Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

306 Dywizjon Myśliwski "Toruński"

Serwisowany przez mechaników Hurricane I UZ-V (V7118). Ternhill, marzec 1941 r.
Ta sama maszyna co na zdjęciu obok przetaczana przez mechaników. Ternhill, marzec 1941 r.
Z lewej strony zaparkowany Hurricane 306 Dywizjonu. Dobrze widoczny charkterystyczny dla "Toruniaków" sposób malowania szachownicy i liter kodowych.
Studiują mapę (od lewej): sierż. Otto Pudrycki, sierż. Leon Kosmowski, por. Władysław Nowak, kpt. Tadeusz Rolski, lotnisko Ternhill.
Kpt. Władysław Nowak, pierwszy pilot 306 Dywizjonu, który uzyskał pewne zestrzelenie (wówczas jako porucznik) - stało się to 12 maja 1941 r. o godz. 1:15 w nocy nad Londynem, a ofiarą był He 111.
Por. Zdzisław Radomski jako pilot 306 Dywizjonu w locie bojowym 27 sierpnia 1941 r. stracił rękę. Potem służył w naziemnej stacji naprowadzania (operations room) Dywizjonów 307 i 317.
Spitfire IIB UZ-N (P8342) z uszkodzonym 29 sierpnia 1941 r. usterzeniem.
Por. Stanisław Skalski służył w 306 Dywizjonie dokładnie rok: od 1 marca 1941 r. do 1 marca 1942 r., uzyskując w tym okresie cztery pewne zestrzelenia.
Eskadra "B", początek 1942 r., w środku jej dowódca, por. Stanisław Skalski.
Kpt. Tadeusz Czerwiński i por. Stanisław Skalski z polskim godłem.
Plut. Marcin Machowiak w kabinie Spitfire'a UZ-S, lato 1941 r.
Por. Kazimierz Rutkowski.
Msza z okazji święta 306 Dywizjonu, będącego zarazem drugą rocznicą istnienia jednostki. Ołtarz, przy którym odprawiano mszę, został tradycyjnie ustawiony między dwoma samolotami, w tym wypadku niedawno otrzymanymi Spitfire'ami IX. Northolt, 4 września 1942 r.
Fotografia pilotów 306 Dywizjonu po spotkaniu z ojcem Justynem Figasem, prowincjałem zakonu franciszkanów i działaczem polonijnym z Buffalo w Stanach Zjednoczonych. Od lewej: plut. Zygmunt Rozworski, kpr. Mieczysław Lurzyński, nierozpoznany, sierż. Witold Krupa, ppor. Jerzy Polak (na skrzydle), por. Olgierd Sobiecki, o. Figas, por. Antoni Krąkowski (na silniku), kpt. Kazimierz Rutkowski, ks. mjr Antoni Miodoński (szef duszpasterstwa PSP), sierż. Jan Śmigielski (na skrzydle), por. Jan Kurowski, ppor. Józef Jeka, por. Sergiusz Szpakowicz (na skrzydle), ppor. Grzegorz Sołogub, ppor. Władysław Potocki (na skrzydle), ks. kpt. Walenty Nowacki (kapelan bazy RAF Northolt), plut. Arkadiusz Bondarczuk i por. Józef Gil. Northolt, 24 września 1942 r.
Inne ujęcie z wizyty w 306 Dywizjonie ojca Justyna Figasa. Na ziemi od prawej: Józef Żulikowski, por. Józef Gil, plut. Arkadiusz Bondarczuk, ks. kpt. Walenty Nowacki, ppor. Grzegorz Sołogub, por. Jan Kurowski, ks. mjr Antoni Miodoński, o. Figas, por. Olgierd Sobiecki, nierozpoznany, kpr. Mieczysław Lurzyński, sierż. Witold Krupa, plut. Zygmunt Rozworski. Na samolocie od prawej: ppor. Władysław Potocki, ppor. Józef Jeka, ppor. Jerzy Polak (zasłonięty), por. Sergiusz Szpakowicz, sierż. Jan Śmigielski, por. Antoni Krąkowski. Northolt, 24 września 1942 r.
Ppor. Władysław Potocki (z prawej) żartujący z kapelanem bazy RAF Northolt ks. kpt. Walentym Nowackim (w środku na dole). Z lewej strony por. Grzegorz Sołogub, na skrzydle (od lewej) ppor. Jerzy Polak, por. Sergiusz Szpakowicz i por. Antoni Krąkowski (na górze). Northolt, 24 września 1942 r.
