Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

300 Dywizjon Bombowy "Ziemi Mazowieckiej"

Wsiadająca do Battle'a I BH-E (L5427) trzyosobowa załoga. Bramcote, 7 sierpnia 1940 r.
Spotkanie Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego z królem Anglii Jerzym VI na lotnisku 300 Dywizjonu Bramcote, 20 sierpnia 1940 r.
Przelot dwunastu Battle'ów 300 Dywizjonu. Bramcote, 20 sierpnia 1940 r.
Przy Battle'u I, od lewej: sierż. strz. Albin Socha, sierż. strz. Henryk Kudełko i plut. strz. Walerian Sosiński.
Podoficerowie 300 Dywizjonu sfotografowani pod koniec 1940 r. lub na początku 1941 r.
Od lewej: por. obs. Czesław Dej, sierż. strz. Alfons Kowalski, ppor. obs. Nikodem Koziński przed ołtarzem w hangarze bazy RAF Swinderby, 1941 r.
Załoga sierż. pil. Piotra Nowakowskiego zmierza ku Wellingtonowi, pierwsza połowa 1941 r.
Załogi biorące udział w pierwszym nalocie na Berlin (23/24 marca 1941 r.) przed hangarem w Swinderby. Górny rząd od lewej: sierż. strz. Julian Talkowski, sierż. rtg. Alfons Kowalski, sierż. rtg. Tadeusz Bączak, sierż. strz. Jan Jabłoński, sierż. pil. Kazimierz Szymanowski, sierż. strz. Aleksander Suczyński, sierż. pil. Józef Kuflik, ppor. obs. Nikodem Koziński, sierż. rtg. Marian Sztul, sierż. rtg. Jan Artymiuk, sierż. rtg. Tadeusz Świdziński. Dolny rząd od lewej: kpt. strz. Edmund Jura, sierż. strz. Edmund Rygiel, sierż. pil. Czesław Dziekoński, por. obs. Roman Miarczyński, sierż. pil. Piotr Nowakowski, ppłk pil. Wacław Makowski, kpt. pil. Romuald Suliński, por. obs. Czesław Dej, sierż. rtg. Antoni Żychowski, por. obs. Władysław Rogalski, sierż. rtg. Jan Bieżuński.
Lotnik w kabinie Wellingtona z naniesionymi bombkami-oznaczeniami celu: łącznie jest ich 23.
Plut. strz. Walerian Sosiński (z prawej) oraz mechanik podpisują kredą bomby, umieszczając na nich "dedykacje" ("PRESENT FOR HITLER", "ZA WARSZAWĘ").
Przy Wellingtonie IC BH-T (R1211) załoga, w górnym rzędzie od lewej: przedni strzelec sierż. Michał Kraus, sierż. obs. Bolesław Sobieszczuk, por. pil. Tadeusz Jasiński (dowódca załogi), ppor. pil. Stanisław Boczkowski, sierż. rtg. Władysław Łapot; w dolnym rzędzie od lewej: drugi sierż. Tadeusz Satara; trzeci - z psem - tylny strzelec sierż. Józef Szczepański (pozostali na zdjęciu to żołnierze obsługi technicznej). Hemswell, 1941 r.
Załoga por. pil. Tadeusza Jasińskiego przed Wellingtonem IC BH-T (R1211) z napisem fundacyjnym "Assam Bomber I". Widoczne obok oszklenia wieżyczki godło - nietoperza - zaprojektował przedni strzelec załogi, sierż. Michał Kraus. Klęczy sierż. Tadeusz Satara. Hemswell, 1941 r.
Wellington IC BH-L (X3175) sfotografowany z pozującymi przy nim lotnikami 300 Dywizjonu. Stoją (od lewej): sierż. rtg. Franciszek Szuba, por. obs. Adam Męciński, por. pil. Jan Michałowski, por. obs. Józef Morawiak, sierż. pil. Michał Leszkiewicz. Siedzą mechanicy (od lewej): kpr. Zygmunt Wołczek, Karol Kuch i Jerzy Harasimowski. Zdjęcie wykonano najprawdopodobniej w połowie (czerwiec-lipiec) 1941 r.
