Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz rzymskokatolicki St Edward w Clifford hr. West Yorkshire (Anglia)

Pochowani na cmentarzu lotnicy polscy - 1.
Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
kpr. strz. (Sgt)780711Szkandera Erwin19.04.194154 Operational Training Unit
 
Razem
1
   

Wojciech Zmyślony