Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz kościelny St Ethelbert w East Wretham hr. Norfolk (Anglia)

Pochowani na cmentarzu lotnicy polscy - [1].
Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
plut. (LAC)703351Chłosta Stanisław22.05.1947Polish Resettlement Corps
 
Razem
[1]
   
* na ewidencji Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia

 

Wojciech Zmyślony