Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz żydowski w Carnmoney hr. Antrim (Irlandia Północna)

Pochowani na cmentarzu lotnicy polscy - 1.
Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
plut. obs. (Sgt)794712Kuflik Naftali20/21.12.1943304 Dywizjon
 
Razem
1
   

Wojciech Zmyślony