Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

II promocja Szkoły Podchorążych Lotnictwa (Grupa Techniczna) - 1937 r.

Nazwisko, imię
Specjalność po promocji
Późniejsza specjalność
Adrian Florianoficer technicznypilot
Arendarski Marianoficer techniczny 
Beck Rudolfoficer techniczny 
Bieńkowski Janoficer technicznypilot
Bojarski Stefanoficer techniczny 
Busen-Schmitz Henrykoficer techniczny 
Dobrzański Zbigniewoficer techniczny 
Domański Janoficer techniczny 
Dominikowski Ludwikoficer techniczny 
Gandor Władysławoficer technicznypilot
Hajduczek Tadeuszoficer technicznypilot
Herbert-Heybowicz Bolesławoficer techniczny 
Ignatowicz Stanisławoficer techniczny 
Kaczmarek Stanisławoficer techniczny 
Knoll Feliksoficer technicznypilot
Kozłowski Januszoficer techniczny 
Krasiński Józefoficer techniczny 
Krupowicz Narcyzoficer techniczny 
Kwapniewski Jerzyoficer technicznypilot
Lipa Stanisławoficer techniczny 
Łatwiński Stefanoficer techniczny 
Łukasiewicz Tadeuszoficer technicznypilot
Mażyński Marianoficer techniczny 
Michniewicz Michałoficer techniczny 
Pejcz Tadeuszoficer technicznypilot
Pluciński Ignacyoficer techniczny 
Pożyczka Teofiloficer technicznypilot
Sadowski Przesławoficer technicznypilot
Szumlicki Marianoficer techniczny 
Terebelski Janoficer techniczny 
Tomanek Edmundoficer technicznypilot
Tomaszewski Tomaszoficer techniczny 
Truch Romanoficer techniczny 
Unger Jerzyoficer techniczny 
Wojtulewicz Władysławoficer techniczny 
Zemanek Edwardoficer techniczny 
Razem
36