Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

III/1 Dywizjon Myśliwski

Dowódcy.
Nazwisko, imię
Od
Do
kpt. Zdzisław Krasnodębski (III/1 Dywizjon Myśliwski) 22.11.1938 18.09.1939
kpt. Gustaw Sidorowicz (111 Eskadra) 17.03.1938 02.09.1939
por. Wojciech Januszewicz (111 Eskadra) 02.03.1938 18.09.1939
kpt. Tadeusz Opulski (112 Eskadra) 17.03.1938 18.09.1939
Sprzęt operacyjny w momencie wybuchu wojny.
Typ samolotu
Liczba
Jednostka
PZL P.11c 2 sztuki dowództwo dywizjonu
RWD-8 2 sztuka dowództwo dywizjonu
PZL P.11a, PZL P.11c 10 sztuk 111 Eskadra
PZL P.11a, PZL P.11c 10 sztuk 112 Eskadra
Lotniska.
Lotnisko
Od
Do
Warszawa-Okęcie ??.??.1931 29.08.1939
Zielonka (pow. wołomiński, woj. mazowieckie) 29.08.1939 04.09.1939
Zaborów (pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie) 04.09.1939 06.08.1939
Kierz (pow. lubelski, woj. lubelskie) 06.09.1939 09.08.1939
Ostrożec (pow. dubieński, woj. wołyńskie) * 09.08.1939 11.09.1939
Łuszczów (pow. hrubieszowski, woj. lubelskie) 11.09.1939 14.08.1939
Denysów (pow. tarnopolski, woj. tarnopolskie) * 14.09.1939 17.08.1939
Mikulińce (pow. śniatyński, woj. stanisławowskie) * 17.08.1939 18.09.1939 (do ewakuacji)
* według podziału administracyjnego z 1939 r.