Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Pozostałe promocje Szkoły Podchorążych Lotnictwa

Płk pil. Wacław Iwaszkiewicz, komendant SPL w latach 1936-1938.
Mjr pil. Alfons Beseliak, komendant Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w latach 1937-1939.
Mjr pil. Stanisław Brzezina (na zdjęciu jeszcze jako kapitan), komendant Szkoły Pilotażu w Ułężu i organizator wrześniowej obrony węzła lotnisk Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1.
Pchor. Stanisław Wielgus (X promocja) w kombinezonie lotniczym przed Potezem XV lub XXVII.
Pchor. Wielgus (X promocja) przed innym używanym do szkolenia w Dęblinie samolotem, PWS-16.
Pchor. Stanisław Skalski, późniejszy absolwent XI promocji i najskuteczniejszy polski pilot myśliwski.
Por. Zbigniew Czaykowski, w 1939 r. dowódca plutonu w dęblińskiej SPL - tu na zdjęciu z 1938 r.
Kwiecień 1939 r., Ułęż. W skórzanym płaszczu por. Zdzisław Henneberg, instruktor Szkoły Pilotażu, drugi lotnik z widoczną twarzą to pchor. Janusz Szaykowski z XII promocji.
Pamiątkowa odznaka, która przed wojną przysługiwała absolwentom Szkoły Podchorążych Lotnictwa, ale także komendantom, oficerom pełniacym służbę w kadrze szkoły przez przynajmniej dwa lata, a nawet zasłużonym dla szkoły cywilom.