Kpr. Zygmunt Wołczek (z lewej) wraz z nierozpoznanym kolegą na tle Wellingtona IC, najprawdopodobniej BH-L (X3175), który wykonał w 300 Dywizjonie około 30 lotów bojowych.
Przednia część kadłuba Wellingtona IC BH-L (X3175).
Późniejszy dowódca Dywizjonu "Ziemi Mazowieckiej" mjr obs. Władysław Dukszto przed Wellingtonem IV (Z1250). Fotografia przedstawia samolot jeszcze bez liter kodowych, potem pojawiły się na nim oznaczenia BH-N. Hemswell, koniec 1941 r.
Sierż. strz. Franciszek Bay, tu pozujący na tle Wellingtona IV, był jednym z najstarszych latających bojowo lotników 300 Dywizjonu. W chwili śmierci miał 44 lata.
Załoga por. pil. Bolesława Klechy (drugi od lewej) przed Wellingtonem IV z nienamalowanymi jeszcze literami kodowymi. Hemswell, koniec 1941 r.
Jeden z Wellingtonów 300 Dywizjonu z wymalowanymi oznaczeniami 30 bombardowań oraz godłem Goofy'ego, postaci z kreskówek Disney'a. 1941-1942 r.
Mjr pil. Romuald Suliński (w środku) w otoczeniu innych lotników 300 Dywizjonu. Zdjęcie wykonano przypuszczalnie zimą 1941-1942.
Przed Wellingtonem IV stoją od lewej: kpt. obs. Jan Orsza-Matysek, plut strz. Walerian Sosiński i nierozpoznany. Przełom lat 1941-1942.
Kpt. pil. Mieczysław Wolański oparty o kadłub Wellingtona IV. Hemswell, 1941-1942 r.
Dekoracja mjr. pil. Romualda Sulińskiego, dowódcy 300 Dywizjonu, brytyjskim Distinguished Flying Cross. Hemswell, 2 stycznia 1942 r.
Mjr pil. Romuald Suliński (z prawej) i mechanik przed Wellingtonem IV. Hemswell, pierwsza połowa 1942 r.
Personel latający 300 Dywizjonu przy Wellingtonie IV BH-S (R1715). Na samolocie widoczne oznaczenia 33 lotów bojowych oraz godło indywidualne wzorowane na godle przedwojennej 11 Eskadry Liniowej. Ingham, lato 1942 r.
Inny Wellington IV - BH-K (Z1320). Na samolocie widoczne jest godło w postaci gwiazdozbioru Krzyża Południa, będące pozostałością z czasów, gdy maszyna ta służyła w 458 Dywizjonie Bombowym RAAF (458 Squadron), a także oznaczenie 41 lotów bojowych. Od lewej stoją: por. Narcyz Krupowicz (oficer techniczny 300 Dywizjonu), por. pil. Tadeusz Jasiński, nierozpoznany, por. Bolesław Solak (oficer techniczny ds. radarów), por. obs. Zygmunt Szymański, nierozpoznany, por. pil. Stefan Hałłas, kpt. pil. Mieczysław Wolański (dowódca eskadry "A"), dwóch nierozpoznanych. Ingham, lato 1942 r.
Lotnicy 300 Dywizjonu po dekoracji Krzyżami Walecznych. Pierwszy z prawej plut. rtg. Bernard Szulc. Hemswell lub Ingham, 1942 r.
Dekoracja lotników 300 Dywizjonu Krzyżami Walecznych. Od lewej stoją: ppor. pil. Stanisław Boczkowski, sierż. strz. Franciszek Bay, plut. pil. Edward Ekiert oraz dwóch nierozpoznanych.
Kolorowa fotografia przedstawiająca obsługiwanego Wellingtona IV BH-L (Z1398) w Ingham, czerwiec 1942 r.
Słynny Wellington IV BH-Z "Z jak Zośka" (Z1407), który powrócił z nalotu na Bremę z całkowicie spalonym płóciennym poszyciem kadłuba (stało się to nocą z 4 na 5 września 1942 r.). Samolot idealnie wylądował w bazie Ingham, a żaden z członków załogi nie odniósł poważniejszych obrażeń.
