Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

1/145 Dywizjon Myśliwski "Warszawski"

Personel latający.
Stopień
Nazwisko, imię
podporucznik pilotCzerniak Jerzy
porucznik pilotCzerwiński Tadeusz
Commendant (pilot)de Marmier Alexandre
podporucznik pilotDobrzyński Witold
podporucznik pilotFiedorczuk Eugeniusz
kapitan pilotFrey Juliusz
podporucznik pilotGładych Bolesław
podporucznik pilotGłówczyński Czesław
podporucznik pilotGodlewski Jerzy
porucznik pilotJanota Robert
podporucznik pilotJaugsch Leon
kapral pilotJoda Antoni
major pilotKępiński Józef
porucznik pilotKowalski Julian
podporucznik pilotLachowicki-Czechowicz Lech
kapitan pilotŁaguna Piotr
podporucznik pilotŁanowski Witold
podporucznik pilotŁukaszewicz Marian
plutonowy pilotMarkiewicz Antoni
kapral pilotNiewiara Andrzej
porucznik pilotObuchowski Jan
plutonowy pilotPalak Jan
kapral pilotParafiński Mieczysław
plutonowy pilotPaterek Edward
plutonowy pilotSiudak Antoni
podporucznik pilotSkibiński Bronisław
podporucznik pilotSzalewicz Marian
plutonowy pilotSzempliński Lucjan
kapral pilotUchto Edward
plutonowy pilotUher Ladislav
kapral pilotWatolski Ernest
kapitan pilotWczelik Antoni
plutonowy pilotWędzik Marian
porucznik pilotWilczewski Wacław
podporucznik pilotWróblewski Zbigniew
porucznik pilotZadroziński Zdzisław
kapral pilotZaniewski Piotr
kapral pilotZieliński Jerzy
podporucznik pilotŻukowski Aleksy