Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Sprawozdanie z uwięzienia w ZSRR i służby w APW w latach 1939-1942 - kpt. obs. Franciszek Omylak

Poniższy tekst to sprawozdanie kpt. obs. Franciszka Omylaka z uwięzienia w ZSRR i służby w Armii Polskiej na Wschodzie w latach 1939-1942. Tekst został spisany w maju lub czerwcu 1942 r. na Bliskim Wschodzie (redakcja objęła uwspółcześnienie ortografii):

Okres przebywania w Rosji Sowieckiej.
11 X. Po przekroczeniu granicy rumuńsko-sowieckiej aresztowanie przez straż graniczną sow. (w okolicy Żwaniec).
12 X - 1 XI. Przewiezienie do więzienia w Kołomyi i śledztwo za nielegalne przekroczenie granicy.
2 XI 39 - 22 III 40. Przebywanie w więzieniach w Stanisławowie i zakończenie śledztwa.
22 III 40 - 22 IV 40. Przebywałem w szpitalu więziennym na zapalenie nerek.
22 IV - 15 IX 40. Dalszy ciąg więzienia w Stanisławowie.
15 IX 40. Wyjazd transportem do lagru w Starobielsku (na Ukrainie).
25 IX - 25 I 41. Przebywanie w lagrze w Starobielsku. Odczytanie wyroku 5 lat za przekroczenie granicy.
25 I 41 - 27 I 41. Wyjazd transportem do Charkowa.
27 I - 8 II 41. Przebywałem na celi zbornej do wysyłki do obozów pracy.
8 II - 25 II. Podróż do Uchty w płn. Rosji (transport) lager nr 2.
25 II - 23 VIII. Praca w lagrze (na cegielni, w lesie).
23 VIII 41. Ogłoszenie amnestii dla Polaków.
23 VIII - 1 IX 41. Oczekiwanie na [nieczytelne] zwalniania.
1 IX 41. Otrzymałem dokumenty na zamieszkanie w północnej Rosji (Komi) do czasu mobilizacji Polaków.
1 IX - 12 IX. Wyjazd transportem do Pałauzu (w okolicy stolicy Syktywaru).
12 IX - 10 XI 41. Praca w lesie w Pałauzie.
11 XI - 27 XI. Opuściłem pracę i udałem się w drogę dla wstąpienia do wojska.
27 XI - 27 XII 41. Przebywałem w szpitalu na odmrożenia palców u nóg - w Obiaczewo.
27 XII - 30 XII. Organizowanie grupy do wyjazdu na polskiej placówce w Obiaczewie.
30 XII 41 - 13 I 42. Marsz pieszy do [nieczytelne] punktu organiz. wojsk polskiego.
14 I - 22 I 42. Podróż do Orenburga do wojsk. stacji rozdzielczej.
22 I - 29 I 42. Podróż do Ośrodka Org. Armii w Guzarze.


Służba w W.P. w Z.S.S.R.
30 I 42. Zarejestrowałem się w Ośrodku Org. Armii w Guzarze i przydział do kadry oficer. stacji zbornej.
5 II 42. Komisja lekarska.
9 II 42. Weryfikacja.
9 II - 6 III 42. Kadra zapas. Ofic. Ośr. Org. Armii - Komendant Kadry.
6 III 42. Przeniesienie do Ewak. Stacji Zbornej Lotn. i Marynarki w Kermine - dca 6 esk.
22 III 42. Wyjazd z Kermine do portu w Krasnowodsku.
24 III 42. Przyjazd i odjazd z Krasnowodska do Persji.
27 III 42. Przyjazd do Pahlawi (Persja).
6 IV 42. Przyjazd do Awhazu (Persja).
7 IV - 21 IV 42. Przebywałem w ang. szpitalu nr 36 na zapalenie środkowego ucha.
22 IV 42. Przydział do esk. łącznikowej - d-ca plutonu.
10 V 42. Wyjazd z Ahwazu.
21 V 42. Przyjazd do Suezu.
23 V 42. Przyjazd do obozu Bash-shid.

Ze względu na to, że daty powyższe wpisuję z pamięci, mogą być pewne małe odchylenia w datach.

Omylak kpt.