Wellington IV BH-Z "Z jak Zośka" (Z1407) sfotografowana z drugiej strony.
Załoga "Zośki", od lewej: st. sierż. strz. Józef Tomiec, ppor. strz. Zbigniew Brzeziński, ppor. pil. Stanisław Machej, chor. rtg. Klemens Muszyński, kpt. obs. Bolesław Biliński.
Sierż. pil. Jan Cholewa - lotnik 300 Dywizjonu i późniejsza legenda 1586 Eskadry do Zadań Specjalnych - dekorowany przez gen. Mariana Kukiela Krzyżem Walecznych po raz drugi. Hemswell, 1 lipca 1943 r.
Sierż. rtg. Bernard Szulc dekorowany przez gen. Mariana Kukiela Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Hemswell, 1 lipca 1943 r.
Dekoracja lotników 300 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Mazowieckiej" i 305 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Wielkopolskiej" przez gen. Mariana Kukiela. Ingham, 1 lipca 1943 r.
Lotnicy 300 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Mazowieckiej" i 305 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Wielkopolskiej" po dekoracji Krzyżami Srebrnymi Orderu Wojennego Virtuti Militari na lotnisku w Ingham 1 lipca 1943 r. Drugi od lewej kpt. obs. Zbigniew Goetzlik, pierwszy z prawej sierż. Bernard Szulc.
Wellington X BH-G (HZ376) w locie nad bazą Hemswell wiosną 1943 r.
Wellingtony X z 300 Dywizjonu. Na samolocie na pierwszym planie namalowane jest pod szachownicą godło - krasnal. Hemswell, późna wiosna 1943 r.
Wellingtony 300 Dywizjonu w powietrzu, w przelocie nad bazą.
Mechanik sierż. Orłowski przy wieżyczce Wellingtona X (HF557), 1943 r.
Przed Wellingtonem X BH-Z stoją od lewej: plut. rtg. Józef Zawistowski, dwóch nierozpoznanych, plut. bomb. Cezary Kowalski, nierozpoznany, kpt. pil. Jakub Spychała, plut. strz. Marian Kosmalski. 1943 r.
Załoga plut. pil. Bolesława Urama (sierż. pchor. bomb. Wiktor Krzyszkowski, sierż. pchor. obs. Alfred Grześlowski, sierż. pchor. rtg. Michał Kułagin - drugi od prawej - i sierż. strz. Eugeniusz Kłak) sfotografowana przed Wellingtonem X BH-U "U for Uncle" (HF697) 10 lutego 1944 r.
Lancaster I BH-D (LM488) sfotografowany w locie 25 kwietnia 1944 r.
Załoga por. pil. Jerzego Różańskiego (pierwszy z prawej). Wszyscy ci lotnicy polegli wkrótce po wykonaniu fotografii, nocą z 12 na 13 czerwca 1944 r. w nalocie na Gelsenkirchen.
Przód kadłuba jednego z Lancasterów z wymalowanymi zwycięstwami (1 samolot zestrzelony i 1 uszkodzony), oznaczeniami 30 lotów bojowych oraz mottem "Facta NON Verba" ("Czyny NIE Słowa"). Widać także gołąbka oraz flagi kilku państw, w tym Polski.
Zdjęcie nosa Lancastera BH-F (LL804) mjr. pil. Teofila Pożyczki, koniec 1944 r.
Żołnierze obsługi naziemnej pozujący przed dywizjonowym dwusilnikowym Oxfordem. Kpr. Leon Langowski z prawej. Faldingworth, 1944-1945 r.
Grupka personelu naziemnego 300 Dywizjonu przed Lancasterem BH-K. Pierwszy z lewej kpr. Leon Langowski, w czasie wojny służący pod pseudonimem Jan Górski. Faldingworth, 1944-1945 r.
