:: Lotnictwo Wojskowe 1939 :: Polskie Siły Powietrzne
we Francji 1939-1940
:: Polskie Siły Powietrzne
w Wlk. Brytanii 1940-1946
:: Armia Polska na Wschodzie i 2 Korpus Polski 1941-1946 :: Polacy w USAAF
1943-1945
:: Lotnictwo ludowego Wojska Polskiego
1943-1945
:: Wojenne relacje lotników :: Życiorysy lotników :: Loty bojowe i operacyjne :: Cmentarze wojenne :: Szkoła Podchorążych Lotnictwa 1925-1939 :: "Lista Bajana" :: "Lista Krzystka" :: Pozostałe artykuły :: Podziękowania i źródła :: Księga gości :: O stronie - kontakt :: Wyszukiwanie :: "Poszukuję informacji
o lotniku..."
:: Udostępnij swoje zbiory :: Linki
11 listopada 1940 r. - ppor. Karol Pniak (257 Dywizjon RAF)

Poniższy tekst to meldunek ppor. Karola Pniaka (wówczas pilota 257 Dywizjonu Myśliwskiego RAF; 257 Squadron) z walki w dniu 11 listopada 1940 r.:

P/O K. PNIAK (POLISH).

COMBAT REPORT

Sector Serial No. (A) F9(MH).

Serial No. of Order detailing Flight or Squadron to patrol (B) 85

Date (C) 11/11/40

Flight, Squadron Blue 2 (D) Flight: B Sqdn.: 257

Number of Enemy Aircraft (E) 9

Type of Enemy Aircraft (F) Bombers

Time Attack was delivered (G) 1330

Place Attack was delivered (H) East of the Naze

Height of Enemy (J) 15,000 feet

Enemy Casualties (K) 1 1/2 BF20 bombers destroyed (1/2 shared with Green 1

Our Casualties Aircraft (L) Nil

Personnel (M) Nil

General report

I attacked enemy bomber (No. 7 in formation) from below and behind from the distance 200 yards. I gave him 1 burst four second long. Just after enemy plane began to smoke and fire. He turned over on his back and dived straight into he sea. One of the enemy crew baled out with parachute. I attacked another enemy bomber and I gave him two 4-5 second long bursts. He began to smoke and glided to the coast. At the same time another of our fighters fired at him. We followed him until he force landed in the wood near Woodbridge. I was in Blue Section as No. 2.

/-/

K. Pniak, P/O.

Section Blue 2

Flight B

Squadron 257 Squadron No.


:: wstecz
Źródła:
  • dokumenty z National Archives w Kew