Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

III promocja Szkoły Podchorążych Lotnictwa (Grupa Techniczna) - 1938 r.

Nazwisko, imię
Specjalność po promocji
Późniejsza specjalność
Adamczak Adamoficer technicznypilot
Bargielski Wojciechoficer techniczny 
Bortkiewicz Stefanoficer techniczny 
Buczyński Janoficer technicznypilot
Chodorowski Zbigniewoficer techniczny 
Czerwiński Witoldoficer technicznypilot
Dachowski Teodoroficer techniczny 
Dąbrowski Edwardoficer techniczny 
Dudek Stanisławoficer technicznypilot
Dyszlewski Zygmuntoficer techniczny 
Dzierżanowski Tadeuszoficer techniczny 
Ehrbar Aleksanderoficer techniczny 
Gidaszewski Stanisławoficer techniczny 
Grabowski Wiktoroficer technicznypilot
Grażyński Zygmuntoficer techniczny 
Guranowski Zdzisławoficer techniczny 
Hrynaszkiewicz Czesławoficer technicznypilot
Kalinecki Jerzyoficer techniczny 
Klackowski Stefanoficer techniczny 
Koźmiński Włodzimierzoficer technicznybombardier
Lewicki Henrykoficer techniczny 
Liber Władysławoficer techniczny 
Łaszkiewicz Pawełoficer techniczny 
Martini Florianoficer technicznypilot
Mendela Dominikoficer technicznypilot
Michalik Wilhelmoficer techniczny 
Niemczewski Tadeuszoficer techniczny 
Niemyski Stanisławoficer techniczny 
Ostaszewski Leonoficer technicznybombardier
Piotrowski Henrykoficer techniczny 
Popielewicz Mieczysławoficer techniczny 
Ronowicz Ryszardoficer technicznypilot
Różycki Franciszekoficer techniczny 
Rubiński Aleksanderoficer techniczny 
Serejko Władysławoficer techniczny 
Siewruk Waldemaroficer technicznypilot
Słoboda Mieczysławoficer techniczny 
Stróżak Ryszardoficer techniczny 
Śpikowski Zygmuntoficer technicznypilot
Tatarski Edwardoficer technicznypilot
Tosio Zbigniewoficer techniczny 
Trawiński Henrykoficer technicznypilot
Turecki Władysławoficer technicznypilot
Wower Stefanoficer techniczny 
Wyganowski Władysławoficer technicznypilot
Zieliński Mieczysławoficer technicznyobserwator
Razem
46