Oficer wywiadowczy por. Alicja Włyńska spisuje meldunek rozmawiając z załogą Lancastera z 300 Dywizjonu, która wróciła z lotu bojowego nad Bremę. Wśród lotników od lewej: sierż. obs. Franciszek Franczak, nierozpoznany, kpt. obs. Aleksander Bielecki (oficer wywiadowczy), plut. mech. pokł. Hieronim Stawicki, nierozpoznany, por. pil. Tadeusz Wierzbowski. Faldingworth, 23 marca 1945 r.
Wykonana z pokładu Lancastera I BH-E (SW279) fotografia bombardowania Bremy. Zdjęcie zrobiła załoga por. pil. Tadeusza Wierzbowskiego podczas dziennego nalotu 23 marca 1945 r.
Zbrojmistrze 300 Dywizjonu w towarzystwie polskiej WAAF-ki przy 4000-funtowej bombie typu "cookie" (ciasteczko) i Lancasterze. Faldingworth, wczesna wiosna 1945 r.
Załoga przy Lancasterze z 300 Dywizjonu niedługo przed zakończeniem wojny. Faldingworth, wiosna 1945 r.
Załoga por. pil. Tadeusza Wierzbowskiego (stoi w środku; pierwszy z lewej stoi plut. bomb. Czesław Blicharski) przed bombowcem BH-E "E for Easy" (SW279). Na samolocie widać zamalowane litery kodowe dywizjonu brytyjskiego.
Zdjęcie lotnicze zbombardowanego Berchtesgaden wykonane 25 kwietnia 1945 r. przez załogę kpt. pil. Józefa Pruszyńskiego z pokładu Lancastera I BH-E (SW279).
Lancaster BH-V (NG265) na lotnisku Faldingworth, maj 1945 r. W okresie tym latała na nim regularnie załoga por. pil. Tadeusza Wierzbowskiego.
Załoga BH-V (NG265) wysiada z samolotu po powrocie z Belgii (lot z transportem jeńców). Z prawej mechanik, przy drabince plut. bomb. Blicharski, z lewej strony polska WAAF-ka. 23 maja 1945 r., Faldingworth.
Przy Lancasterze BH-V (NG265) od lewej: nierozpoznany, plut. strz. Józef Sołtys, plut. rtg. Jan Krzewiński, por. pil. Tadeusz Wierzbowski, plut. mech. pokł. Hieronim Stawicki, por. bomb. Franciszek Długajczyk, plut. bomb. Czesław Blicharski, sierż. obs. Franciszek Franczak. Faldingworth, maj 1945 r.
Od lewej: plut. rtg. Edward Karbowy, ppor. bomb. Wiktor Pietkuń, sierż. pil. Marian Matejski, por. obs. Zbigniew Sajkiewicz, sierż. mech. pokł. Zygmunt Stępniak, kpr. strz. Kazimierz Walczewski przy Lancasterze BH-S (PD379).
Wizyta Naczelnego Wodza, gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego w Faldingworth. Na zdjęciu towarzyszy mu komendant bazy, płk pil. Robert Beill. Druga połowa 1945 r.
Naczelny Wódz gen. Bór-Komorowski w towarzystwie dowódcy Sił Powietrznych, gen. Mateusza Iżyckiego, z wizytą w dywizjonie. Wspólnie oglądają 1000 funtową bombę ze stosownym opisem wykonanym kredą ("1000-funtówka wyprodukowana w Anglii, zrzucono 3112"). Z prawej w czarnych beretach żołnierze orkiestry wojskowej 1 Korpusu Polskiego.
Defilada polskich WAAF-ek z Pomocniczej Lotniczej Służby Kobiet w Faldingworth. Zdjęcie wykonano przypuszczalnie podczas wizyty w 300 Dywizjonie Naczelnego Wodza, gen. Bora-Komorowskiego.
Sierż. pil. Marian Matejski za sterami Lancastera.
Nierozpoznany pilot 300 Dywizjonu za sterami Lancastera.
Panoramiczna fotografia personelu naziemnego 300 Dywizjonu na tle hangaru ze stojącym w nim Lancasterem. W pierwszym rzędzie (od lewej) 16 mjr pil. Bolesław Jarkowski, w drugim rzędzie 15 plut. Mieczysław Zaborski oraz 22 st. sierż. Jan Czwojdrak. Faldingworth, wrzesień 1945 r.
