Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

III/1 Dywizjon Myśliwski

Lotnisko Okęcie w Warszawie, będące pokojową bazą III/1 Dywizjonu Myśliwskiego i całego 1 Pułku Lotniczego. Na tej fotografii widać jego teren we wrześniu 1939 r., z pokładu samolotu Luftwaffe.
PZL P.11a nr 1 (7.13) rozbity przez por. pil. Jana Zumbacha 26 maja 1939 r. Przy podejściu do lądowania samolot zderzył się z zaparkowanym na drodze do kołowania samochodem osobowym. Pilot przeżył, ale doznał poważnych obrażeń, m.in. skomplikowanego złamania nogi.
Grupowa fotografia 111 Eskadry Myśliwskiej, wykonana 15 listopada 1937 r. na Okęciu w Warszawie. W pierwszym rzędzie od lewej: st. sierż. Jan Jezierski (szef eskadry), ppor. pil. Tadeusz Sawicz, ppor. pil. Arsen Cebrzyński, kpt. pil. Zdzisław Krasnodębski (ówcześnie dowódca eskadry), por. pil. Gustaw Sidorowicz, ppor. pil. Wojciech Januszewicz i chor. Kazimierz Mozół (oficer techniczny eskadry). W środkowym rzędzie pierwszy z lewej (z proporcem) st. szer. Stanisław Karubin, trzeci od lewej sierż. Michał Jarmoc, czwarty od lewej kpr. Aleksander Leśniewicz. W górnym rzędzie pierwszy od prawej szer. Józef Księżyk.
Piloci III/1 Dywizjonu Myśliwskiego sfotografowani w październiku 1938 r. na lotnisku Aleksandrowice podczas operacji na Zaolziu; w tle po lewej P.11c ze 111 Eskadry Myśliwskiej oraz po prawej P.11c ze 112 Eskadry Myśliwskiej. Od lewej: od lewej trzech nierozpoznanych, kpr. Kazimierz Rydzewski, nierozpoznany, ppor. Wiktor Strzembosz, kpr. Stanisław Karubin, por. Arsen Cebrzyński, por. Stefan Okrzeja, kpt. Gustaw Sidorowicz (dowódca 111 Eskadry), nierozpoznany, kpr. Eugeniusz Szaposznikow, kpt. Zdzisław Krasnodębski (dowódca III/1 Dywizjonu), sierż. Jan Kołcoń, kpt. pil. Tadeusz Opulski (dowódca 112 Eskadry), plut. Ludwik Lech, por. Wacław Łapkowski, nierozpoznany, por. Ludwik Paszkiewicz, nierozpoznany, por. Wojciech Januszewicz, plut. Karol Krawczyński i ppor. Jerzy Palusiński.
Piloci i personel naziemny III/1 Dywizjonu Myśliwskiego sfotografowani prawdopodobnie także w październiku 1938 r. na lotnisku Aleksandrowice podczas operacji na Zaolziu.
Przedwojenna fotografia przedstawiające lecące ławą PZL P.11a ze 111 Eskadry Myśliwskiej. Weszły na wyposażeniu jednostki w 1935 r. i służyły do 1939 r. (pojedyncze egzemplarze zastąpiono PZL P.11c).
Jedyne znane, choć niezbyt dobrej jakości, ujęcie PZL P.11c nr 8 ze 111 Eskadry Myśliwskiej, którym we wrześniu 1939 r. bojowo latał por. pil. Wojciech Januszewicz.
Samoloty 111 Eskadry podczas operacji zaolziańskiej we wrześniu 1938 r. na lotnisku Aleksandrowice koło Bielska. Widoczne są stanowiące podstawę wyposażenia jednostki samoloty PZL P.11a (z dużym usterzeniem) nr 5, nr 10, nr 1, nr 6, nr 9, nr 7, nr 4 oraz prawdopodobnie nr 3. Wśród samolotów są także dwa PZL P.11c (z mniejszym usterzeniem) nr 5 i nr 2.
Zdobyty przez wojska niemieckie wrak PZL P.11a nr 3 ppor. pil. Jerzego Palusińskiego, którym wylądował przymusowo i skapotował we wsi Kobyłka koło Warszawy po walce z Messerschmittem 110.
P.11a nr (7.47) ze 112 Eskadry Myśliwskiej, z godłem "walczącego koguta" sfotografowana na Okęciu w 1936 r. We wrześniu 1939 r. samolot miał numer taktyczny 6 i godło "salamandry".
Bombowiec PZL.37 Łoś oraz widoczne w tle maszyny III/1 Dywizjonu Myśliwskiego. Wśród maszyn widać m.in. PZL P.11a nr 3 ze 111 Eskadry Myśliwskiej oraz PZL P.11c nr 1 ze 112 Eskadry Myśliwskiej (z obowiązującym do lata 1939 r. godłem "walczącego koguta". Warszawa, pierwsza połowa 1939 r.
