Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

308 Dywizjon Myśliwski "Krakowski"

Piloci pierwszego składu 308 Dywizjonu: ppor. Jerzy Wolski (z lewej) i por. Władysław Chciuk. W tle widoczny jest Hurricane I (zdjęcia tych samolotów w barwach tej jednostki należą do rzadkości). Baginton, koniec 1940 r.
Piloci 308 Dywizjonu na tle Hurricane'a I ZF-U. Drugi od lewej kpt. Stefan Łaszkiewicz, trzeci od lewej ppor. Bronisław Skibiński. Baginton, koniec 1940 r.
Przy kabinie Hurricane'a I pozują ppor. Stanisław Wandzilak (z lewej) oraz ppor. Feliks Szyszka. Baginton, koniec 1940 r.
Piloci w większości z pierwszego składu 308 Dywizjonu. Od lewej, na dole: ppor. Feliks Szyszka, ppor. Stanisław Wandzilak, kpt. Walerian Jasionowski, kpt. Mieczysław Wiórkiewicz, ppor. Erwin Kawnik; w środkowym rzędzie: ppor. Bronisław Skibiński, por. Władysław Grudziński, ppor. Ryszard Koczor, plut. Paweł Kowala, plut. Stanisław Piątkowski; najwyższy rząd: por. Stanisław Wielgus, nierozpoznany, plut. Władysław Majchrzyk, plut. Mieczysław Parafiński, kpt. Franciszek Gomuliński (oficer techniczny). Baginton, listopad-grudzień 1940 r.
Spitfire VB ZF-H AB968 plut. pchor. Tadeusza Schiele (z lewej strony) z godłem "Wielkiej Niedźwiedzicy" (przedstawiającej na niebieskim tle część tego gwiazdozbioru - Wielki Wóz).
Ks. kpt. Mikołaj Sasinowski, kapelan bazy RAF Syerston (tj. 304 i 305 Dywizjonu), podczas wizyty z nabożeństwem w 308 Dywizjonie. Przed polowym ołtarzem widoczne jest duże godło Dywizjonu "Krakowskiego". Hutton Cranswick, 24 czerwca 1942 r.
Ppor. Tadeusz Stabrowski w kabinie Spitfire'a, na jego mundurze widoczna odznaka Dywizjonu "Krakowskiego", w którym służył od 23 września 1941 r. do swej śmierci 11 marca 1943 r. (na fotografii pilot siedzi w kabinie maszyny 317 Dywizjonu).
Grupowe zdjęcie "Krakusów" przy Spitfirze V, 1943 r.
Personel naziemny przy Spitfirze IX. Trzeci od prawej stoi elektryk st. szer. Czesław Ciotuszyński. 1943 r.
Piloci 308 Dywizjonu przy Spitfirze IX, zdjęcie wykonane w maju 1944 r. w Chailey.
Por. Jan Kurowski przy Spitfirze IX. Chailey, maj 1944 r.
Por. Bronisław Mach w kabinie Spitfire'a IX. Chailey, maj 1944 r.
Pozujący przed Spitfirem LF.IX ZF-K (MJ467) personel naziemny 308 Dywizjonu (służący w 6308 Eszelonie Obsługowym) na jednym z lotnisk polowych latem 1944 r. Wśród nich są radiomechanik plut. Antoni Witkowski (pierwszy z prawej) oraz mechanik płatowcowy plut. Tadeusz Cedrowski (stoi za kadłubem jako drugi od lewej, opierając się wyprostowanymi rękoma o kadłub).
Por. Wacław Chojnacki przy Spitfirze IX ZF-A z podwieszonymi bombami. Jesień 1944 r.
Odpoczynek przy stogu siana niedaleko jednego z polowych lotnisk na kontynencie.
Mechanik Kazimierz Załuski pomaga por. Wacławowi Stańskiemu usadowić się w kabinie. Z lewej strony widać namalowane na kadłubie bombki - każda oznaczała jeden lot na bombardowanie z lotu nurkowego.
Spitfire IX zimą 1944 r. - z lewej por. Wacław Stański, z prawej żołnierz personelu naziemnego.
Zwycięscy piloci 308 Dywizjonu przy skrzydle jednego z zestrzelonych nad Gandawą 1 stycznia 1945 r. Focke-Wulfów, od lewej: por. Tadeusz Szlenkier, plut. Stanisław Breyner, plut. Jerzy Główczewski, sierż. Rajmund Kaniok, plut. Józef Stanowski oraz plut. Zygmunt Soszyński.
Inna fotografia z Nowego Roku 1945 - por. Tadeusz Szlenkier przy wraku zestrzelonego przez siebie Focke-Wulfie.
Por. Wacław Stański w battledressie z zatkniętymi w cholewy butów lotniczych mapami.