Personel latający 300 Dywizjonu sfotografowany w Faldingworth we wrześniu 1945 r. W dolnym rzędzie, 15 od lewej siedzi dowódca jednostki mjr. pil. Bolesław Jarkowski.
Polscy lotnicy i Lancaster - w tym ujęciu doskonale widać, jakimi kolosami były czterosilnikowe bombowce. Od lewej: por. obs. Zbigniew Sajkiewicz, sierż. mech. pokł. Zygmunt Stępniak, plut. rtg. Edward Karbowy, ppor. bomb. Wiktor Pietkuń, kpr. strz. Kazimierz Walczewski.
St. sierż. pil. Marian Matejski w kabinie Lancastera BH-F. Na nosie widać godło (kobieta na księżycu z bombą w dłoni), szachownicę oraz 30 bomb (oznaczenia lotów bojowych). Białe koło oznacza przynależność do 1 Grupy Bombowej RAF (1 Group).
Lotnicy 300 Dywizjonu przed bombowcem BH-N, od lewej: nierozpoznany, sierż. obs. Jerzy Pankiewicz, sierż. mech. pokł. Zygmunt Stępniak, plut. rtg. Edward Karbowy, nierozpoznany.
Personel techniczny przy Lancasterze BH-W (NG283) z widocznymi białymi literami kodowymi samolotu, które wprowadzono po zakończeniu wojny. Wcześniej stosowano litery koloru czerwonego, o ograniczonej widoczności. Faldingworth, 1945 r.
Załoga przy wózku z bombami, od lewej: plut. rtg. Edward Karbowy, kpr. strz. Kazimierz Walczewski, por. pil. Edmund Miterski, plut. bomb. Jerzy Wierzbicki, sierż. obs. Jerzy Pankiewicz, sierż. mech. pokł. Zygmunt Stępniak.
Grupowe zdjęcie personelu naziemnego - w tym i służących w 300 Dywizjonie ochotniczek PLSK, czyli WAAF-ek - przed czterosilnikowym Lancasterem. Ósmy od lewej w dolnym rzędzie stoi mechanik silnikowy plut. Mieczysław Zaborski, druga od prawej stoi krawcowa st. szer. Leonarda Korniłowicz. Faldingworth, 1944-1946.
Plut. strz. Jan Stangryciuk (z prawej), który po ciężkim poparzeniu w październiku 1942 r. i serii operacji plastycznych na własną prośbę wrócił do latania. W 300 Dywizjonie odbył kilka lotów bojowych.
Klucz trzech Lancasterów 300 Dywizjonu, okres powojenny.
Lancaster w locie.
Podwieszanie bomb do Lancastera.
Lancaster pod troskliwą opieką mechaników.
BH-D przed dispersalem w Faldingworth.
Pies Kiwi na drabince prowadzącej do wnętrza polskiego Lancastera. Ta dywizjonowa maskotka była własnością jednego z pilotów, kpt. Wilhelma Adlera, który po zakończeniu służby w Polskich Siłach Powietrznych trafił do lotnictwa pakistańskiego Royal Pakistani Air Force i nawet tam zabrał swojego pupila. Jeszcze w czasie "służby" w 300 Dywizjonie Kiwi zabierany był czasem na loty treningowe, odbył też podobno jeden lot bojowy.
Jedno z wielu małżeństw zawiązanych w czasie wspólnej służby w 300 Dywizjonie lotników i WAAF-ek: sierż. obs. Franciszek Franczak oraz szofer st. szer. Stanisława Franczak (z domu Kwiatkowska).
Polscy lotnicy przy budynku kontroli lotów - Faldingworth, okres powojenny.
Wrak Lancastera I BH-K (NG269), który rozbił się koło Faldingworth w czasie lotu treningowego nocą z 7 na 8 stycznia 1946 r. Powodem katastrofy były trudne warunki atmosferyczne i brak widoczności. W samolocie zginęli plut. pil. Władysław Robaszewski, por. obs. Witold Brodzikowski, plut. bomb. Roman Rózga. W drodze do szpitala zmarł ciężko ranny plut. strz. Stanisław Kordyś, przeżyli ppor. rtg. Władysław Sawicki, plut. strz. Leon Binek oraz sierż. mech. pokł. Edward Grzegorzewski.
