Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

VI promocja (niedoszła)* Szkoły Podchorążych Lotnictwa (Grupa Techniczna)

Nazwisko, imię
Specjalność, na którą był szkolony w momencie wybuchu wojny
Późniejsza specjalność
Benoit Michałoficer technicznyradiotelegrafista
Blicharski Stanisławoficer technicznystrzelec
Bogdanowicz Henrykoficer techniczny 
Buckiewicz Tadeuszoficer technicznyradioobserwator
Budzyński Jerzyoficer technicznyobserwator
Bujnowski Józefoficer techniczny 
Chełchowski Romanoficer techniczny 
Cibor Czesławoficer technicznypilot
Czereszewski Tadeuszoficer techniczny 
Domański Zbigniewoficer technicznypilot
Dziadowiec Mieczysławoficer techniczny 
Franckiewicz Januszoficer technicznypilot
Gabryl Januszoficer techniczny 
Gidaszewski Walerianoficer technicznyradiotelegrafista
Głowacki Henrykoficer techniczny 
Grajnert Dominikoficer technicznystrzelec
Grycz Czesławoficer technicznystrzelec
Gumiński Leonoficer techniczny 
Hejnowski Janoficer technicznystrzelec
Jabłoński Janoficer technicznyobserwator
Janas Stanisławoficer technicznystrzelec
Jazowski Leszekoficer techniczny 
Jeliński Zygmuntoficer technicznypilot
Kaczkowski Adamoficer technicznyobserwator
Kleybor Stanisławoficer technicznyobserwator
Kmitkowski Włodzimierzoficer techniczny 
Koral Zygmuntoficer techniczny 
Kraszewski Ludwikoficer technicznypilot
Krzehlik Janoficer technicznypilot
Krzysztoń Leszekoficer techniczny 
Krzywonos Józefoficer techniczny 
Kusch Włodzimierzoficer techniczny 
Leśniak Mieczysławoficer technicznyobserwator
Lewandowski Zbigniewoficer techniczny 
Lissowski Zbyszkooficer technicznyradioobserwator
Maćkula Janoficer technicznyradiotelegrafista
Malewski Piotroficer techniczny 
Malinowski Zygmuntoficer technicznypilot
Małuszek Konradoficer technicznyradioobserwator
Michniewski Henrykoficer techniczny 
Mikołajczyk Janoficer techniczny 
Monkiewicz Aleksanderoficer technicznypilot
Nowicki Tadeuszoficer techniczny 
Oziembło Jerzyoficer techniczny 
Pantkowski Franciszekoficer technicznyradiotelegrafista
Passini Zdzisławoficer techniczny 
Pawluk Ludwikoficer techniczny 
Pawłowski Feliksoficer techniczny 
Prejzner Wiesławoficer techniczny 
Pułczyński Wiesławoficer techniczny 
Sawka Kazimierzoficer techniczny 
Sitkowski Stefanoficer techniczny 
Skóra Aleksanderoficer technicznystrzelec
Stelmaszczyk Teofiloficer techniczny 
Szczepanowski Feliksoficer technicznystrzelec
Teske Witoldoficer techniczny 
Tokarski Jerzyoficer technicznyradiotelegrafista
Urbanek Leopoldoficer techniczny 
Więckowski Tadeuszoficer technicznyobserwator
Wójcikowski Mieczsławoficer techniczny 
Wrzosek Stanisławoficer techniczny 
Wyrobek Jerzyoficer techniczny 
Zaremba Michałoficer techniczny 
Razem
63
 
* nazwa "promocja" z czysto słownikowego punktu widzenia jest błędna, gdyż podchorążowie ostatniego przedwojennego rocznika nigdy nie zostali promowani na podporucznika jednym rozkazem dotyczącym całego rocznika, a niektórzy promocji w ogóle nie doczekali; niemniej jednak utarło się zwyczajowo, aby lotników, którzy w styczniu 1939 r. rozpoczęli naukę w SPL-GT nazywać "VI promocją".