Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

317 Dywizjon Myśliwski "Wileński"

Hurricane I JH-L (V7013) w Acklington, kwiecień 1941 r.
Serwisowany Hurricane JH-R (lato 1941 r.).
Por. inż Witold Sylwestrowicz (z lewej), oficer techniczny dywizjonu w okresie marzec-wrzesień 1941 r. oraz jego następca por. inż. Henryk Malinowski.
Kpt. Henryk Szczęsny, dowódca eskadry "B" przy Hurricanie I JH-S z napisem "Hesio" (zdrobnienie od imienia pilota).
Por. Paweł Niemiec odbiera od mjr. Stanisława Brzeziny gratulacje po zestrzeleniu pierwszego samolotu dla 317 Dywizjonu 2 czerwca 1941 r. Obok stoją sierż. Brzeski oraz kpt. Szczęsny (plecami).
Od lewej: sierż. Baranowski i kpt. Szczęsny, "autorzy" drugiego zestrzelenia dla 317 Dywizjonu.
Sierż. Kazimierz Sztramko przy Hurricanie.
Por. Piotr Ostaszewski-Ostoja przy śmigle Spitfire'a VB.
Kpr. Władysław Brzózkiewicz, opiekujący się Spitfirem ppor. Stanisława Bochniaka - "Halą" - i na zdjęciu pozujący przy nim.
Por. Tadeusz Kratke na skrzydle Spitfire'a V. Na kadłubie widoczne godło "Wilniuków".
Spitfire V w towarzystwie mew. Exeter, wrzesień 1941 r.
Piesek na rękach sierż. Stanisława Brzeskiego, asa myśliwskiego 317 Dywizjonu (w czasie służby u "Wilniuków" uzyskał wynik 5-1-1).
"Wilniacy" z pieskami, od prawej: S. Bochniak, M. Trzebiński, F. Martini.
Ppor. Witold Łanowski.
Samolot mjr. pil. Stefana Janusa (dowódcy I Skrzydła Myśliwskiego) pokryty wiadomościami od 315 Dywizjonu dla lotników z Northolt. Woodvale, lato 1942 r.
Lekarz dywizjonu, kpt. Stefan Knappe.
Mechanik W. Szarejko w kabinie Spitfire'a V JH-L.
Grupowe zdjęcie 317 Dywizjonu (piloci i mechanicy) wykonane podczas dowodzenia dywizjonem przez kpt. Skalskiego (30 kwietnia - 8 listopada 1942 r.).
Spitfire JH-Y w locie z Northolt w maju 1942 r.
Piloci 317 Dywizjonu w Dniu Flagi Stanów Zjednoczonych, od lewej stoją: mechanik Skorulski trzymający flagę USA, Stanisław Bochniak, Piotr Kuryłłowicz, Stanisław Elmerych, Stanisław Brzeski, Lech Xiężopolski, Stanisław Łukaszewicz, Jerzy Mencel, Marian Trzebiński, Stanisław Skalski, Przesław Sadowski, Adam Kolczyński, Roman Hrycak, mechanik Elgin Scott trzymający polską flagę, Kazimierz Rutkowski, Ryszard Lewczyński; na skrzydle od lewej: Piotr Hanzelka. Kazimierz Sztramko, Jan Malinowski, Zygmunt Słomski. 14 czerwca 1942 r., Northolt.
Por. Stanisław Bochniak w towarzystwie uroczej WAAF-ki. Kirton-in-Lindsey, wiosna 1943 r.
Msza odprawiana przez ks. bp. Józefa Gawlinę z okazji święta 317 Dywizjonu. Po mszy odbyło się uroczyste wmurowanie wotum polskich lotników w Katedrze Westminsterskiej w Londynie. Northolt, 16 marca 1944 r.
Uszkodzony dnia 21 maja 1944 r. Spitfire IX, którego pilotem był wówczas kpt. Florian Martini.
Od lewej: por. Adam Kolczyński i por. Edward Jaworski przy Spitfirze IX. Lotnisko Chailey.
Por. Edward Jaworski przy JH-Z. Chailey, maj 1944 r.
Piloci 317 Dywizjonu na lotnisku Chailey, maj 1944 r.
Fikcyjne oznaczenia zniszczonych celów namalowane na burcie Spitfire'a przekazanego po zakończeniu II wojny światowej do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Jeden z "późnych" pilotów 317 Dywizjonu, sierż. Kazimierz Becher przy Spitfirze z napisanym kredą imieniem siostry "Roma".
Plut. Bolesław Stępniewski z personelu naziemnego koło Spitfire'a XVI z kroplową owiewką. Lotnisko Ahlhorn, początek 1946 r.
Dwa przekazane do Polski Spitfire'y Dywizjonów 317 (z przodu) i 302 (w tle), prezentowane w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie zimą 1945-1946 r.
Kapitanowie Czesław Śnieć, Edward Jaworski (obaj m.in. 317 Dywizjon) oraz Erazm Wardziński (302 Dywizjon).
Podchorąży Leon Watorowski (w środku) w towarzystwie dwóch rosłych kolegów z armii, jeszcze przed przeniesieniem do Polskich Sił Powietrznych. Pilot ten zginął w stopniu oficerskim w 317 Dywizjonie 8 grudnia 1944 r.
Oryginalny Spitfire VB z 317 Dywizjonu podczas pokazów lotniczych Shoreham Airshow 21 sierpnia 2011 r.
Samolot ten, oznaczony literami JH-C (BM597), podczas kołowania...
...w czasie wznoszenia po starcie...
...i w powietrzu.
Nekrolog wybitnego pilota 317 Dywizjonu "Wileńskiego, por. Mieczysława Adamka zamieszczony w "Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza" z 1 czerwca 1944 r.
Odznaka 317 Dywizjonu Myśliwskiego "Wileńskiego" nadana chor. mech. pokł. Józefowi Zubrzyckiemu.