Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

300 Dywizjon Bombowy "Ziemi Mazowieckiej"

Marsz dywizjonu

W obce nam kraje i dalekie morza
Pchnął na tułaczkę odwieczny nasz wróg
Prowadzi nas wolności święta zorza
A hasłem naszym jest Ojczyzna, Bóg.

Dywizjon Trzysta Mazowieckiej Ziemi
Mściciele krzywd nie znają co to znój
Czas jest dziś nieczem, drogi nam nie zmieni
Dywizjon Trzysta leci w krwawy bój.

Wielu z podniebnych wytrącono szlaków
Wielu nie ujrzy rodzinnych swych chat
Lecz nas jest więcej, zemsty groźnych ptaków
A imię nasze niechaj pozna świat.

Dywizjon Trzysta Mazowieckiej Ziemi
Mściciele krzywd, wędrowcy z obcych dróg
Śmierć na niestraszna, Polskę my znajdziemy
Dywizjon Trzysta - nam dopomóż Bóg.

? (muzyka)
? (słowa)