PZL P.11a nr 10 (7.44) ze 112 Eskadry Myśliwskiej, utracony w pierwszych dniach września 1939 r. w obronie Warszawy. Teren, na którym samolot przymusowo wylądował niedaleko stolicy, został później zdobyty przez żołnierzy Wehrmachtu. Niemcy wykonali szereg zdjęć tego samolotu, pozując m.in. - jak na tym zdjęciu - w kabinie.
Niemiecki kawalerzysta na tle PZL P.11a nr 10 (7.44). Na kadłubie samolotu można dostrzec malowane od lata 1939 r. godło "salamandra", wzorowane na odznace 19 Eskadry Myśliwskiej z czasów wojny polsko-bolszewickiej. 19 Eskadra, po kilku zmianach nazw, w 1938 r. stała się 112 Eskadrą Myśliwską.
Por. pil. Arsen Cebrzyński, oficer taktyczny III/1 Dywizjonu Myśliwskiego.
Ppor. pil. Jan Daszewski ze 112 Eskadry Myśliwskiej.
Sierż. pchor. pil. Władysław Drecki ze 111 Eskadry Myśliwskiej.
Sierż. pchor. pil. Zbigniew Janicki ze 111 Eskadry Myśliwskiej.
Por. pil. Wojciech Januszewicz ze 111 Eskadry Myśliwskiej.
Ppor. pil. Mirosław Ferić ze 111 Eskadry Myśliwskiej.
St. szer. pil. Paweł Gallus ze 112 Eskadry Myśliwskiej.
Kpr. pil. Ryszard Górecki ze 112 Eskadry Myśliwskiej.
Kpr. pil. Stanisław Karubin ze 111 Eskadry Myśliwskiej.
Sierż. pil. Jan Kołcoń ze 111 Eskadry Myśliwskiej.
Kpt. pil. Zdzisław Krasnodębski, dowódca III/1 Dywizjonu Myśliwskiego.
Plut. pil. Karol Krawczyński ze 112 Eskadry Myśliwskiej.
Plut. pil. Ludwik Lech ze 112 Eskadry Myśliwskiej.
Ppor. pil. Janusz Łabicki ze 111 Eskadry Myśliwskiej.
Por. pil. Wacław Łapkowski ze 112 Eskadry Myśliwskiej.
Ppor. pil. Witold Łokuciewski ze 112 Eskadry Myśliwskiej.
Sierż. pchor. pil. Janusz Maciński ze 111 Eskadry Myśliwskiej.
Sierż. pchor. pil. Janusz Marciniak ze 112 Eskadry Myśliwskiej.
Chor. Kazimierz Mozół, oficer techniczny 111 Eskadry Myśliwskiej.
Kpr. pil. Jan Musiał ze 112 Eskadry Myśliwskiej.
St. szer. pil. Leon Nowak ze 112 Eskadry Myśliwskiej.
Por. pil. Stefan Okrzeja ze 112 Eskadry Myśliwskiej.
Kpt. pil. Tadeusz Opulski, dowódca 112 Eskadry Myśliwskiej..
Ppor. pil. Jerzy Palusiński ze 111 Eskadry Myśliwskiej.
Sierż. pchor. pil. Anton Polek ze 112 Eskadry Myśliwskiej.
Sierż. pchor. pil. Mieczysław Rozwadowski ze 111 Eskadry Myśliwskiej.
St. szer. pil. Zygmunt Rozworski ze 112 Eskadry Myśliwskiej.
Plut. Antoni Rutkowski, podoficer sanitarny 112 Eskadry Myśliwskiej.
Kpt. pil. Gustaw Sidorowicz, dowódca 111 Eskadry Myśliwskiej..
Ppor. pil. Wiktor Strzembosz ze 112 Eskadry Myśliwskiej.
Kpr. pil. Eugeniusz Szaposznikow ze 111 Eskadry Myśliwskiej.
St. szer. pil. Henryk Szope ze 111 Eskadry Myśliwskiej.
St. szer. pil. Władysław Wieraszka ze 112 Eskadry Myśliwskiej.
St. szer. pil. Stefan Wójtowicz ze 111 Eskadry Myśliwskiej.
St. szer. pil. Kazimierz Wünsche ze 111 Eskadry Myśliwskiej.
Wycinek z polskiej gazety z września 1939 r., przedstawiający szczątki Dorniera 17P z niemieckiej jednostki 4.(F)/121, który 1 września 1939 r., zestrzelonego przez pilotów III/1 Dywizjonu Myśliwskiego 1 września 1939 r. koło Otwocka. Na tzw. liście Bajana zestrzelenie to zapisano indywidualnie na konto por. pil. Stefana Okrzei ze 112 Eskadry Myśliwskiej.
Artykuł z "Expressu Porannego" z 4 września 1939 r. na temat walki i zestrzelenia ppor. pil. Jerzego Palusińskiego ze 111 Eskadry Myśliwskiej.
Odznaka 111 Eskadry Myśliwskiej.
Odznaka 112 Eskadry Myśliwskiej.
Odznaka 1 Pułku Lotniczego w Warszawie, noszona przez personel III/1 Dywizjonu Myśliwskiego.