Fragment kadłuba i skrzydła Lancastera BH-K (NG269) rozbitego nocą z 7 na 8 stycznia 1946 r. Od przełamanego na pół samolotu odpadły wszystkie silniki, a przednie stanowisko strzelca zostało zmiażdżone.
Lancaster BH-K (NG269) - oderwana od kadłuba tylna wieżyczka strzelecka wraz z połamanymi i wygiętymi statecznikami.
Załoga plut. rtg. Stanisława Kondrackiego (pierwszy z lewej) przy Lancasterze BH-W, 1945-1946 r.
Plut. rtg. Stanisław Kondracki w kombinezonie, haubie i goglach.
St. sierż. Jan Czwojdrak (z prawej) w towarzystwie kolegów przed barakami mieszkalnymi w Faldingworth, gdzie dywizjon stacjonował w latach 1944-1946. Przy ścianach budynku widoczne liczne rowery, będące w tak dużej bazie lotniczej szybkim i tanim środkiem komunikacji.
Pogrzeb załogi ppłk. pil. Romualda Sulińskiego na Cmentarzu Lotników Polskich w Newark-on-Trent. Nad grobem stoi ks. kpt. Franciszek Kącki. 4 lutego 1946 r. w wyniku uderzenia pioruna Lancaster I BH-U (PA269) z siedmioosobową załogą rozbił się w rejonie miejscowości Wigston Magna.
Plut. bomb. Czesław Blicharski, uczestnik nalotów na Drezno i Berchtesgaden, siedzący na bombach - czerwiec 1946 r.
Służący w bazie RAF Faldingworth kierowca ciężarówki plut. Stanisław Prusiński pozuje pod śmigłem jednego z Lancasterów.
Msza w hangarze (ołtarz pod przednią wieżyczką Lancastera) z okazji święta dywizjonu. Faldingworth, 1 lipca 1946 r.
Uroczystości z okazji święta dywizjonu. Od prawej stoją: nierozpoznany, mjr obs. Eugeniusz Prusiecki, mjr pil. Bolesław Jarokowski (dowódca dywizjonu), ppłk pil. Robert Beill (polski oficer łącznikowy przy dowództwie Lotnictwa Bombowego RAF; Bomber Command), gen. bryg. pil. Mateusz Iżycki (dowódca Polskich Sił Powietrznych), nierozpoznany. Faldingworth, 1 lipca 1946 r.
Dowódca Sił Powietrznych gen. Mateusz Iżycki dekoruje sierż. mech. pokł. Hieronima Stawickiego Krzyżem Walecznych. Z lewej jego kolega z załogi, sierż. obs. Franciszek Franczak. Faldingworth, 1 lipca 1946 r.
Sekcja bombardierska 300 Dywizjonu, od lewej: ppor. Aleksander Dauman, por. Franciszek Długajczyk, sierż. Aleksander Polesiński, nierozpoznany, plut. Czesław Blicharski. Na ścianie ciekawy element dekoracyjny, tzw. "pinup girls" (wycięte z prasy fotografie kształtnych dziewczyn). Faldingworth, 20 lipca 1946 r.
Kwatery polskich lotników, słynne "beczki śmiechu", na ostatnim lotnisku 300 Dywizjonu - Faldingworth.
Wnętrze jednego z budynków bazy RAF Faldingworth z wystawą poświęconą pontonom (dinghy), na których ratowały się wodujące w morzu załogi.
Otwarty 12 października 1946 r. "Klub Szyderców" w mesie sierżanckiej bazy RAF Faldingworth. Wystrój składał się m.in. z przerobionych zasobników lotniczych.
Ostatnie grupowe zdjęcie 300 Dywizjonu wykonane w październiku 1946 r.
Przelot w szyku Lancasterów dnia 11 października 1946 r., w dniu, w którym do dywizjonu dotarł rozkaz o jego rozformowaniu.
