Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

XII promocja Szkoły Podchorążych Lotnictwa - 1939 r.

Pocztówka z godłem Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie.
Przed rozpoczęciem szkolenia w SPL podchorążowie musieli spędzić trzy miesiące w piechocie...
...na tzw. kursie unitarnym... Na obu fotografiach - Szkoła Podchorążych Piechoty w Różanie, jesień 1936 r.
Dęblin - kwatery mieszkalnie podchorążych.
Budynek komendy Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1.
Korytarz główny w budynku należącym do SPL.
Podchorążowie XII promocji na nartach w Poroninie, początek 1938 r. Trzeci od prawej pchor. Antoni Polek.
Podchorążowie Wiktor Weyman (z lewej) i Jan Maliński.
Kornicki, Maliński, Olewiński i Pudelewicz przy grze w karty.
Podchorąży Jan Maliński w chwili wolnej od lotów.
Uroczystość przekazania chorągwi startowej XII promocji od starszego rocznika. Prawdopodobnie wiosna 1937 r.
Wysocy stopniem oficerowie lotnictwa - m.in. gen. Rayski, płk Iwaszkiewicz i ppłk Bajan w czasie wizyty w Dęblinie.
Gen. bryg. Ludomił Rayski przed frontem podchorążych.
15 października 1938 r. - msza święta z okazji XI promocji w SPL.
III pluton szkolny w kombinezonach lotniczych, pilotkach i goglach.
Piękne zdjęcie, przedstawiające klucz PWS-26 w locie.
PZL P.7, na którym latali w 1939 r. na Ułężu myśliwcy XII promocji.
Absolwent XII promocji sierż. pchor. Edward Laska, służący we wrześniu 1939 r. w 21 Eskadrze Bombowej.