Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

III/2 Dywizjon Myśliwski

Dowódcy.
Nazwisko, imię
Od
Do
kpt. Mieczysław Medwecki (III/2 Dywizjon Myśliwski) ??.11.1938 01.09.1939
kpt. Walerian Jasionowski (III/2 Dywizjon Myśliwski) 01.09.1939 17.09.1939
kpt. Tadeusz Sędzielowski (121 Eskadra) * 16.11.1938 09.09.1939
ppor. Wacław Król (121 Eskadra) 09.09.1939 17.09.1939
kpt. Mieczysław Wiórkiewicz (122 Eskadra) 21.02.1939 17.09.1939
* awansowany na kapitana 19 marca 1939 r., w okresie dowodzenia eskadrą

 

Sprzęt operacyjny w momencie wybuchu wojny.
Typ samolotu
Liczba
Jednostka
PZL P.11c 2 sztuki dowództwo dywizjonu
RWD-8 1 sztuka dowództwo dywizjonu
PZL P.11c 10 sztuk 121 Eskadra
PZL P.11c 10 sztuk 122 Eskadra
Lotniska.
Lotnisko
Od
Do
Kraków-Rakowice 14.07.1928 31.08.1939
Balice (pow. krakowski, woj. małopolskie) 31.08.1939 01.09.1939
Igołomia (pow. krakowski, woj. małopolskie) 01.09.1939 03.09.1939
Podlodów (pow. rycki, woj. lubelskie) 03.09.1939 05.09.1939
Kraczewice (pow. opolski, woj. lubelskie) 05.09.1939 09.09.1939
Strzelce (pow. chełmski, woj. lubelskie) 09.09.1939 14.09.1939
Werba (pow. włodzimierski, woj. wołyńskie) * 14.09.1939 14.09.1939
Petlikowce (pow. buczacki, woj. tarnopolskie) * 14.09.1939 17.09.1939 (do ewakuacji)
* według podziału administracyjnego z 1939 r.