Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

XIV promocja (niedoszła)* Szkoły Podchorążych Lotnictwa

Podchorążowie w towarzystwie kadry instruktorskiej podczas wycieczki do Kazimierza Dolnego. Pozują na szczycie baszty tamtejszego zamku. 1939 r.
Podchorążowie XIV promocji na wycieczce u podnóża baszty zamku w Kazimierzu Dolnym w 1939 r.
Uśmiechnięci słuchacze SPL w wyjściowych mundurach, drugi od lewej Jerzy Polczyk.
Podchorążowie Władysław Potocki i Mieczysław Drancki. W Wielkiej Brytanii Potocki został dowódcą dywizjonu, jednym z zaledwie dwóch wywodzących się z niedoszłej XIV promocji. Borowina 1939 r.
Uczestnicy kursu pilotażu w towarzystwie instruktora kpr. Zdzisława Góreckiego (w środku) na jednym z lotnisk węzła dęblińskiego. Drugi od prawej pchor. Stanisław Andersz. 1939 r.
Kraksa treningowego PWS-26 nr 35, spowodowana prawdopodobnie przez jednego z podchorążych XIV promocji. Na ogonie samolotów widać godło dęblińskiej szkoły.
Ten sam samolot w innym ujęciu. Uśmiechnięte twarze przybyłych na miejsce kraksy podchorążych świadczą, że pilotowi nic złego się nie stało.
Pchor. Jerzy Polczyk przed RWD-8, na których była szkolona grupa pilotów niezaawansowana. Borowina, 1939 r.
Katastrofa myśliwca P.7 nr 8, w której zginął 17 lipca 1939 r. por. pil. Bronisław Tkaczyk, instruktora i dowódcy plutonu 3 Eskadry Szkolnej SPL w Dęblinie.
Rozbita "siódemka" por. Tkaczyka sfotografowana od przodu.
Pchor. Stanisław Andersz z lotniczym kordzikiem. Należał on do grupy zaawansowanej, szkolonej na Karasiach (liniowej).
Większość podchorążych niedoszłej XIV promocji ewakuowała się do Francji przez Rumunię, na pokładzie "Ajos Nikolaos" z niewielkiego portu Bałczik nad Morzem Czarnym. Na zdjęciu widać panoramę tej miejscowości widzianą właśnie z tego statku. 15 października 1939 r.
Dalsza droga wiodła przez Bliski Wschód - "St. Nikolaus" zawinął do Bejrutu, skąd lotnicy po paru dniach odpłynęli statkiem "Ville de Strasbourg" do Marsylii, docierając tam 29 października 1939 r. Na zdjęciu podchorążowie w towarzystwie owiec na stokach koło Bejrutu.
Inna pamiątkowa fotografia podchorążych w Bejrucie, październik 1939 r.
Podchorążowie XIV promocji krótko po przybyciu do Francji i ulokowaniu w w koszarach lotnictwa w Istres (trafili tam podoficerowie i podchorążowie), przełom października i listopada 1939 r. Zwracają uwagę widoczne na zdjęciu prymitywne warunki kwatery.
Wykonane w Lyonie zimą 1939 r. tableau podchorążych z grupy zaawansowanej XIV promocji, uczestników kursu pilotażu myśliwskiego w Ułężu latem 1939 r.
Okładka legitymacji osobistej st. szer. pchor. Eugeniusza Kropiwnickiego z okresu jego nauki w Szkole Podchorążych Lotnictwa.
Strona z fotografią, personaliami, stopniem wojskowym i przydziałem posiadacza. Na dokumencie widoczne jest zdjęcie Kropiwnickiego z początków dywizyjnego kursu podchorążych rezerwy, na którym wszystkich rekrutów strzyżono "na zero".
rodkowe strony z miejscem na wpisy dotyczące nadanych orderów i odznaczeń oraz adnotacją o wystawieniu legitymacji i dacie jej ważności.
Na ostatnich stronach mieściły się wpisy dotyczące tzw. zmian, czyli głównie przesunięć i awansów.
* nazwa "promocja" z czysto słownikowego punktu widzenia jest błędna, gdyż podchorążowie ostatniego przedwojennego rocznika nigdy nie zostali promowani na podporucznika jednym rozkazem dotyczącym całego rocznika, a niektórzy (np. pchor. Bernard Samp) zginęli w Anglii jako podchorążowie z angielskim podoficerskim stopniem Sergeanta; niemniej jednak utarło się zwyczajowo, aby lotników, którzy w styczniu 1939 r. rozpoczęli naukę w SPL nazywać "XIV promocją".