Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej
Włodzimierz Augustyn

Włodzimierz Augustyn

Włodzimierz Augustyn przyszedł na świat 19 sierpnia 1921 r. w Płocku (rodzice Piotr - oficer rezerwy i dyrektor seminarium nauczycielskiego - oraz Helena z domu Zaufal). W rodzinnym mieście uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. króla Władysława Jagiełły, gdzie w maju 1939 r. uzyskał maturę. W chwili wybuchu wojny przebywał na obowiązkowym dla wszystkich abiturientów junackim hufcu pracy w Osowcu koło Suwałk w czasie którego prowadzono roboty ziemne. 4 września zgłosił się na ochotnika do wojska i dołączył do dywizyjnego kursu podchorążych przy 77 Pułku Piechoty w Lidzie. Nie brał udziału w walkach na pierwszej linii frontu, jednakże cały czas mając kontakt z nieprzyjacielem wycofywał się ze swą jednostką. 20 i 21 września na tyłach wspomagał działania tylnej straży odwrotu polskich oddziałów spod Grodna i Puszczy Augustowskiej. Na rozkaz przełożonych 23 września w Kopciowie przekroczył granicę polsko-litewską.

Został internowany początkowo w obozie w miejscowości Olita, a potem w Wiłkomierzu i Wiłkowyszkach. W lipcu 1940 r. po zajęciu Litwy przez ZSRR i utworzeniu z niej republiki radzieckiej przewieziony został w głąb Rosji. Trzymany był w obozie jenieckim w pobliżu Juchnowa niedaleko Smoleńska. W maju 1941 r. wywieziony został do obozu pracy niewolniczej w Ponoj koło Murmańska na Zatoką Kolską. W lipcu 1941 r. łagier ewakuowano. Augustyn jechał przez Archangielsk do miejscowości Wiaźniki. Po podpisaniu 30 lipca 1941 r. w Londynie paktu Sikorski-Majski został objęty amnestią. Po zwolnieniu wyruszył przez rozległe tereny Związku Radzieckiego do Wojska Polskiego. Dotarł do obozu piechoty w Tatiszczewie, gdzie początkowo wcielono go do szkoły podchorążych. Wkrótce zgłosił się do sił powietrznych i 29 sierpnia został przeniesiony do Kołtubanki, gdzie znajdowało się zgrupowanie lotnictwa i marynarki.

W lutym 1942 r. z personelem tego ośrodka został przeniesiony do Kermine w Uzbekistanie. Wyznaczony został do wyjazdu do Wielkiej Brytanii. 24 marca 1942 r. z Krasnowodska odpłynął na pokładzie statku "Turkmenistan" do Pahlewi w Iranie. 17 kwietnia z innego portu na statku "Canterbury" odpłynął do Bombaju, a następnie na nowozelandzkim "Awatea" odbył podróż do Kapsztadu, a po przeniesieniu tam na norweski "Bergensfjord" 16 maja 1942 r. odpłynął do Anglii. Po rejsie przez Atlantyk 6 czerwca 1942 r. dotarł do Glasgow.

Jako kandydat do lotnictwa został ulokowany w miejscowości Kirkcaldy, skąd wkrótce przeniesiono go na sześciotygodniowy kurs rekrucki (szkolenie piechoty) do St Andrews. 28 sierpnia 1942 r. został przeniesiony do Blackpool. 12 września 1942 r. rozpoczął naukę teorii w ośrodku wyszkolenia personelu latającego Air Crew Training Centre w Hucknall. Od 21 listopada 1942 r. był słuchaczem kursu w 12 ITW w Brighton, który ukończył pomyślnie koniec lutego 1943 r. Wyznaczony został do grupy mającej zdobyć kwalifikacje nawigatora i w związku z tym skierowany został najpierw - 3 marca 1943 r. - do 1 Radio School w Cranwell, gdzie przeszkolił się w zakresie obsługi radaru. Po ukończeniu tego kursu odesłany został do Blackpool, by pod koniec czerwca 1943 r. wyruszyć transportem morskim do Kanady. Za Atlantykiem uczył się nawigacji lotniczej m.in. w szkole obserwatorów 1 Air Observer School w Malton. Po powrocie do Anglii 28 marca 1944 r. rozpoczął kurs zgrywania załóg w jednostce wyszkolenia bojowego 18 Operational Training Unit w Finningley, podczas którego latał na Wellingtonach. Po nim 31 maja został przesunięty do jednostki przeszkolenia na sprzęt ciężki 1662 Heavy Conversion Unit w Blyton celem zapoznania się z czteromotorowymi Halifaksami.

30 lipca 1944 r. Augustyn został przydzielony do operującego na Lancasterach 300 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Mazowieckiej". W sierpniu szczęśliwie wykonał dwa loty bojowe, ich celem było bombardowanie używanych przez Niemców francuskich portów Brest i St Nazaire. Wkrótce jednak jego przydział zmieniono. 14 sierpnia wraz z całą załogą opuścił dywizjon, a już 19 sierpnia 1944 r. zameldował się na lotnisku Campo Casale koło Brindisi we Włoszech jako uzupełnienie 1586 Eskadry do Zadań Specjalnych. W sierpniu 1944 r. załogi tej jednostki latały na Halifaksach i Liberatorach ze zrzutami zaopatrzenia m.in. do walczącej Warszawy.

Pierwszy lot specjalny Augustyn wykonał nocą z 25 na 26 sierpnia 1944 r. (zrzut zaopatrzenia na placówki w Puszczy Kampinoskiej). Kolejnej nocy wystartował z zadaniem dostarczenia zasobników do Warszawy na pokładzie Halifaksa z załogą: plut. pil. Józef Woroch, kpr. bomb. Jan Kantowski, kpr. rtg. Ludwik Wantulok, kpr. mech. pokł. Alfred Szmigielski, kpr. strz. Bronisław Kłosowski, plut. strz. Rudolf Majewski. Na trasie do Polski ok. 21:30 samolot został zestrzelony przez nocnego myśliwca w rejonie miejscowości Lajosmizse niedaleko Budapesztu na Węgrzech. Maszyna eksplodowała w powietrzu, a cała załoga poległa.

Kapral (Sergeant) Włodzimierz Augustyn spoczął na Brytyjskim Cmentarzu Wojennym w Solymar na przedmieściach Budapesztu. Był odznaczony Medalem Lotniczym.

Wojciech Zmyślony