Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

304 Dywizjon Bombowy "Ziemi Śląskiej"

Piosenka o trzysta czwartym

Naszym światem są szare Biskaje,
naszym domem biały grat.
Co dzień pocztą nam baza nadaje
kogo rekin będzie jadł.

Albo kula zbiorniki przebije,
albo Niemiec wodę będzie pił!
Bo to - bracie - raz tylko się żyje,
kiedyż będziesz Niemca bił?

Więc gdy usłyszysz - wytropisz,
gdy zobaczysz - zatopisz,
jeszcze jedną łajdacką U-boat!

Władysław Rysy, por. obs. (muzyka)
Stanisław Pężko (ps. Kotwicz), por. (słowa)