sierżant podchorąży pilot *Grudziński Władysław
starszy szeregowiec pilotKowala Paweł
sierżant podchorąży pilot *Kozłowski Franciszek
starszy szeregowiec pilotKrieger Tadeusz
plutonowy pilotMajchrzyk Władysław
plutonowy pilotMarkiewicz Antoni
plutonowy pilotParafiński Mieczysław
kapral pilotPietrasiak Adolf
podporucznik pilotPilch Edward
podporucznik pilotSamoliński Włodzimierz
podporucznik pilotSkibiński Bronisław
starszy szeregowiec pilotUchto Edward
porucznik pilotWielgus Stanisław
kapitan pilotWiórkiewicz Mieczysław
sierżant podchorąży pilot *Własnowolski Bolesław
* promowany w czasie kampanii wrześniowej na podporucznika ze starszeństwem 1 sierpnia 1939 r.