Porucznicy Wacław Stański i Tadeusz Schiele (z prawej) przy beczkach holenderskiego piwa Amstel.
Grupowa fotografia wykonana podczas szkolenia strzeleckiego w bazie RAF Fairwood Common w Walii pod koniec kwietnia 1945 r. W górnym rzędzie od lewej: kpr. Józef Witkowski, plut. Bogdan Strobel, kpr. Józef Knap, kpr. Konstanty Jasiński, sierż. Wiktor Karasiński, por. Eugeniusz Haeberle, ppor. Sławomir Kowalski. Środkowy rząd od lewej: por. Kazimierz Kozak, kpr. Bogusław Kasprowiak, plut. Konstanty Kujbida, ppor. Ludwik Mikołajczak, ppor. Henryk Mermel, por. Tadeusz Szlenkier, ppor. Henryk Krakowian. Dolny rząd od lewej: oficer RAF, oficer RAF, kpt. Stanisław Bochniak (dowódca eskadry "B"), oficer RAF, kpt. Karol Pniak (dowódca dywizjonu), oficer RAF, por. Zbigniew Kobierzycki.
W czasie drogi przez Niemcy polscy żołnierze zdobywali wiele trofeów wojennych - tutaj prawdopodobnie mechanicy 308 Dywizjonu z hitlerowską flagą.
Por. Stański i Barbara Sławińska, uczestniczka powstania warszawskiego, wyzwolona z niewoli (obóz w Oberlangen) przez żołnierzy 1 Dywizji Pancernej.
Piloci "Krakowskiego" - kpt. Józef Mierzejewski (z lewej) oraz por. Tadeusz Schiele.
Trójka pilotów Dywizjonu "Krakowskiego" pozuje przy Jeepie Willysie, od lewej: kpr. Ludwik Kuczyński, ppor. Krakowian, sierż. Wacław Korwel. Belgia, zima 1944-1945 r.
Ppor. Henryk Krakowian - w 308 Dywizjonie wykonał 47 lotów bojowych.
Spitfire'y XVI, egzemplarz ZF-U z owiewką starszego typu, a stojący za nim ZF-E - nowego. 1945 r.
Kpt. Jaworski przy charakterystycznym, malowanym na czarno kołpaku i śmigle samolotów 2 Tactical Air Force.
Dowódca jednej z eskadr, kpt. Edward Jaworski w kabinie Spitfire'a XVI bez kroplowej owiewki. Hethel, koniec 1946 r.
W kabinie kołującego Spitfire'a XVI ZF-P (TD317), kpt. Stanisław Bochniak (dowódca eskadry "A"). Ahlhorn, 1946 r.
Od lewej: por. Włodzimierz Link, kpt Józef Mierzejewski i kpt. Stanisław Bochniak przed Spitfirem XVI ZF-P (TD317). Ahlhorn, 1946 r.
Trzej kapitanowie, od lewej: Czesław Śnieć, Edward Jaworski i Tomasz Rzyski przy wraku znalezionego w okupowanych Niemczech Ju 88.
Lotnicy 308 Dywizjonu w roli piłkarzy, od lewej: Stanisław Bochniak, Bolesław Jedliczko, Henryk Krakowian. Ahlhorn, 1946 r.
Grupowa fotografia w Ahlhorn. W środku, od lewej: kpt. Ignacy Olszewski (dowódca 308 Dywizjonu), kpt. Tadeusz Sawicz (przedostatni dowódca I Skrzydła Myśliwskiego) oraz mjr Wacław Król (ostatni dowódca I Skrzydła Myśliwskiego).
Ostatnia, pożegnalna kolacja przed rozformowaniem 308 Dywizjonu w hotel "Madeira" w Falmouth, 13 stycznia 1947 r.
Kpt. Kazimierz Budzik z odznaką 308 Dywizjonu. Na mundurze widoczne także dystynkcje kapitana, gapa i angielskie "wings" oraz odznaczenia.
Nekrolog por. pil. Olgierda Ilińskiego, poległego w locie bojowym 16 sierpnia 1943 r. Ukazał się w "Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza" w sierpniu 1944 r.
Okładka legitymacji wojskowej kpr. Czesława Zawadzkiego, kancelisty 308 Dywizjonu.
Legitymacja wojskowa kpr. Czesława Zawadzkiego, kancelisty 308 Dywizjonu.
Fragment log-booka st. sierż. Wacława Korwela z odnotowanymi dwoma zestrzeleniami z dnia 10 sierpnia 1944 r.
Pieczęć dywizjonu.
Odznaka 308 Dywizjonu Myśliwskiego "Krakowskiego" nadana mjr. pil. Stefanowi Janusowi.