Od lewej: kpt. Piotr Ostaszewski-Ostoja i dowódca "Toruniaków", por. Kazimierz Rutkowski - Northolt, 1942 r. Ten drugi na piersi ma odznakę 306 Dywizjonu, na rękawie dystynkcje Squadron Leadera, natomiast na kołnierzu jeszcze dwie gwiazdki porucznika.
Por. Stanisław Marcisz, ppor. Jerzy Polak, ppor. Zygmunt Jeliński, ppor. Władysław Potocki, por. Edmund Krzemiński, por. Emil Landsman. Northolt, przypuszczalnie 17 sierpnia 1942 r.
Przy Spitfirze F.IX UZ-T (BS459), od lewej na ziemi: por. Sergiusz Szpakowicz, sierż. Jan Śmigielski, por. Stanisław Kędzierski, kpr. Władysław Śliwiński, plut. Stefan Czachla; na skrzydle: por. Zdzisław Langhamer, ppor. Grzegorz Sołogub; stoją: ppor. Władysław Potocki, ppor. Zygmunt Jeliński, por. Bohdan Arct, kpr. Edward Martens. Jesień 1942 r.
Personel latający i naziemny Dywizjonu "Toruńskiego" sfotografowany 9 października 1942 r. z okazji wykonania setnego lotu "sweep" - na wymiatanie.
Piloci przy Spitfirze IX. W środku - z ceramiczną kaczką, symbolem 306 Dywizjonu - kpt. Kazimierz Rutkowski, dowodzący jednostką od sierpnia 1942 r. do marca 1943 r.
Spitfire F.IX UZ-Ż (BS456) kpt. Józefa Żulikowskiego, sfotografowany w Northolt 16 listopada 1942 r.
Spód i podwozie Spitfire'a F.IX UZ-Ż (BS456). Widoczny dodatkowy zbiornik paliwa pod kadłubem.
Ppor. Henryk Pietrzak odbiera gratulacje od mjr. Stefana Janusa po jubileuszowym, pięćsetnym zestrzeleniu dla PSP, które uzyskał 31 grudnia 1942 r. Pozostali, od lewej: pierwszy plut. Franciszek Tomczak, trzeci ppor. Zygmunt Jeliński (zasłania plut. Jana Pomietlarza), piąty plut. Antoni Kępczyński, siódmy G/Cpt Alfred G. Adnams (komendant bazy RAF Northolt).
Ppor. Władysław Śliwiński (na skrzydle) oraz por. Władysław Potocki.
Wizyta Naczelnego Wodza gen. Kazimierza Sosnkowskiego w 133 Skrzydle Myśliwskim, który na zdjęciu ściska dłoń dowódcy "Toruniaków", kpt. Stanisława Łapki. Na lewo od niego stoją S/Ldr Charlton Haw (dowódca 129 Dywizjonu Myśliwskiego RAF; 129 Squadron) oraz kpt. Eugeniusz Horbaczewski (dowódca 315 Dywizjonu), zaś za Sosnkowskim widać mjr. Stanisława Skalskiego, dowódcę 133 Skrzydła. Coolham, 26 maja 1944 r.
Mustang III UZ-V z pasami inwazyjnymi. Lotnisko Ford, koniec czerwca 1944 r.
Kolejny Mustang III UZ-U, tym razem pomalowany w pasy o zmniejszonej powierzchni.
Mustang III UZ-K (FX958) bez kamuflażu, w naturalnym kolorze duralu. 1945 r.
Nierozpoznany pilot siedzący w kabinie Mustanga III w naturalnej barwie duralu. W tle Mustang III UZ-D (FX994) z widocznym elementem identyfikacyjnym - pomalowaną na czerwono końcówką kołpaka śmigła. Wrzesień 1945 r.
Grupowa fotografia pilotów 306 Dywizjonu Myśliwskiego "Toruńskiego". W środku (z papierosem) dowódca "Toruniaków", kpt. Józef Jeka. Coltishall, 24 kwietnia 1946 r.
Portret kpt. Zdzisława Langhamera autorstwa Sławy Sadłowskiej.
Plut. Edward Hanka, służący w 306 Dywizjonie od 29 sierpnia 1944 r. do 6 stycznia 1945 r.
Legitymacja do odznaki dywizjonu należąca do sierż. pchor. pil. Edwarda Hanki, służącego u "Toruniaków" od 29 sierpnia 1944 r. do 6 stycznia 1945 r.
Odznaka 306 Dywizjonu Myśliwskiego "Toruńskiego".