Grupowy przelot 11 października 1946 r., w dole widać pasy lotniska Faldingworth.
Kpr. strz. Janusz Dudziak, poległy w locie bojowym nocą z 24 na 25 kwietnia 1944 r. Jego Lancaster I BH-G (LL855) został zestrzelony podczas nalotu na Karlsruhe.
Z prawej płk pil. Wacław Makowski, pierwszy dowódca dywizjonu (1 lipca 1940 r. - 17 lipca 1941 r.; zdjęcie z okresu późniejszego). Z lewej ppłk pil. Bolesław Orliński.
Ppłk pil. Stanisław Cwynar, dowódca dywizjonu w okresie 18 lipca 1941 r. - 27 stycznia 1942 r. (zdjęcie z okresu późniejszego).
Sierż. mech. pokł. Czesław Marona - poległ w nalocie na Duisburg nocą z 14 na 15 października 1944 r. Jego Lancaster został trafiony przez opl. nad miastem Kirchellen i eksplodował.
Sierż. obs. Jerzy Pankiewicz, weteran lotów na Lancasterach końcowego okresu wojny.
Dwie polskie WAAF-ki z 300 Dywizjonu: z prawej och. Władysława Kondracka (z domu Grębowiec), żona plut. rtg. Stanisława Kondrackiego z tejże samej jednostki.
Tłumacz w bazie RAF Faldingworth por. obs. Edward Laska z żoną, Brytyjką Irene Haworth. Na mundurze lotnika widoczna jest odznaka Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, którą ukończył w 1939 r. jako absolwent XII promocji.
Wellington IC BH-A (R1640), wiosna 1941 r. Samolot został utracony po wodowaniu w Morzu Północnym nocą z 29 na 30 czerwca 1941 r., po nalocie na Bremę. Całą załogę (sierż. pil. P. Nowakowski, plut. pil. W. Wielondek, por. obs. Cz. Dej, sierż. rtg. H. Kudełko, sierż. strz. A. Socha, plut. strz. Sosiński) uratowano z pontonu ratunkowego (rys. Andrzej M. Olejniczak).
Wellington IV BH-L (Z1269), początek 1942 r. Samolot został zestrzelony nad Holandią w nocy z 26 na 27 marca 1942 r., w drodze powrotnej z nad Essen. Cała załoga zginęła: por. pil. B. Żelaziński, ppor. pil. B. Uszpolewicz, kpt. obs. F. Jakubowski, kpr. rtg. J. Kwieciński, st. szer. strz. W. Stachurski i kpr. strz. T. Niemeczek (rys. Wojciech Sankowski).
Fragment dokumentu zawierającego listę lotników z Dywizjonów 300, 301 i 305 dekorowanych 11 stycznia 1943 r. wysokimi brytyjskimi odznaczeniami: Distinguished Flying Cross (oficerowie i chorążowie) oraz Distinguished Flying Medal (sierżanci).
Mapka przedstawiająca cele bombardowań i minowań Dywizjonu "Ziemi Mazowieckiej". Rysunek ten pochodzi z książeczki wydanej z okazji trzeciej rocznicy istnienia jednostki.
Pamiątkowy kolaż z mapą celów 300 Dywizjonu oraz datami pierwszego i ostatniego bombardowania: portu w Boulogne i kwatery Hitlera w Berchtesgaden.
Legitymacja st. sierż. rtg. Bernarda Szulca z 300 Dywizjonu.
Metryka zgonu sierż. strz. Franciszka Baya, który poległ (zaginął w morzu) w czasie lotu bojowego w nocy z 17 na 18 kwietnia 1942 r.
Dyplom nadania sierż. strz. Franciszkowi Bayowi Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari.
Pieczęć dywizjonu.
Szpilka do krawata, przyznawana każdemu lotnikowi 300 Dywizjonu po odbyciu pierwszego lotu bojowego. Egzemplarz na zdjęciu należy do Czesława Blicharskiego, który pierwszy swój lot wykonał 2 lutego 1945 r. (bombardowanie Wiesbaden).
Odznaka 300 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Mazowieckiej" nadana plut. bomb. Czesławowi Blicharskiemu.