Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Oficerowie służby stałej przeniesieni do lotnictwa (1924-1945)

Poniższy spis to lista oficerów służby stałej innych broni (piechota, artyleria etc.), którzy zostali przeniesieni do korpusu oficerów lotnictwa w latach 1924-1945 (tzn. w Lotnictwie Wojskowym oraz w Polskich Siłach Powietrznych). Została opracowana i udostępniona do publikacji na stronie dzięki uprzejmości Pana Zenona Dudka. Lista jest niekompletna, była tworzona na podstawie wielu różnych źródeł, toteż autor strony i autor opracowania bardzo proszą wszystkich, którzy listę tę mogą skorygować bądź uzupełnić, o kontakt na adres e-mail.Oficerowie służby stałej przeniesieni do lotnictwa z korpusu oficerów piechoty

Alberti Stefan
Baliński Jan
Baranowski Teodor
Barański Antoni
Barzdo Stanisław
Bąk Bronisław
Bąk Jan
Bednarski Jan
Belina-Prażmowski Jan
Biały Jan
Biegański Tadeusz
Błaszak Roman
Bońkowski Jerzy
Brama Witalis
Buczek Stanisław
Budnik Bernard
Bujalski Aleksander
Bursztyn Kazimierz
Burzyński Józef
Bykowski Mieczysław
Chmiel Roman
Cioch Stanisław
Cugier Ignacy
Czarkowski Jan
Czerwiński Tadeusz
Czołowski Tadeusz
Dej Czesław
Domaradzki Tadeusz
Dorembowicz Bolesław
Drzewiecki Bronisław
Dybczak Eugeniusz
Frąckowiak Tadeusz
Gabszewicz Aleksander
Gajewski Włodzimierz
Galler Tadeusz
Gałczyński Zbigniew
Gałecki Czesław
Gerstel Jan
Gębik Karol
Gisman Adam
Gliszczyński Zdzisław
Gorzeński Mieczysław
Górniak Zdzisław
Górski Bolesław
Gryglewicz Józef
Gumkowski Jan
Hałas Stefan
Hermanowski Stanisław
Horocki Jan
Ignaszek Antoni
Jaklewicz Kazimierz
Janicki Henryk
Jankowiak Wiktor
Januszewicz Wojciech
Jarkowski Bolesław
Jaroszyński Zbigniew
Jastrzębski Aleksander
Jeżewski Konrad
Joszt Kazimierz
Jura Edmund
Kasprzycki Tadeusz
Kasprzyk Tomasz
Kaucz Antoni
Kędzierski Janusz
Kęska Paweł
Koblański Bronisław
Kolanowski Włodzimierz
Kopiński Florian
Koryciński Józef
Kotonowicz Piotr
Kowalcze Stanisław
Kowalski Edward
Kowalski Henryk
Kowalski Piotr
Kranc Jerzy
Król Tadeusz
Kryszczuk Franciszek
Krzysztoff Ludwik
Kubat Tomasz
Kubieniec Albert
Kucza Kazimierz
Kuczerowski Walenty
Kulbacki Hieronim
Kulczykowski Ignacy
Kulesza Feliks
Kupidłowski Franciszek
Kurnatowski Janusz
Kuryłło Tadeusz
Kurzempa Zenon
Kustrzyński Zbigniew
Kwieciński Mieczysław
Lekszycki Jan
Leszczyński Stanisław
Lewkowicz Tadeusz
Lisiński Antoni
Łabencki Czesław
Łacina Leopold
Ławreńczuk Bogdan
Łaźniewski Seweryn
Malinowski Czesław
Maliszewski Edward
Marcola Mieczysław
Marszycki Jerzy
Maślanka Ludwik
Michalak Franciszek
Mikienko Antoni

 

