Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

V promocja Szkoły Podchorążych Lotnictwa (Grupa Techniczna) - 1939 r.

Nazwisko, imię
Specjalność po promocji
Późniejsza specjalność
Andersz Stefanoficer technicznypilot
Antoniewicz Leopoldoficer technicznypilot
Czerni Sergiuszoficer technicznypilot
Ejbich Bohdanoficer technicznypilot
Figiel Wojciechoficer techniczny 
Gliński Leonardoficer techniczny 
Górecki Stefanoficer techniczny 
Gura Alojzyoficer technicznypilot
Ingling Zdzisławoficer technicznypilot
Jędrzejewski Zygmuntoficer techniczny 
Kamiński Marianoficer techniczny 
Kiełbasiński Zdzisławoficer techniczny 
Kołacz Henrykoficer technicznypilot
Kosmalski Edwardoficer technicznypilot
Kostia Tadeuszoficer techniczny 
Kurpas Jerzyoficer techniczny 
Ługowski Tadeuszoficer techniczny 
Marczyk Zbigniewoficer techniczny 
Myszkowski Henrykoficer technicznypilot
Obniski Zbigniewoficer techniczny 
Oyrzanowski Władysławoficer techniczny 
Pelecki Stefanoficer techniczny 
Plewczyński Jerzyoficer technicznypilot
Poraziński Zygmuntoficer technicznypilot
Porębski Bolesławoficer technicznypilot
Praśniewski Jerzyoficer technicznypilot
Przybyłowicz Stanisławoficer techniczny 
Puzyna Stanisławoficer technicznyradioobserwator
Radkiewicz Tadeuszoficer technicznypilot
Rogowski Andrzejoficer technicznypilot
Schuch Piotroficer techniczny 
Sielużycki Jerzyoficer techniczny 
Skorupski Stanisławoficer techniczny 
Smoła Michałoficer techniczny 
Smyk Witoldoficer technicznypilot
Szyda Kazimierzoficer techniczny 
Ścibor-Rylski Zbigniewoficer techniczny 
Ślósarski Władysławoficer technicznypilot
Telewiak Tadeuszoficer technicznypilot
Wosik Stefanoficer techniczny 
Razem
40