Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz kościelny St Andrew w North Weald Bassett hr. Essex (Anglia)

Pochowani na cmentarzu lotnicy polscy - 2
Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
ppor. pil. (Sgt) 783635 Kubiak Kazimierz 31.05.1941 56 Dywizjon RAF
por. pil. (F/Lt) P-1576 Sawicki Stanisław 19.03.1945 309 Dywizjon
 
Razem
2
   

Wojciech Zmyślony