Miller Karol
Minakowski Władysław
Modrzewski Radosław
Mondschein Jerzy
Moraczewski Jan
Moszyński Zbigniew
Mrozowski Edmund
Musiał Jan
Natkański Zygmunt
Niewiarowski Roman
Noetzel Marian
Nowak Adolf
Nowak Alfons
Nowak Kazimierz
Ochalski Jan
Okoński Brunon
Oleś Tadeusz
Omylak Franciszek
Orsza-Matysek Jan
Osiadacz Stanisław
Ostaszewski Stanisław
Owczarzak Bernard
Palka Julian
Paluch Józef
Paprotny Tadeusz
Paszkiewicz Witold
Pawluk Kazimierz
Pęski Włodzimierz
Piątkowski Stanisław
Pietrasik Władysław
Pionko Władysław
Pisarek Marian
Pluta Zygmunt
Płachciński Stanisław
Pokropek Józef
Popek Władysław
Poziomek Stanisław
Przygoda Jan
Przymeński Władysław
Pszczółkowski Mirosław
Pytlakowski Stanisław
Raczyński Wacław
Radatz Karol
Ratyński Witold
Rewkowski Stanisław
Rogalski Władysław
Rożek Karol
Rudowski Eugeniusz
Rybicki Franciszek
Ryszkiewicz Mieczysław
Sablik Oskar
Sadowski Konrad
Sałkiewicz Czesław
Sawlewicz Henryk
Sienkiewicz Edmund
Siudak Tadeusz
Skubała Marian
Soból Marian
Sowa Antoni
Stachurski Bronisław
Stachurski Jerzy
Staerz Zbigniew
Starowicz Stanisław
Stępor Jan
Stranz Zdzisław
Sudek Stefan
Sukiennik Józef
Szczepański Stefan
Szpak Adam
Szpanowicz Ignacy
Szumiłowicz Witold
Szurgot Kazimierz
Szymankiewicz Leon
Szymański Zygmunt
Szynkarek Bronisław
Szyszko Jan Tadeusz
Świtalski Aleksander
Taraszewski-Różycki Witold
Tarczyński Franciszek
Treger Witold
Trybulski Roman
Wajda Jan
Walczak Radomir
Walkow Stanisław
Wasilewski Wincenty
Wawszczak Ignacy
Wayda Antoni
Widanka Stefan
Wieczorek Cezary
Wilkiewicz Władysław
Wiłkojć Jan
Wiśniewski Henryk
Wiśniewski Jan
Woch Zbigniew
Wojciechowski Zygmunt
Wojnarowski Konstanty
Wójcik Stanisław
Wrzeszcz Leon
Wyrwicki Eugeniusz
Zamor Alfons
Zasławski Kazimierz
Zbucki Zygmunt
Zebik Jan
Żerebecki Kazimierz
Żurkowski JanOficerowie służby stałej przeniesieni do lotnictwa z korpusu oficerów artylerii

Badowski Janusz
Brzeski Michał
Butkiewicz Wacław
Cebrzyński Wiktor
Chełstowski Aleksander
Daab Mieczysław
Dąbrowski Henryk
Dzik Kazimierz
Faliński Kazimierz
Floryanowicz Stefan
Gągola Stefan
Gotzlik Zbigniew
Górecki Edmund
Gutowski Mieczysław
Janus Stefan
Jesionowski Tadeusz
Józefowicz Kazimierz
Kaczmarczyk Paweł
Kamiński Tadeusz
Kasprzyk Alfred
Kieszkowski Józef
Klatt Bronisław
Kloss Roman
Kolaszyński Hubert
Koterla Marian
Koziarski Józef
Koźmiński Jan
Kropiński Adam
Kruszewicz Zygmunt
Kucharski Marian
Lenius Józef
Lesicz Edward
Lewkowicz Bronisław
Makówka Kazimierz

 

Malak Wacław
Miądlikowski Zygmunt
Mickiewicz Bronisław
Miondlikowski Alfons
Mrozowicki Kazimierz
Mümler Mieczysław
Nowicki Adolf
Olszanik Stanisław
Orłowski Józef
Przelaskowski Stanisław
Radecki Edward
Rastawiecki Modest
Romiszewski Wiktor
Sawczyński Stanisław
Sienkiewicz Józef
Skalski Henryk
Sławiński Kazimierz
Sobański Roman
Sokołowski Zygmunt
Stankiewicz Henryk
Stefański Marian
Szajdzicki Adam
Szela Zbigniew
Szwaja Edward
Szymik Władysław
Walania Edward
Werbowski Kazimierz
Wesołowski Marian
Wirszyłło Edward
Wojtowicz Jan
Woliński Kazimierz
Wolski Stanisław
Wrzesień Czesław
Zub MichałOficerowie służby stałej przeniesieni do lotnictwa z korpusu oficerów kawalerii

Grzybowski Konstanty
Halkiewicz Zbigniew
Jakubowski Franciszek
Kern Marian
Łuczkowski Olgierd

 

Pietrasiewicz Stanisław
Racięcki Wacław
Szyszkowski Kazimierz
Topolnicki JuliuszOficerowie służby stałej przeniesieni do lotnictwa z korpusu oficerów broni pancernej

Chromiński Kazimierz
Grzegorzewski Szczęsny
Polewko Michał
Sawicki Mieczysław
Szpindler-Donau Jerzy

 

 Oficerowie służby stałej przeniesieni do lotnictwa z korpusu oficerów saperów

Domaszewski Józef
Hrabowski Władysław
Morawski Stanisław
Ojrzyński Mieczysław
Wyrzykowski Józef

 

 Oficerowie służby stałej przeniesieni do lotnictwa z korpusu oficerów administracji

Górski Kazimierz
Knapik Kazimierz

 

 Oficerowie służby stałej przeniesieni do lotnictwa z korpusu oficerów samochodowych

Jasnorzewski Stefan

 

 Oficerowie rezerwy lotnictwa przemianowani na oficerów służby stałej

Dąbrowski Rafał
Dudziński Nikodem
Głowiński Bogusław
Jaworski Adam
Kułakowski Leon
Kurkiewicz Roman

 

Łuźniak Bolesław
Mioduchowski Stanisław
Nowakowski Klemens
Pijanowski Wojciech
Wesołowski Stanisław

Zenon Dudek